JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  9 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.จัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู๋ 2.จ่ายสินค้าตามที่ระบุในเอกสาร 3.เตรียมวัสดุบรรจุ บรรจุสินค้า และส่งมอบสินค้า

R.X. Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jan 19
2 . พนักงานธุรการคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.เคลียร์ค่าใช้จ่าย เคลียร์บิล เงินสด และเช็ค 2.บันทึกค่าใช้จ่าย 3.ปรับปรุงสินค้าในระบบ เบิกสินค้าตามที่ได้รับอนุมัติ พร้อมตรวจสอบเอกสารส่งบัญชี 4.จองสอนค้าในระบบพร้อม Moveสินค้า 5.งานเอกสารคลังสิ...

R.X. Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jan 19
3 . Sales Supervisor เครื่องมือเเพทย์ เขตเหนือ+อีสานรับสมัครด่วน !
1.จัดเเบ่งเป้าหมายการขายให้พนักงานขาย 2.ดูเเลควบคุมพนักงานขายให้ปฏิบัติตามแผนการขายและนโยบายบริษัท 3.ฝึกอบรมพนักงานขายให้มีความพร้อมในการทำงาน 4.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในฐานะของตัวเเทนบริษั...

R.X. Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jan 19
4 . Sales Representative (Supply) เขตกรุงเทพรับสมัครด่วน !
1.ให้บริการและดูเเลลูกค้าด้วยใจบริการทั้งก่อนและหลังซื้อสินค้าในฐานะตัวแทนบริษัท 2.เรียนรู้ขั้นตอนของบริษัทเพื่อนำไปบริการลูกค้าและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 3.เรียนรู้สินค้าที่จะนำไปให้บริการลูกค้าท...

R.X. Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jan 19
5 . หัวหน้าพนักงานขายต่างจังหวัด(ยา,เวชภัณฑ์)รับสมัครด่วน !
1.จัดสรรเป้าหมายการขายให้กับผู้เเทนขายในเเต่ละเขต 2.วางแผนการขายให้กับทีมงานและติดตามผลงาน 3.แก้ไขปัญหาทางด้านการขายให้กับพนักงานขายและทีมงาน 4.แก้ไขปัญหาการชำระเงินของร้านค้า 5.สร้างสัมพันธ์ที่ดี...

R.X. Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jan 19
6 . พนักงานขายเครื่องมือแพทย์ (ตะวันออกและตะวันตก)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการขายให้สำเร็จตามเป้าหมายการขายที่ได้รับ - ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทและแผนการขาย - ดูแลลูกค้าพร้อมทั้งให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าในฐานะตัวแทนของบริษัท - รวบรวมข้อมูลด้านการตลาดส่งให้ผู้บังคับบ...

R.X. Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jan 19
7 . พนักงานจัดซื้อรับสมัครด่วน !
ตรวจสอบใบขออนุมัติสั่งซื้อ -ตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุมัติสั่งซื้อสินค้าในประเทศ ในโปรแกรมสำเร็จรูป -จัดทำใบสั่งซื้อ ดำเนินการจัดซื้อ -จัดหาและประเมินประสิทธิภาพผู้ขาย/ผู้ให้บริการ -ติดต่อและปร...

R.X. Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jan 19
8 . Service Engineer เครื่องมือแพทย์รับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการตรวจเช็คสินค้าเครื่องมือแพทย์ ที่รับเข้าใหม่ 2. ติดตั้งสินค้าเครื่องมือแพทย์ เพื่อการสาธิตและขาย 3. ให้บริการงานซ่อม และแนะนำการใช้งานที่ถูกต้องแก่ลูกค้า 4. รวบรวมข้อมูลด้านงานซ่อม แ...

R.X. Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jan 19
9 . Sales Representative (Life Science) BKKรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบการขายให้สำเร็จตามเป้าหมายการขายที่ได้รับ 2 . ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทและแผนการขาย 3. ดูแลลูกค้าพร้อมทั้งให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าในฐานะตัวแทนของบริษัท 4. รวบรวมข้อมูลด้านการตลาดส่งให้ผู...

R.X. Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jan 19
  9 Positions      
Sort By 
Disability Jobs