JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  15 Positions      
Sort By 
1 . QA Engineer / Software Tester
QA Engineer / Software Tester เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ ดำเนินการวางแผน ออกแบบ ทดสอบ ประสานงาน และรายงานผลการทดสอบและค้นหาข้อผิดพลาดในแง่มุมต่าง ๆ สำหรับแอปพลิเคชั่น และเว็บไซต์ต่าง ๆ ขององค์กรที่ถ...

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
1 อัตรา
Salary 19,000-30,000 บาท
23 Aug 19
2 . F&B Trainee
1. บริหารการบริการลูกค้า - ให้คำแนะนำพนักงาน ให้ทำงานตามมาตรฐานที่กำหนด - ตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้า - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นภายในร้าน 2. การบริหารต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่าย - วางแผนเ...

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
1 อัตรา
Salary 18,000++
23 Aug 19
3 . Assistant F&B Manager
1. ช่วยบริหารการบริการลูกค้า - ตรวจสอบและให้คำแนะนำพนักงาน ให้ทำงานตามมาตรฐานที่กำหนด - ตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้า - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น และแนะนำวิธีแก้ไขให้กับผู้ปฏิบัติงาน 2. ช่วย...

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
1 อัตรา
Salary 25,000++
23 Aug 19
4 . F&B Manager
1. บริหารการบริการลูกค้า - ตรวจสอบและให้คำแนะนำพนักงาน ให้ทำงานตามมาตรฐานที่กำหนด - ตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้า - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 2. บริหารยอดขาย - วางแผนทางด้านยอดขาย และกำหนดการบริหารน...

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
1 อัตรา
Salary 30,000 ++
23 Aug 19
5 . หัวหน้าฝ่ายสรรหาว่าจ้าง/Recruitment Supervisor
1. วางแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับนโยบายฝ่ายบริหาร 2. จัดทำแผนอัตรากำลังคนประจำปี 3. วิเคราะห์หาช่องทางเพิ่มเตินในการรับสมัครงาน 4. สรรหาเครื่องมือช่วยคัดกรองบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 5. รับผิดชอบก...

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
1 อัตรา
Salary 25,000-35,000 บาท, ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน
23 Aug 19
6 . Full Stack Developer หรือ Senior Full Stack Developer
ประเภทงาน: Full time/ฝึกงาน/สหกิจ/Part-time ***ตำแหน่งงานดังกล่าวจะมีการทดสอบวัดผลพื้นฐานทางด้านการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น*** Ressponsibilities : • วิเคราะห์ ออกแบบ และ พัฒนา Web Application ในส่ว...

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
2 อัตรา
Salary 20,000 - 60,000 บาท
23 Aug 19
7 . นักศึกษาฝึกงานไอทีและสารสนเทศ
โครงการนักศึกษาฝึกงานทางด้านไอทีและสารสนเทศ เหมาะกับนักศึกษาที่ยังไม่จบ และ กำลังต้องการฝึกงานเพื่อปูพื้นฐานความรู้การทำงานจริงทางด้านไอที โทคโนโลยี และการตลาดเชิงดิจิตัล สู่การเป็นบุคลากรทางด้านไอท...

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
5 อัตรา
Salary เบี้ยเลี้ยงวันละ 150 บาท
23 Aug 19
8 . Sales & Marketing Director
• Formulate national sales and marketing policies and strategies based on market intelligence and research projections. • Implementing and monitoring the progress of marketing plans and advertising ...

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
9 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- รับผิดชอบและควบคุมดูแลงานภายในฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือทั้งหมด ตลอดจนประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวน/ปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น - ตรวจสอบความถูกต้อง...

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
1 อัตรา
Salary 27,000 - 35,000
23 Aug 19
10 . โปรแกรมเมอร์/นักพัฒนาโปรแกรมอาวุโส (Senior Programmer)
บทบาทหน้าที่หลัก - พัฒนาระบบ Web Application เพื่อสนับสนุนผู้ใช้/องค์กร - วิเคราะห์และประเมินความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - จัดทำแผนการพัฒนา Web Application ที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมง...

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
1 อัตรา
Salary 30,000บาทขึ้นไป
23 Aug 19
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. ตรวจสอบและบันทึกรายการบัญชีรายได้/ค่าใช้จ่าย 2. ตรวจสอบเอกสารด้านบัญชี 3. จัดทำแฟ้ม/เอกสาร บัญชีที่เกี่ยวข้อง

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
2 อัตรา
Salary 12,000 - 18,000 บาท
23 Aug 19
12 . พนักงานฝ่ายขายและจัดทัวร์ภายในประเทศ (Domestic Tour Operation Officer)
1. ปฏิบัติงานในสำนักงาน ในการนำเสนอขายและให้บริการทัวร์กับลูกค้าชาวไทย ที่ต้องการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย 2. นำเสนอแนะนำให้คำปรึกษาและสำรองแพ็คเกจทัวร์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 3. ออกใบ-แก้ไขใบ...

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
3 อัตรา
Salary 15,000 – 20,000
23 Aug 19
13 . Customer Service Representative (Car & Limousine Rental Service)
Thailand leading online travel website. We are seeking for an active and suitable qualified candidates for the Customer Service Representative(Car & Limousine Rental Service) to : 1.ให้รายละเอียดและร...

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
1 อัตรา
Salary 15,000-18,000
23 Aug 19
14 . เจ้าหน้าที่จัดทัวร์ต่างประเทศ (Destination Management Consultant Officer)
- จัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวต่างประเทศ สำหรับกลุ่มตลาดลูกค้าในรูปแบบของ Incentive Group ได้ตามวัตถุประสงค์ - ติดต่อประสานงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง เปรียบเทียบราคา และ คิดต้นทุน เพื่อน...

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
5 อัตรา
Salary 15,000-20,000 (พิจารณาตามประสบการณ์)
23 Aug 19
15 . โปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาโปรแกรม / IT Programmer
วางแผนและพัฒนาโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่น และ เว็บไซต์ ทั้งในส่วนของ Front End สำหรับลูกค้า และ Back End สำหรับบุคลากรในองค์กรตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมาย **ตำแหน่งงานนี้จะมีการสอบว...

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
2 อัตรา
Salary 16,000-28,000 บาท
23 Aug 19
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs