JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  30 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานขาย ประจำร้าน Studio7 สาขาโรบินสัน ร้อยเอ็ด
ลักษณะงานพนักงานขาย ประจำร้าน Studio7 - หน้าที่คือหลักก็คือการแนะนำขายผลิตภัณฑ์ Apple และอุปกรณ์เสริม พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์ - ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 Apr 19
2 . Network System Officer
1.ติดตั้ง ตรวจสอบ แก้ไข งานโปรแกรมภายในบริษัท 2.รับแจ้งปัญหาและแก้ไข ระบบเครือข่ายแบบสาย ไร้สาย คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานใหญ่และสาขา 3.ร่วมตรวจสอบประจำวันระบบไอทีทั่วไปและอุปกรณ์เชื่อมต่อ 4.ควบคุมแ...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 18,000++
23 Apr 19
3 . IT Support & Help Desk Officer
1.รับแจ้งแก้ไขปัญหา Hardware และ Software 2.ติดตั้งโปรแกรมและอุปกรณ์

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 15,000-18,000
23 Apr 19
4 . นักพัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูล ASP.NET Core C#
- ออกแบบพัฒนานา Web-based application โดยใช้ภาษา ASP.NET Core C# แบบ MVC - วิเคราะห์และวางแผน UX ที่เหมาะสมกับงาน - นำเสนอแนะนำ นวัตกรรมเชิงโปรแกรมใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้า - ทำงานคว...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Apr 19
5 . เจ้าหน้าที่การตลาดโปรโมชั่น Corperate Sales& Marketing Promotion Officer
1.ประสานงานหน่วยงานภายในภายนอก เพื่อ จัดทำโปรโมชั่น 2.รวบรวมข้อต่างๆ เพื่อ ทำรายงาน วิเคราะห์ ข้อมูล 3.ช่วยเกฺ็บข้อมูลลูกค้า CRM, บันทึกข้อมูลเพื่องานวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด 4.งานอื่นๆตามที่ได้รั...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary 15,000-23,000
23 Apr 19
6 . Project Coordinator (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ)
- ดูแล ปรับปรุง และซ่อม อุปกรณ์ภายในร้านของบริษัท - ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาในการปรับปรุงและซ่อมบำรุง - ดูแลการปรับปรุง ให้อยู่ในระยะเวลาตามที่กำหนด - รายงานการดูแล ปรับปรุง ซ่อม ให้กับผู้บังคั...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
23 Apr 19
7 . Event Sales (พนักงานออกบูธขายสินค้า)
- จัดและดูแลบูธ เพื่อประชาสัมพันธ์ โปรโมทสินค้า ในงานอีเว้นต์ - แนะนำโปรโมชั่นสินค้า และขายสินค้าให้กับลูกค้า ในงานอีเว้นต์ - สรุปยอดการขาย - งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary 12,000 - 20,000
23 Apr 19
8 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Procurement Officer)
1. จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเข้าคลัง - ตรวจเช็ครายการวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือในคลัง - จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพิ่มเติม - เปรียบเทียบราคาจากผู้ขาย 3 ราย เจรจาต่อรอง - สั่งซื้อ (Po.) และ...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
23 Apr 19
9 . Senior Web Content Officer
- จัดการเนื้อหาบนเว็บไซค์( Contents Management System หรือ CMS)ด้วยระบบ โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Magento และ WordPress - อัพโหลด ข้อมูลสินค้าลง market place ต่างๆ เช่น shopee, lazada application ต่...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary 15,000-23,000
23 Apr 19
10 . Marketing Communication Executive
-จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในด้าน มือถือ อุปกรณ์ไอทีต่างๆ - วางแผนจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย และกิจกรรมทางการตลาด - นำเสนอ ประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งเรื่องโปรโมชั่น และ สื่อ - ควบคุม...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary 20,000-28,000
23 Apr 19
11 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (Warehouse Manager)
1. บริหารและปรับปรุงกระบวนการภายในคลังสินค้า 2. บริหารจัดการสินค้าหรือสต็อกสินค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 3. ควบคุมสต็อกสินค้าให้ถูกต้องตามจำนวน ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. งานที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
23 Apr 19
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบสต็อค (Store Checker Officer)
- ตรวจสอบสรุปผลการตรวจนับสต๊อกหน้าร้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบ , สรุปผลมูลค่าสินค้าสูญหาย ,สรุปรายชื่อเปิดบิลขาย - แก้ไขข้อมูลของสินค้าเนื่องจากการบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง - รับและกระจายข้อ...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary 9,000-14,000
23 Apr 19
13 . Store Trainer (Apple Product) ประจำร้าน Studio7 สาขาเซ็นทรัล สุราษฏ์ธานี
1.รับผิดชอบในการฝึกอบรมให้แนะนำแก่พนักงานในร้าน และลูกค้า ในด้านเทคนิคการใช้งานผลิตภัณฑ์ Appleรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆภายในร้าน 2.ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เช่น สอนเทคนิคการใช้งานด้าน...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 10,000-18,000
23 Apr 19
14 . หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Supervisor)
1.ดำเนินการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ และร่วมจัดทำแผนตรวจสอบตามประเด็นความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย 2.วางแผน วิเคราะห์ผลการตรวจสอบ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะและรายงานผลตรวจสอบ 3.ติดตามและสอบทานผลก...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 30,000-40,000
23 Apr 19
15 . Master of Ceremonies (MC,พิธีกร)
- เป็นพิธีกรสำหรับรายการ Online ผ่านช่องทาง Online ต่างๆของบริษัท เช่น Facebook Live และ YouTube - ร่วมคิดสคริปรายการและแนะนำการนำเสนอรายการในรูปแบบที่สนุก แปลกใหม่ น่าสนใจ ** หมายเหตุ : เป็นพนักง...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
23 Apr 19
16 . E-Commerce Manager
1.วางกลยุทธ์ คิดแผนการตลาด คิดโปรโมชั่น ทางการตลาดออนไลน์ทั้งหมด 2.ดูแลบริหาร การขาย e-commerce การวางแผนการตลาด โปรโมชั่น 3 ตรวจสอบการ update รายการสินค้า ความถูกต้อง ค่าใช้จ่าย โปรโมชั่น 4.วางแ...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary N/A
23 Apr 19
17 . Store Trainer (Apple Product) ประจำร้าน Studio7 สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
1.รับผิดชอบในการฝึกอบรมให้แนะนำแก่พนักงานในร้าน และลูกค้า ในด้านเทคนิคการใช้งานผลิตภัณฑ์ Appleรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆภายในร้าน 2.ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เช่น สอนเทคนิคการใช้งานด้...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 12,500 - 35,000
23 Apr 19
18 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขาย ประจำสำนักงานใหญ่
• เช็คสต๊อค เพื่อเตรียมส่งให้ลูกค้า • จัดเรียงสินค้าตามออเดอร์ • จัดทำสต๊อกสินค้าและการเบิกจ่ายสินค้า เข้า-ออก • เปิด PO และ PR • ประสานงานภายในและภายนอก • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย **ทำงาน 6 วั...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary 15,000 + KPI
23 Apr 19
19 . Retail Buyer (IT Product)
Buyer Role: This role is in charge of merchandising and buying of assigned brands according to well-established procedures and policies. Handle the gross margins, inventory, and sell-through manageme...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
Salary N/A
23 Apr 19
20 . Store Trainer (Apple Product) ประจำร้าน Studio7 สาขาเซ็นทรัล บางนา
1.รับผิดชอบในการฝึกอบรมให้แนะนำแก่พนักงานในร้าน และลูกค้าในด้านเทคนิคการใช้งานผลิตภัณฑ์ Apple รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆภายในร้าน 2.ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เช่น สอนเทคนิคการใช้งานด้าน...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 12,000-25,000
23 Apr 19
21 . เคาน์เตอร์เซอร์วิส ประจำศูนย์ iCare สาขาเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์
ลักษณะงาน:เคาน์เตอร์เซอร์วิส 1.รับงานเคลมสินค้า 2.บริการและดูแลลูกค้าที่มาติดต่อ (ในด้านเทคนิคการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เช่น ให้คำแนะนำเทคนิคในการใช้งาน Set ...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 12,000-25,000
23 Apr 19
22 . Key Account Executive (เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์)
1.บริหารจัดการงานและประเมินผลงานร่วมกับคู่ค้าเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน 2.ติดตามการเปิด PO , ยอดขาย และ Return ทุกวัน 3.ประมาณการขายให้เหมาะสมกับช่องทางและแคมเปญต่าง ๆ 4.ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้า...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary เงินเดือน + ค่าโทรศัพท์
23 Apr 19
23 . เจ้าหน้าที่บัญชี, เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโสรับสมัครด่วน !
1. จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี 2. จัดเก็บและเรียบเรียงเอกสารบัญชี 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary 15,000-23,000 บาท
23 Apr 19
24 . พนักงาน Sales & Service ประจำ True Shop By Com7 โลตัส นวนคร ด่วน!!!รับสมัครด่วน !
ให้คำปรึกษา แนะนำสินค้า รวมถึงให้บริการหลังการขายกับลูกค้า ที่เข้ามาใช้บริการที่สาขา รายได้ที่จะได้รับ 1. พนักงานขายและพนักงานบริการ จะได้รับเงินเดือน ประจำ 2. เมื่อผ่านทดลองงาน จะปรับเงินเพิ่ม...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 Apr 19
25 . พนักงาน Sales & Service ประจำTrue Shop By Com7 สาขาโลตัสรามอินทรา(เลียบด่วน)รับสมัครด่วน !
ให้คำปรึกษาและแนะนำสินค้า การบริการลูกค้า การบริการหลังการขาย การส่งเสริมการขาย และ การขาย ให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการประจำ True Shop ***รายได้ของครอบครัวคอมเซเว่น - พนักงานขาย และพนักงาน...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 Apr 19
26 . พนักงาน Sales & Service ประจำ True Shop By Com 7 สาขาบิ๊กซี บางพลี ด่วน!!!รับสมัครด่วน !
ให้คำปรึกษาและแนะนำสินค้า การบริการลูกค้า การบริการหลังการขาย การส่งเสริมการขาย และ Retentionให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ True Shop ***รายได้ของครอบครัวคอมเซเว่น - พนักงานขาย และพนักงาน...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 Apr 19
27 . เจ้าหน้าที่การเงิน (Finance Officer)
- ตรวจสอบบัญชีลูกหนี้ ตัดลูกหนี้ออกจากระบบ - ออกบิลใบแจ้งหนี้-ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี - วางบิล-รับเช็ค ลูกหนี้เครดิตของบริษัท โทรติดตามหนี้ ที่ครบกำหนด หนี้ค้างชำระ - Payment จ่าย Vender ค่าสา...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary N/A
23 Apr 19
28 . เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทน ( Payroll Officer)
1. จัดทำเงินเดือนให้กับสำนักงานใหญ่ 2. ตรวจสอบ การจัดทำและจ่ายเงินเดือนให้กับบริษัทในเครือ 3. ตรวจสอบข้อมูลการขอเบิกสวัสดิการของพนักงาน และจ่ายสวัสดิการพร้อมเงินเดือน 4. จัดทำและนำส่งภาษี...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 14,000-18,000
23 Apr 19
29 . E-Commerce Marketing Officer (เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์)
- วางแผนแคมเปญ โปรโมชั่นทางการตลาดออนไลน์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และกลุ่มลูกค้า - ดูแลสื่อสังคมออนไลน์ Marketplace ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และกลุ่มลูกค้า - ดูแล สินค้า การนำสินค้าเข้า สินค้าออก การเพ...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 15,000-18,000
23 Apr 19
30 . Programmer ( C#.net)
พัฒนาและการเขียนโปรแกรมดังนี้ 1. C# (Windows Application) 2. Microsoft SQL Server 2008 3. Managemenmt Tools / Crystal Report 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary 20,000-40,000
23 Apr 19
  30 Positions      
Sort By 
Disability Jobs