JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  12 Positions      
Sort By 
1 . Spa Trainer (ประจำเกาะยาวใหญ่ จ.พังงา/มีที่พักฟรี/อาหารฟรี)
ฝึกอบรมการนวดสปา สอนเทคนิดการนวดไทย นวดอะโรม่า นวดฝ่าเท้า สวีดิช ไทยประคบ ขัดผิว พอกผิว ทรีทเม้าท์หน้า ให้แก่พนักงานสปา ให้มีทักษะด้านการให้บริการที่มีมาตรฐาน

Santhiya Resorts & Spas Co., Ltd.
1 Position
Salary 20,000 - 25,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
18 Jun 19
2 . Human Resources Supervisor
• Sourcing candidates via various channels including job platform, job board, social media, and our internal database. • Attracting high potential candidates, pre-screen and interview candidates to m...

Santhiya Resorts & Spas Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jun 19
3 . Foreman (ประจำเกาะช้าง จ.ตราด )
• จัดทำแผนการปฏิบัติงาน วางแผนจัดสรรกำลังคน กำหนดวิธีการปฏิบัติงาน ดูแลจัดการปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข • ตรวจสอบแผนงาน และติดตามความคืบหน้า • ควบคุมการใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานให้เป็นไปตาม...

Santhiya Resorts & Spas Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jun 19
4 . พนักงานขับรถแบคโฮ/ขับรถโรงแรม (ประจำภูเก็ตนาใต้/มีที่พัก/อาหารฟรีทุกมื้อ)
• ขับรถ รับ-ส่งลูกค้าและพนักงานตามตารางที่ได้รับมอบหมาย หรือ ขับรถแบคโฮในหน่วยงานก่อสร้าง • ดูแลรักษารถเบื้องต้น • ตรวจเช็คสภาพรถก่อนและหลังปฏิบัติงาน • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Santhiya Resorts & Spas Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary 10,000 บาท
18 Jun 19
5 . พนักงานเสิร์ฟ (ประจำเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี/มีที่พัก/อาหารฟรีทุกมื้อ)
• ต้อนรับลูกค้า/คอยรับออร์เดอร์ลูกค้า • ดูแลบริการอาหารและเครื่องดื่มให้กับลูกค้า • จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆบนโต๊ะและภายในห้องอาหาร • ดูแลความสะอาดของอุปกรณ์เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่า...

Santhiya Resorts & Spas Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jun 19
6 . Accounting Manager (ประจำเกาะช้าง จ.ตราด/มีที่พักฟรี/อาหารฟรีทุกมื้อ)
• ดูแลและควบคุมงานในทุกด้านภายในฝ่ายบัญชี ให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ • ปิดงบการเงินประจำเดือน เพื่อนำส่งให้ผู้บังคับบัญชานำเสนอกับฝ่ายบริหารต่อไป • ปิดงบการเงินประจำปี งบดุล งบกำไรขาดทุ...

Santhiya Resorts & Spas Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jun 19
7 . เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Security Staff) รับสมัครด่วน !
•อำนวยความสะดวกและต้อนรับจนสร้างความประทับใจแก่บุคคลทั่วไปเกิดภาพลักษณ์ที่ดีงามแก่องค์กร •ควบคุมการผ่านเข้า-ออก บุคคล/ยานพาหนะอย่างมีประสิทธิภาพตามความมุ่งหมายในการ รปภ.และการพิทักษ์ประโยชน์แก่องค์กร...

Santhiya Resorts & Spas Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามตกลง
18 Jun 19
8 . Executive Chef (ประจำเกาะยาวใหญ่ จ.พังงา/มีที่พักฟรี/อาหารฟรี)
- Good management skill in Kitchen operation - Well-groomed and out going personality - Good health and hygiene - Good command in English - Good creative and can work under pressure

Santhiya Resorts & Spas Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jun 19
9 . Guest Relations Officer (ประจำเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ฯ/เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา)
• รับข้อมูลจากฝ่ายจองห้องพัก • ต้อนรับเมื่อลูกค้าเดินทางมาถึงโรงแรม • ทำตามขั้นตอนการ Check in และ Check out • นำลูกค้าไปยังห้องพัก และแนะนำเครื่องอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก • ตอบคำถาม และให้ข้อมู...

Santhiya Resorts & Spas Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary 12,000 - 15,000
18 Jun 19
10 . Operation Manager (ประจำเกาะยาวใหญ่ จ.พังงา)
• ช่วยเหลือผู้จัดการแผนกบริการส่วนหน้า • ควบคุมดูแลในเรื่องของรายละเอียดงานและวิธีการให้แก่ผู้ช่วยผู้จัดการและแผนงานอาคันตะสัมพันธ์ (Guest Relation Officer and Assistant Manager) • รับผิดชอบแผนกงานส...

Santhiya Resorts & Spas Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jun 19
11 . แคชเชียร์ห้องอาหาร (ประจำเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี/มีที่พักฟรี/อาหารฟรีทุกมื้อ)
• ใช้เครื่องคิดเงิน รับชำระเงินจากลูกค้าภายในห้องอาหาร • บริการลูกค้าที่ จุดรับชำระเงิน

Santhiya Resorts & Spas Co., Ltd.
2 Position
Salary 10,000 - 12,000
18 Jun 19
12 . ช่างไฟฟ้า (ประจำเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี/ภูเก็ตนาใต้ จ.พังงา)
• งานติดตั้ง งานระบบ เดินสายไฟต่างๆ ภายในวิลล่า • ซ่อมแซมงานระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง ภายในโรงแรม • จัดเก็บและรักษาอุปกรณ์ของแผนก • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Santhiya Resorts & Spas Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jun 19
  12 Positions      
Sort By 
Disability Jobs