JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  30 Positions      
Sort By 
1 . Telesales (ขายสินค้า IT)
- นำเสนอขายสินค้าของบริษัทฯผ่านทางโทรศัพท์ให้กับกลุ่มลูกค้าเก่า รวมถึงขยายฐานลูกค้าใหม่ โดยให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมานที่กำหนด - จัดทำรายงานต่างๆ รวมถึงเอกสารต่าง - ประสานงานภายนอกและภายใน - งานอื...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary เงินเดือน+ ค่าโทรศัพท์ + ค่าคอมมินชั่น
20 Feb 19
2 . พนักงานขาย ประจำร้าน Studio7 สาขาโรบินสัน ลพบุรี / บิ๊กซี ลพบุรี
ลักษณะงานพนักงานขาย ประจำร้าน Studio7 - หน้าที่คือหลักก็คือการแนะนำขายผลิตภัณฑ์ Apple และอุปกรณ์เสริม พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์ - ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary 10,000-25,000 บาท
20 Feb 19
3 . Sales&Service ประจำ True Shop By Com7 สาขาโลตัส อ่างทอง(เปิดใหม่)
-ให้คำปรึกษา แนะนำสินค้า รวมถึงให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่สาขา *รายได้ที่จะได้รับในตำแหน่งนี้ 1. พนักงานขายและพนักงานบริการ จะได้รับเงินเดือน ประจำ 2. เมื่อผ่านทดลองงาน จะปร...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Feb 19
4 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า (Store Checker Officer)
- สรุปผลการตรวจนับสต๊อกหน้าร้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบ , สรุปผลมูลค่าสินค้าสูญหาย ,สรุปรายชื่อเปิดบิลขาย - แก้ไขข้อมูลของสินค้าเนื่องจากการบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง - รับและกระจายข้อมูลจากห...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary 9,000-14,000
20 Feb 19
5 . ช่างเทคนิค ประจำร้าน Studio7 สาขาเซ็นทรัล สุราษฏ์ธานี
หัวใจหลักคือการให้บริการด้านเทคนิค การใช้สินค้า การตรวจสอบปัญหาที่เกิดจากตัวสินค้าผลิตภัณฑ์ APPLE เบื้องต้นให้กับลูกค้า รวมถึงการแนะนำเทคนิค และวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกวิธีให้กับลูกค้า

