JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  15 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการแผนกขายสินค้า@โรบินสัน พิษณุโลก (CDG)
- บริหารยอดขายแผนกที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้า - ดูแลการบริการให้ลูกค้าเกินความพอใจ - สนับสนุน/ดูแลบุคลากรในแผนกให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างดีมีความสุข

Central Group Co., Ltd.
ไม่ระบุ
17 Feb 19
2 . พนักงานบริการลูกค้าต่างชาติชาวจีน | Customer Service@โรบินสัน เชียงใหม่ (CDG)
1.ตอบข้อสักถามข้อมูลบริการ สื่อสารลูกค้าต่างชาติ(จีน) ที่มาใช้บริการในสาขา 2.ออกใบกำกับภาษี 3.ประสานงานภายใน ภายนอกองค์กรเกี่ยวกับโปรโมชั่น

Central Group Co., Ltd.
ไม่ระบุ
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
17 Feb 19
3 . Training Department @Robinson Rama 9 (CDG)
1.จัดทำแผนการฝึกอบรมให้กับพนักงาน และจัดทำคู่มือ พร้อมทั้งติดตามผลการฝึกอบรม 2.จัดอบรมให้พนักงาน ในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด และสาขาเปิดใหม่ 3.จัดกิจกรรมทั้งภายใน ภายนอก ให้กับสาขา /Team Building, Ou...

Central Group Co., Ltd.
ไม่ระบุ
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
17 Feb 19
4 . ผู้จัดการแผนกขายสินค้า@โรบินสัน กำแพงเพชร (CDG)
- บริหารยอดขายแผนกที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้า - ดูแลการบริการให้ลูกค้าเกินความพอใจ - สนับสนุน/ดูแลบุคลากรในแผนกให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างดีมีความสุข

Central Group Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
17 Feb 19
5 . พนักงานขาย@โรบินสัน กำแพงเพชร (CDG)
- เสนอขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า - รับผิดชอบสินค้าแผนกที่ - ดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่แผนก - ตรวจนับสินค้าในสต็อกอย่างสม่ำเสมอ

Central Group Co., Ltd.
จำนวนมาก
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
17 Feb 19
6 . Waitress | Waiter (พนักงานเสิร์ฟ)@Central Embassy (CDG)
- ให้การต้อนรับแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ - จัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ บนโต๊ะอาหาร และพื้นที่ที่รับผิดชอบ - อธิบาย ให้คำแนะนำ และตอบคำถามแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ - รับออเดอร์ และเสริฟอาหารให้แก่...

Central Group Co., Ltd.
10 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
17 Feb 19
7 . ผู้จัดการแผนกการตลาด (สาขา)@โรบินสัน กาญจนบุรี | ราชบุรี (CDG)
1. ดำเนินการให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีในการจัดรายการส่งเสริมการขายภายในสาขามีรูปแบบของงานเป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2. ประสานงานในการจัดเตรียมและจัดทำสื่อโฆษณาต่าง ๆ เช่น โปสเตอร์ ป้ายประกาศ ฯลฯ ให้พร้อมใช...

Central Group Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
17 Feb 19
8 . เจ้าหน้าที่ Translator ภาษาอังกฤษ - รัสเซีย@เซ็นทรัล พัทยา บีช (CDG)
• สื่อสารกับลูกค้าโดยเฉพาะชาวต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนพนักงานขายในการนำเสนอการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ • ศึกษาความรู้ในตัวสินค้าเพื่อสามารถแนะนำสินค้าและขายสินค้าต่อเนื่องแก่ลูกค้าได้ และแนะนำรายการส...

Central Group Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
17 Feb 19
9 . เจ้าหน้าที่ Customer Service @เซ็นทรัล พัทยาบีช (CDG)
- ให้บริการด้านต่างๆ แก่ลูกค้า เช่น การออกใบกำกับภาษี,VAT Refund, - การให้บริการและคำแนะนำแก่ลูกค้าที่มีปัญหากับบัตรเซ็นทรัลการ์ด หรือกับหน่วยงานต่างๆภายในห้าง - ติดตามข้อมูลรายการส่งเสริมการขายต่...

Central Group Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
17 Feb 19
10 . Sport Consultant@Supersports สาขา Zen, Ladprao, Bangna, Chidlom และPinklao (CDG)
- แนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ หรือ สินค้าที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการตัดสินใจของลูกค้า - ตอบคำถามหรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้า ตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละบุคคล - ให้บริการลูกค้าด้วยความสุภาพแล...

Central Group Co., Ltd.
ไม่ระบุ
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
17 Feb 19
11 . พนักงานควบคุมสต๊อกสินค้า(Stock Room|Stock admin)@โรบินสัน ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต
- ตรวจ-รับสินค้า, ดูแลการเบิกจ่ายสินค้า - ทำงานเกี่ยวกับเอกสาร เบิก-จ่าย สินค้า

Central Group Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
17 Feb 19
12 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด@โรบินสัน สาขาในกรุงเทพฯ, สระบุรี และกาญจนบุรี (CDG)
1. ร่วมกำหนดแนวคิด และจัดทำรูปแบบ กิจกรรม โครงการ และรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ในภาพรวมแยกแต่ละสาขาทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด (Local Marketing) เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายและรายได้ของสาขา และองค์กรให้สูงม...

Central Group Co., Ltd.
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
17 Feb 19
13 . หัวหน้าแผนกขายสินค้า | Department Sales Manager (CDG)
- บริหารยอดขายแผนกที่รับผิดชอบ - ตรวจสอบและควบคุมเอกสารการโอน-การส่ง/รับคืนสินค้า ให้ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ รวมทั้งการตรวจนับสต็อคสินค้า - จัดทำและวางแผนอัตรากำลังการทำงานของพนักงานให้เหมาะสมต่อกา...

Central Group Co., Ltd.
ไม่ระบุ
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
17 Feb 19
14 . เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (LP)@เซ็นทรัล เอ็มบาสซี (CDG)
ควบคุมและตรวจสอบระบบความปลอดภัยให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานอยู่เสมอ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจพบสิ่งผิดปกติต่างๆ

Central Group Co., Ltd.
30 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
17 Feb 19
15 . Customer Assistant Division Manager@Central Chidlom (CDG)
- กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานและการให้บริการของพนักงานให้ถูกต้องตามขั้นตอนและมาตรฐาน - วางแผน และพัฒนาการสอนงาน และให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา - ประสานงานกับทุกแผนกและทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง เพ...

Central Group Co., Ltd.
ไม่ระบุ
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
17 Feb 19
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs