JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  9 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่รายงาน
- ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของข้อมูลใบเสร็จยอดซื้อ-ขายเพื่อบันทึก - เช็คยอดสต๊อกคงเหลือประจำวัน - จัดทำรายงาน BOT รวมทั้งรายงานธุรกรรมซื้อ-ขาย ส่งปปง. - คีย์ข้อมูลซื้อ-ขาย ระหว่างกันและจัดเก็บเอกสา...

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
18 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
- ประสานงานโครงการ เพื่อดำเนินการเรื่องการเช่าพื้นที่สำหรับเปิดสาขาใหม่ และ สาขาที่ดำเนินการอยู่เพื่อเข้าดำเนินการก่อสร้างหรือซ่อมแซม - ติดตามผลหลังการเปิดสาขาใหม่ เพื่อสำรวจก...

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
18 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สาขาเซ็นทรัลพระรามเก้า
- ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้า - ตรวจสอบสต็อกเงินสกุลต่างๆ ให้เพียงพอกับการซื้อ-ขายประจำวัน - ตรวจนับเหรียญที่ใช้ในแต่ละวันให้ครบถ้วน - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมา...

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
18 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
- ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้า - ตรวจสอบสต็อกเงินสกุลต่างๆ ให้เพียงพอกับการซื้อ-ขายประจำวัน - ตรวจนับเหรียญที่ใช้ในแต่ละวันให้ครบถ้วน - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย...

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
18 Jul 19
5 . IT Supportรับสมัครด่วน !
- End user support - Install and configure client computer and end user equipment - Inventory all IT asset - Co-ordinate with vendor - Report and documentation

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
18 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่ Call Center
1. แนะนำบริการ และให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับข่าวสาร / อัตราแลกเปลี่ยน ผ่านทางโทรศัพท์ 2. จองเงินไปสาขาต่างๆ และนำส่งนอกสถานที่ให้ลูกค้า 3. จัดทำข้อมูลสถานที่จัดส่ง และยอดเงินในการออกตลาดของผู้นำส่...

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
18 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สาขาเอ็มโพเรียมรับสมัครด่วน !
- ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้า - ตรวจสอบสต็อกเงินสกุลต่างๆ ให้เพียงพอกับการซื้อ-ขายประจำวัน - ตรวจนับเหรียญที่ใช้ในแต่ละวันให้ครบถ้วน - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ...

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
18 Jul 19
8 . เจ้าหน้าประสานงานโอนเงินต่างประเทศรับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติการด้านบริการแลกเปลี่ยนและโอนเงินระหว่างประเทศ - บันทึกและตรวจสอบ คำสั่งจ่ายการโอนเงินต่างประเทศขาเข้า-ขาออก - สรุป วิเคราะห์ รายงานธุรกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศ

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
18 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเงินสดและแคชเชียร์
1. รับและบันทึกข้อมูลการเบิกเงินสกุลต่างๆ ในระบบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. จัดส่งเงินสกุลต่างๆให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ตรงกับข้อมูลการเบิกเงิน 3. ตรวจนับ จัดเรียง คัดแยก รวบรวม ตีตรา แ...

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
18 Jul 19
  9 Positions      
Sort By 
Disability Jobs