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 10,000-17,000
20 Feb 19
6 . Store Trainer (Apple Product) ประจำร้าน Studio7 สาขาเซ็นทรัล สุราษฏ์ธานี
1.รับผิดชอบในการฝึกอบรมให้แนะนำแก่พนักงานในร้าน และลูกค้า ในด้านเทคนิคการใช้งานผลิตภัณฑ์ Appleรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆภายในร้าน 2.ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เช่น สอนเทคนิคการใช้งานด้าน...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 10,000-18,000
20 Feb 19
7 . หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Supervisor)
1.ดำเนินการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ และร่วมจัดทำแผนตรวจสอบตามประเด็นความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย 2.วางแผน วิเคราะห์ผลการตรวจสอบ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะและรายงานผลตรวจสอบ 3.ติดตามและสอบทานผลก...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 25,000-35,000
20 Feb 19
8 . Master of Ceremonies (MC,พิธีกร)
- เป็นพิธีกรสำหรับรายการ Online ผ่านช่องทาง Online ต่างๆของบริษัท เช่น Facebook Live และ YouTube - ร่วมคิดสคริปรายการและแนะนำการนำเสนอรายการในรูปแบบที่สนุก แปลกใหม่ น่าสนใจ ** หมายเหตุ : เป็นพนักง...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
20 Feb 19
9 . พนักงานขาย ประจำร้าน Studio7(Ustore) สาขามหาวิทยาลัย ขอนแก่น
ลักษณะงานพนักงานขาย ประจำร้าน Studio7 - หน้าที่คือหลักก็คือการแนะนำขายผลิตภัณฑ์ Apple และอุปกรณ์เสริม พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์ - ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บ...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 9,600-25,000
20 Feb 19
10 . Store Trainer (Apple Product) ประจำร้าน Studio7 สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
1.รับผิดชอบในการฝึกอบรมให้แนะนำแก่พนักงานในร้าน และลูกค้า ในด้านเทคนิคการใช้งานผลิตภัณฑ์ Appleรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆภายในร้าน 2.ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เช่น สอนเทคนิคการใช้งานด้...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 12,500 - 35,000
20 Feb 19
11 . พนักงานขาย ประจำร้าน Ustore สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ลักษณะงานพนักงานขาย ประจำร้าน Studio7(Ustore) - หน้าที่คือหลักก็คือการแนะนำขายผลิตภัณฑ์ Apple และอุปกรณ์เสริม พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์ - ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้า...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Feb 19
12 . พนักงานขาย ประจำร้าน BaNANA สาขาโลตัส กระบี่
ตำแหน่งพนักงานขาย หน้าที่คือหลักก็คือการแนะนำขายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary 9,000- 17,000 บาท
20 Feb 19
13 . พนักงาน Sales & Service ประจำ True Shop By Com7 สาขาโลตัส ปทุมธานี รับสมัครด่วน !
ให้คำปรึกษา แนะนำสินค้า รวมถึงให้บริการหลังการขายกับลูกค้า ที่เข้ามาใช้บริการที่สาขา รายได้ที่จะได้รับ 1. พนักงานขายและพนักงานบริการ จะได้รับเงินเดือน ประจำ 2. เมื่อผ่านทดลองงาน จะปรับเงินเพิ่ม...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Feb 19
14 . พนักงานขาย ประจำร้าน BaNANA Consignment สาขาบิ๊กซี บางนา
ตำแหน่งพนักงานขาย 1.แนะนำขายผลิตภัณฑ์ Computer,Smartphone และอุปกรณ์เสริมต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์ 2.ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการหลังการขาย

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Feb 19
15 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขายประจำซีคอน ศรีนครินทร์และสำนักงานบางนา
• เช็คสต๊อค เพื่อเตรียมส่งให้ลูกค้า • จัดเรียงสินค้าตามออเดอร์ • จัดทำสต๊อกสินค้าและการเบิกจ่ายสินค้า เข้า-ออก • เปิด PO และ PR • ประสานงานภายในและภายนอก • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย **ทำงาน 6 วั...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
Salary 15,000 + KPI
20 Feb 19
16 . พนักงานขาย ประจำร้าน Studio7(Ustore) สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ลักษณะงานพนักงานขาย ประจำร้าน Studio7(Ustore) - หน้าที่คือหลักก็คือการแนะนำขายผลิตภัณฑ์ Apple และอุปกรณ์เสริม พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์ - ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้า...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Feb 19
17 . Retail Buyer (IT Product)
Buyer Role: This role is in charge of merchandising and buying of assigned brands according to well-established procedures and policies. Handle the gross margins, inventory, and sell-through manageme...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
20 Feb 19
18 . พนักงาน Sales & Service ประจำ True Shop By Com7 สาขาบิ๊กซี สะพานควายรับสมัครด่วน !
ให้คำปรึกษา แนะนำสินค้า รวมถึงให้บริการหลังการขายกับลูกค้า ที่เข้ามาใช้บริการที่สาขา รายได้ที่จะได้รับ 1. พนักงานขายและพนักงานบริการ จะได้รับเงินเดือน ประจำ 2. เมื่อผ่านทดลองงาน จะปรับเงินเพิ่ม...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Feb 19
19 . พนักงานขาย ประจำร้าน BaNANA Consignment สาขาบิ๊กซี บางประอิน
ตำแหน่งพนักงานขาย 1.แนะนำขายผลิตภัณฑ์ Computer,Smartphone และอุปกรณ์เสริมต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์ 2.ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการหลังการขาย

