JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/ จัดจ้าง
1. การเตรียมและตรวจสอบเอกสาร/ใบขอซื้อ/ ดำเนินการจัดซื้อให้ทันตามความต้องการ 2. สรรหาคู่ค้ารายใหม่ 3. เจรจาขอเครดิต 4. งานประเมินผู้ขาย/ พัฒนาผู้ขาย 5. ควบคุม ปฏิบัติและตรวจสอบการรับจ่ายสินค้าคงคลั...

S.V.S AIR ENGINEERING Co., Ltd.
1 Position
Salary N/A
15 Sep 19
2 . ช่่างชิลเลอร์/ช่างดักส์/ข่างเชื่อม/ช่างเทคนิค
- ปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้าทีมช่าง ในการให้บริการเครื่องปรับอากาศในงาน ล้าง ติดตั้ง และซ่อมเครื่องปรับอากาศในนิคมอุตสาหกรรมระยอง - ปฏิบัติงานประจำในพื้นที่โรงงานเขตอำเภอเมือง จังหวัดระยอง - ปฎิบัติงา...

S.V.S AIR ENGINEERING Co., Ltd.
10 Position
Salary ์์N/A
15 Sep 19
3 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรม / วิศวกรไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ
ออกแบบ เขียนแบบ วิเคราะห์พัฒนางานเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น วางแผนและควบคุมงาน งานตรวจสอบและประสานงาน งานบริการ

S.V.S AIR ENGINEERING Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง
15 Sep 19
4 . หัวหน้าทีมช่างเครื่องปรับอากาศ/หัวหน้าทีมช่างไฟฟ้า
-ประเมินวัสดุ , อุปกรณ์ , เครื่องมือ , กำลังคน และเวลาในการปฏิบัติงาน -ตรวจสอบ และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในงานบริการ -ตรวจสอบหน้างานในการปฏิบัติของทีมงานบริการให้มีคุณภาพภายใต้ความปลอดภัย -ให้คำปรึ...

S.V.S AIR ENGINEERING Co., Ltd.
5 Position
Salary ตามที่ตกลง/ประสบการณ์
15 Sep 19
5 . ช่างปรับอากาศ/ช่างไฟฟ้า/ช่างเครื่องทำความเย็นรับสมัครด่วน !
ช่างเทคนิค หลายอัตรา - ปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้าทีมช่าง ในการให้บริการเครื่องปรับอากาศในงาน ล้าง ติดตั้ง และซ่อมเครื่องปรับอากาศในนิคมอุตสาหกรรมระยอง - ปฏิบัติงานประจำในพื้นที่โรงงานเขตอำเภอเมือง จัง...

S.V.S AIR ENGINEERING Co., Ltd.
10 Position
Salary N/A
15 Sep 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs