JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  2 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการอาคาร / หมู่บ้าน
1. จัดให้มีการบำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี รวมถึงการดูแลให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร 2. ติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้าง และพนักงานของผู้ว่าจ้าง 3. ติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้าง/ตัวแทนของผู้ว่าจ้าง...

True Property Service Co.,Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
2 . ช่างเทคนิคประจำอาคาร และ หัวหน้าช่างอาคารรับสมัครด่วน !
- จัดทำรายงานและบันทึกการตรวจ หรือบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมระบบและอุปกรณ์ที่ติดตั้งสำหรับใช้งานในอาคาร - ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคาร ตามแผนการทำงาน - ฝึกซ...

True Property Service Co.,Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
22 Aug 19
  2 Positions      
Sort By 
Disability Jobs