JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  5 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-จัดทำเอกสารชุดจ่ายเงินสดย่อยพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง -กระทบยอดธนาคารด้านจ่าย, กระทบยอดเงินสดย่อย -กระทบยอดคงเหลือบัญชี(GL)ในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้และช่วยเตรียม เอกสารให้ผู้สอบบัญชี สำนักงานป...

บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ปจำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Sep 18
2 . วิศวกรไฟฟ้า
ตรวจแบบ ประมาณราคาไฟฟ้าอาคาร ประสานงานผู้รับเหมา ตรวจงานระบบไฟฟ้าจนแล้วเสร็จตรงตามแบบส่งมอบงาน

บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ปจำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Sep 18
3 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบรับสมัครด่วน !
งานเขียนแบบในโครงการก่อสร้าง ตามคำบอกของวิศวกร รวมทั้งสามารถเขียนและคิดได้เองในรูปแบบใหม่ๆ ที่เหมาะสมเป็นประโยชน์ต่องานโครงการ

บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ปจำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Sep 18
4 . วิศวกรสนาม(SE)
วางแผน ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการ สั่งของ ติดต่อประสานงาน ถอดปริมาณงาน เขียน Autocad ทำ Shop drawing ประสานงานผู้รับเหมา อนุมัติวัสดุ รายงานความก้าวหน้า

บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ปจำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
20 Sep 18
5 . วิศวกรประมาณราคารับสมัครด่วน !
ถอดแบบ เพื่อทำการเสนอราคาให้ลูกค้า ในกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง

บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ปจำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Sep 18
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs