JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  15 Positions      
Sort By 
1 . Support Software (ERP)รับสมัครด่วน !
Support Software (ERP AX) 1.ดูแล/แก้ไขปัญหา ERP AX ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ศึกษาวิธีการนำระบบ ERP มาใช้งานให้สอดคล้องกับการทำงานของ User แต่ละฝ่าย 3.ให้คำปรึกษา,แนะนำและแก้ไขปัญหาให้ก...

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
23 Aug 19
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่งรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการวางแผนงานด้านบริหารคลังสินค้า ทั้งวัตถุดิบและคลังสำเร็จรูปและการบริหารงานขนส่งสินค้าเพื่อให้ลูกค้าได้สินค้าตรงตามเวลาที่กำหนด - การวางแผนการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าให้เหมาะสมความต้องการ...

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
3 . วิศวกรฝ่ายขายผลิตภัณฑ์เชิงเทคนิครับสมัครด่วน !
1. เรียนรุ้มาตรฐานการติดตั้งผลิตภัณฑ์โลหะตกแต่งอาคาร 2. ให้ความรู้ มาตรฐานการติดตั้งผลิตภัณฑ์โลหะตกแต่งอาคารกับผู้ออกแบบ ที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์โลหะตกแต่งอาคาร 3. ออกเยี่ยมลูกค้าที่มีโครงการที่สน...

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+คอมมิทชั่น+แพ็จเก็จ
23 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่ขายต่างจังหวัด (ภาคอีสาน)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการขายสินค้าผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายนอก - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขายสินค้า - ติดต่อกับผู้รับเหมา เจ้าของโครงการเพื่อเสนอขายสินค้า - ปิดการขายสิ้นค้า และติดตามงาน

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
5 . พนักงานพิการรับสมัครด่วน !
-บันทึกข้อมูลสถถิติต่างเกี่ยวกับพนักงาน -บันทึกการฝึกอบรมพนักงงาน -บันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับฝ่าย

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
6 . ผู้จัดการฝ่ายออกแบบวิศวกรรม (Design Engineering Manager)รับสมัครด่วน !
งานบริหารจัดการด้านการออกแบบ 1.ควบคุมการออกแบบในทีมให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 2.ควบคุมการออกแบบให้สามารถผลิต/ติดตั้งได้โดยมีต้นทุนที่ไม่สูง 3.ควบคุมการผลิตแบบเพื่อการผลิตและติดตั้งให้ทันตามกาหนด...

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
23 Aug 19

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
8 . สถาปนิก รับสมัครด่วน !
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมสถาปนิกและออกแบบ เรามีหลากหลายโครงการ เช่น -โครงการรถไปฟ้า โครงการเซเว่น โครงการอาคารสูง และอื่นๆ ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ 1.ดำเนินการออกแบบ, ศึกษาข้อมูลสำหรับออกแบบ, ข้อกำหนด ...

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
23 Aug 19
9 . ขายผู้แทนจำหน่าย (ตัวแทนขายชิลิโคลน)รับสมัครด่วน !
- วางแผนงานขาย จัดทำเอกสารนำเสนอ พร้อมสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และรูปแบบธุรกิจได้ - ดูแลรับผิดชอบยอดขายจากช่องทางต่างๆ - สร้างและพัฒนารายได้หลักของบริษัทฯ จากยอดขายสินค้าและบริการของทางบริษัท - ประชา...

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
23 Aug 19
10 . หัวหน้าแผนก QA & QCรับสมัครด่วน !
- ทบทวนและปรับปรุงการมาตรฐานการทำงาน มาตรฐานสินค้าให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่เสมอ - ควบคุมสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
11 . Production planningรับสมัครด่วน !
-วางแผนการผลิตสินค้าและวัตถุดิบประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงและทันต่อความต้องการของลูกค้าโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิต - รับข้อมูลพร้อมตรวจสอบ/วิเคราะห์ใบส...

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
12 . Drawing Support (เจ้าหน้าที่เขียนแบบ)รับสมัครด่วน !
-มีความรู้ด้านการออกแบบ เขียนแบบก่อร้างทางสถาปัตย์ได้ดี -ศึกษาผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการปฏิบัติติดตั้งใช้งานจริง เพื่อพัฒนาเป็นช่างเทคนิค เข้าใจเชียวชาญในการปฏิบัติ เงื่อนไขข้อควรระวังในการใช้งานผลิตภัณฑ์ ...

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
23 Aug 19
13 . เจ้าหน้าที่ขายต่างจังหวัด(ภาคใต้ตอนบน)รับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบในการขายสินค้าผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายนอก -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขายสินค้า -ติดต่อกับผู้รับเหมา เจ้าของโครงการเพื่อเสนอขายสินค้า -ปิดการขายสิ้นค้า และติดตามงาน

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
23 Aug 19
14 . วิศวกรสนามรับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานของช่างติดตั้ง หรือผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท - ประสานงานกับเจ้าของงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำและสรุปรายงานความสำเร็จของงาน

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท (+ประสบการณ์)
23 Aug 19
15 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบรับสมัครด่วน !
- ดูแลการออกแบบ วาดแบบ ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด โดยใช้โปรแกรม Auto Cad - ดำเนินขั้นตอนตามกระบวนการออกแบบและส่งงานให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายติดตั้งโครงการ สามารถส่ง Resume หรือ...

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
23 Aug 19
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs