JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  3 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
1. ช่วยจัดเตรียมเอกสาร และช่วยดูแลเอกสารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ช่วยจัดทำแฟ้ม และช่วยจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในแฟ้มรายงานการศึกษาวิจัยทางคลินิก 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เมดิกา อินโนวา จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
2 . เภสัชกร (CTD Writer)
1.ค้นคว้า รวบรวม อ่านประเมิน และสรุปข้อมูลที่จำเป็นในการเตรียมเอกสารสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนที่เป็นไปตามกฎ ของ อ.ย. และอาเซียน 2.จัดทำเอกสารร่วมกับทีมงานสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการขึ้นทะเ...

บริษัท เมดิกา อินโนวา จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
3 . เภสัชกร R&D
1. จัดทำแผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สูตรตำรับผลิตภัณฑ์ 2. ช่วยแก้ปัญหายาที่มีปัญหาด้านคุณภาพ 3. รับผิดชอบการพัฒนายาใหม่ที่มีคุณภาพ 4. จัดทำเอกสารวิธีการผลิตสำหรับยาใหม่

บริษัท เมดิกา อินโนวา จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
  3 Positions      
Sort By 
Disability Jobs