JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 

บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
1 อัตรา
11 Sep 19
2 . นักเศรษฐศาสตร์ รับสมัครด่วน !
งานทางด้านเศรษฐศาสตร์ / เขียนรายงาน / ประสานงานโครงการ / วิเคราะห์โครงการ

บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
1 อัตรา(ด่วน)
Salary ตามโครงสร้าง/ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
11 Sep 19
3 . วิศวกรแหล่งน้ำ ( Water Resources )รับสมัครด่วน !
- ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาแหล่งน้ำ - ศึกษาด้านความต้องการใช้น้ำ และศึกษาสมดุลน้ำ - ศึกษาและออกแบบเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ หรืองานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์/ตามโครงสร้าง
11 Sep 19
4 . ผู้ช่วยกรรมการบริหารด้านวิชาการรับสมัครด่วน !
บริหารงานโครงการ/ประสานโครงการ / ติดต่อลูกค้า

บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท / ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
11 Sep 19
5 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
ทำงานประเภทงานเลขานุการ ช่วยแบ่งเบางานและอำนวยความสะดวก งานส่วนตัวของผู้บริหาร ทำให้การทำงานของผู้บริหารง่ายขึ้น เช่น 1. ประสานงานภายในและนอก องค์กร 2. จัดทำรายงานการประชุม 3. จัดตารางนัดหมายให้กับ...

บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง/ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
11 Sep 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs