JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  11 Positions      
Sort By 
1 . Sales Exclusive (สุราษฎ์ธานี,นครพนม,บึงกาฬ)รับสมัครด่วน !
- นำเสนอสินค้า ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - พบลูกค้าใหม่ติดต่อประสานงาน ดูแลเขตการขายที่ได้รับผิดชอบ - ขยายฐานลูกค้าเพิ่มยอดขาย ในเขตที่รับผิดชอบ - สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และบริการหลังการ...

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
13 Sep 19
2 . Sales Exclusive (อำนาจเจริญ,ยโสธร)
- นำเสนอสินค้า ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - พบลูกค้าใหม่ติดต่อประสานงาน ดูแลเขตการขายที่ได้รับผิดชอบ - ขยายฐานลูกค้าเพิ่มยอดขาย ในเขตที่รับผิดชอบ - สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และบริการหลังการ...

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
13 Sep 19
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย/ทนายความ
1.งานบริการทางกฎหมาย,การให้คำแนะนำความเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายและเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัท 2.วางแผน กำหนดมาตรการป้องกัน วิเคราะห์ได้ทุกมติ 3.งานนิติกรรม/สัญญาทางกฎ...

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
13 Sep 19
4 . เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์
- รับสาย โอนสายโทรศัพท์ - ขายหนังสือหน้าร้าน - ดูแลหนังสือหน้าร้าน - เช็คสต๊อกหนังสือหน้าร้าน - ประสานงานบุคคลภายในภายนอก - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ ...

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
13 Sep 19
5 . นักวิชาการสาขา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
-เขียนแผนการเรียนการสอน -ออกข้อสอบ -ตรวจงาน -จัดทำคู่มือครู -ประสานงาน -งานด้านวิชาการในฝ่ายที่ได้รับหมอบหมาย เงินเดือน - โอที - ประกันสังคม - เบี้ยเลี้ยง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ - ชุด...

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
4 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
13 Sep 19
6 . นักวิชาการสาขาภาษา อังกฤษ
-เขียนแผนการเรียนการสอน -ออกข้อสอบ -ตรวจงาน -จัดทำคู่มือครู -ประสานงาน -งานด้านวิชาการในฝ่ายที่ได้รับหมอบหมาย

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างที่บริษัท
13 Sep 19
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
ตรวจสอบรายได้ และตั้งหนี้ลูกหนี้การ ลูกหนี้อื่น ตรวจสอบรายการรับชำระ ตรวจสอบรายการรับคืนสินค้า ส่วนลดจ่าย สรุปยอดลูหนี้คงค้างประจำเดือน ตลาดจนวิเคราะห์อายุลูหนี้ พร้อมทั้งเสนอแนะ แนวทางในการแก้ไขป...

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
13 Sep 19
8 . ช่างเทคนิค (ปทุมธานี)
- ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานฯ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
13 Sep 19
9 . นักวิชาการด้าน คณิตศาสตร์
เขียนแผนการเรียนการสอน ออกข้อสอบ ตรวจงาน จัดทำคู่มือครู ประสานงาน งานด้านวิชาการในฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
13 Sep 19
10 . ช่างประจำอาคารสถานที่ รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน - จัดทำรายงานและบันทึกการตรวจสอบ หรือบำรุงรักษา ระบบ อุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย - บันทึกการใช้สาธารณูปโภคของอาคาร - ตรวจเช็คระบบอาค...

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
13 Sep 19
11 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- ตรวจเอกสาร/เสนอเอกสาร - ประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอก - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
13 Sep 19
  11 Positions      
Sort By 
Disability Jobs