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Feb 19
20 . เคาน์เตอร์เซอร์วิส ประจำศูนย์ iCare สาขาเซ็นทรัล พระราม2
1.รับงานเคลมสินค้า 2.บริการและดูแลลูกค้าที่มาติดต่อ (ในด้านเทคนิคการใช้งานผลิตภัณฑ์ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เช่น ให้คำแนะนำเทคนิคในการใช้งาน Set Up เครื่อง) 3.แจ้งกลับและติดต่อ...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 12,000-25,000
20 Feb 19
21 . พนักงานขาย ประจำร้าน BaNANA Consignment สาขาบิ๊กซี ระยอง
ตำแหน่งพนักงานขาย 1.แนะนำขายผลิตภัณฑ์ Computer,Smartphone และอุปกรณ์เสริมต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์ 2.ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการหลังการขาย

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 10,000-15,000-
20 Feb 19
22 . พนักงานขาย ประจำร้าน Studio7 สาขาเซ็นทรัล บางนา
ในตำแหน่งพนักงานขาย หน้าที่คือหลักก็คือการแนะนำขายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ หากคุณไม่มีความรู้...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary 10,000-35,000
20 Feb 19
23 . Key Account Executive (เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์)
1.บริหารจัดการงานและประเมินผลงานร่วมกับคู่ค้าเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน 2.ติดตามการเปิด PO , ยอดขาย และ Return ทุกวัน 3.ประมาณการขายให้เหมาะสมกับช่องทางและแคมเปญต่าง ๆ 4.ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้า...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary เงินเดือน + ค่าโทรศัพท์
20 Feb 19
24 . พนักงานขาย ประจำร้าน Studio7 สาขาเอ็มควอเทียร์ EmQuartier
ในตำแหน่งพนักงานขาย หน้าที่คือหลักก็คือการแนะนำขายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ สำหรับตำแหน่...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary 10,500-40,000
20 Feb 19
25 . พนักงาน Sales&Service ประจำ True Shop By Com7 สาขาโลตัส สุขุมวิท50 (BTS อ่อนนุช)รับสมัครด่วน !
ให้คำปรึกษาและแนะนำสินค้า การบริการลูกค้า การบริการหลังการขาย การส่งเสริมการขาย และ Retentionให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ True Shop ***รายได้ของครอบครัวคอมเซเว่น - พนักงานขาย และพนักงานบ...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Feb 19
26 . Sales Executive ประจำโซนกรุงเทพและปริมณฑล
1.นำเสนอขายสินค้าIT ทั้ง Hardware และ Software 2.ดูแลลูกค้ารายย่อยและหาลูกค้ารายใหม่ในพื้นที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าSME และ กลุ่มราชการหรือสถานการศึกษา 3.ทำรายงานขายประจำสัปดาห์และรายเดือน ...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary 20,000-40,000
20 Feb 19
27 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchasing Officer)
1. จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเข้าคลัง - ตรวจเช็ครายการวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือในคลัง - จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพิ่มเติม - เปรียบเทียบราคาจากผู้ขาย 3 ราย เจรจาต่อรอง - สั่งซื้อ (Po.) และ...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 15,000-18,000
20 Feb 19
28 . Senior Data Center (เจ้าหน้าที่ข้อมูลสาขาอาวุโส True Shop)
- จัดทำรายงานสรุปยอดขายรายสัปดาห์และรายเดือน - จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ - จัดทำ Commission,Incentive - สรุป Manpower ประจำเดือน

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1อัตรา
Salary N/A
20 Feb 19
29 . Programmer ( C#.net)
พัฒนาและการเขียนโปรแกรมดังนี้ 1. C# (Windows Application) 2. Microsoft SQL Server 2008 3. Managemenmt Tools / Crystal Report 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary 20,000-40,000
20 Feb 19
30 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (Recruitment Officer)
1. สรรหาและคัดเลือกพนักงาน ติดตามผลและรายงานผลการดำเนินการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำสาขา 2. สรรหาและคัดเลือกพนักงานประจำสาขาหน้าร้าน ให้ตรงตามคุณสมบัติและทันต่อเวลาที่กำหนด 3. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเน...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary 15,000-18,000
20 Feb 19
  30 Positions      
Sort By 
Disability Jobs