JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . Production Control Officer
1. ติดต่อประสานงานต่างประเทศ และวางแผนการผลิต - รับคำสั่งซื้อ และตอบกลับคำสั่งซื้อจากลูกค้า - ประสานงานเกี่ยวกับการซื้อวัตถุดิบ 2. วางแผนและควบคุมการผลิต - วางแผน และติดตามการผลิต ผลิตภัณฑ์สเปค...

EPSON PRECISION (THAILAND) Co., Ltd.
Gateway City Industrial Chachoengsao
3 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
2 . Engineering
Process Engineer ตรวจสอบ,วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต,ประเมินผลการปรับปรุง,ทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง วิธีการหรือขบวนการผลิตเพื่อลดปริมาณของเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในขบวนการผลิต

EPSON PRECISION (THAILAND) Co., Ltd.
Gateway City Industrial Chachoengsao
6 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
3 . Warehouse Staff
- ทำหน้าที่จัดเก็บรักษาสินค้าต่างๆให้ในสภาพที่ปลอดภัย และเบิก-จ่ายให้กับส่วนงานต่างๆ - ทำหน้าตรวจนับสินค้าคงคลังประจำเดือน/ประจำปี - ทำการเคลื่อนย้ายสินค้าโดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อจัดเก็บ และส่งม...

EPSON PRECISION (THAILAND) Co., Ltd.
Gateway City Industrial Chachoengsao
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
4 . Technician (Facility)
- ปฎิบัติงานซ่อมบำรุงตามแผนงานประจำเดือน , ประจำปี - ทำการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น - ควมคุมระบบไฟฟ้าโรงงาน - ควมคุมระบบทำความเย็น - ควมคุมระบบน้ำ - ควมคุมระบบลม

EPSON PRECISION (THAILAND) Co., Ltd.
Gateway City Industrial Chachoengsao
7 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
5 . Maintenance Engineering
- จัดทำแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร - กำหนดแผนการอบรมความรู้ทางด้านวิศวกรรม เพื่อยกระดับความสามารถให้กับพนักงานช่าง - ควบคุมรายการอะไหล่ - ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักร - วิเคราะห์ กำหนดขั้นตอนการซ่อ...

EPSON PRECISION (THAILAND) Co., Ltd.
Gateway City Industrial Chachoengsao
3 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs