JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  15 Positions      
Sort By 
1 . IT network supervisor
IMPACT เปิดรับ IT ที่มีใจรักและมีประสบการณ์ในสายงาน Network อย่างน้อย 3 ปี และต้องการทำงานกับบริษัทที่ให้บริการด้านพื้นที่อันดับ 1 ในไทย คอยดูแลและให้บริการลูกค้าสำคัญหลากหลายเจ้าที่เข้ามาใช้บริ...

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 Position
19 Jul 19
2 . Catering Executive
- ดูแลจัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับงานจัดเลี้ยง ทั้งภายใน และ นอกสถานที่ - ดูแลการให้บริการด้านด้านการจัดเลี้ยง - ดูแลความเรียบร้อยภายในบริเวณงานจัดเลี้ยง - ช่วยเหลืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบ...

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 Position
Salary N/A
19 Jul 19
3 . Sourcing Officer
- ค้นหาผู้ขายรายใหม่ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขของบริษัท และบันทึกข้อมูลในงานจัดซื้อ - ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล ของผู้ขายก่อนบรรจุเป็น Vendor List - ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการของผู้ขายและผู้...

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 Position
Salary N/A
19 Jul 19
4 . Assistant Web Developer Manager
โชว์ความสมบูรณ์แบบในการบริหารและจัดทำ Website ของ IMPACT ให้มีความโดดเด่นและทันสมัย สมกับความเป็น Top 5 สถานที่จัดงานชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ IMPACT ให้ต...

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 Position
19 Jul 19
5 . Linen & Uniform Supervisor (หัวหน้างานห้องลินินและยูนิฟอร์ม)
1. บริหารจัดการผ้าชนิดต่างๆ และชุดแบบฟอร์มพนักงานที่อยู่ภายใต้การดูแลให้เพียงพอ 2. ตรวจเช็คคุณสมบัติของผ้าแต่ละชนิดก่อนส่งออกไปซัก 3. ตรวจเช็คจำนวน และคุณภาพการซัก อบ รีด จากบริษัทรับจ้างฯ ทุกครั้งเ...

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 Position
Salary Negotiable
19 Jul 19
6 . Security Officer - Radio System (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - ศุนย์วิทยุ)ด่วน
1. ประสานงานในการปฏิบัติงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร 2. ตรวจเช็คระบบการปฏิบัติงาน และอุปกรณ์ภายในศูนย์วิทยุฯ รวมถึงระบบโทรศัพท์เบอร์ฉุกเฉินและเบอร์คู่สาย 3. จัดทำเอกสาร และบันทึกรายงานในระบบข้อมูลเ...

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 Position
Salary Negotiable
19 Jul 19
7 . Housekeeping Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)
1. บริหารงานและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของแม่บ้าน Subcontractor ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 2. ตรวจเช็คสิ่งอำนวยความสะดวก และคุณภาพความสะอาดของพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3. จัดทำแผนการพัฒนาสถานที่ให้บริการล...

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 Position
Salary Negotiable
19 Jul 19
8 . Security Officer (เจ้าหนาที่รักษาความปลอดภัย)ด่วน
1. บริหารงานและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย Subcontractor ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำงานและความปลอดภัย 2. ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินทั้งของบริษัทหรือส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามข้อบั...

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
2 Position
Salary Negotiable
19 Jul 19
9 . ช่างซ่อมบำรุง รับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สำหรับจัดเตรียมสถานที่ เช่น โต๊ะ, เก้าอี้ ให้เสร็จทันเวลาตามแผนงานที่วางไว้ 2. ตรวจเช็คเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานให้มีสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งานตลอดเวลา 3. ตรวจสอ...

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
2 Position
19 Jul 19
10 . ช่างเทคนิครับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานอาคาร ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า / เครื่องปรับอากาศ

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
4 Position
19 Jul 19
11 . พนักงานครัว ประจำร้านTsubohachi สาขา The Promanade
- ทำหน้าที่ปฏิบัติงานในครัว - เป็นผู้ช่วยกุ๊ก - จัดเตรียมวัตถุดิบในการปรุงอาหาร

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
2 Position
Salary ์์์์์์N/A
19 Jul 19
12 . พนักงานบริการ ประจำร้านIto Kacho สาขาทองหล่อ
-รับออเดอร์ -เสิร์ฟอาหาร -จัดโต๊ะให้พร้อมรับลูกค้า -เคลียร์โต๊ะที่ลูกค้าใช้บริการ -จัดเรียงอุปกรณ์ภายในร้าน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 13,000
19 Jul 19
13 . พนักงานประจำร้านTsubohachi สาขา Nihonmachi
พนักงานครัว - จัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร - จัดเก็บอุปกรณ์ ดูแลรักษาความสะอาด พนักงานบริการ - รับออเดอร์จากลูกค้า - เสิร์ฟอาหาร - ดูเเลเเละบริการลูกค้า

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
4 Position
Salary 13,000++
19 Jul 19
14 . พนักงานประจำร้านTsubohachi สาขา Thaniya
พนักงานครัว - จัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร - จัดเก็บอุปกรณ์ ดูแลรักษาความสะอาด พนักงานบริการ - รับออเดอร์จากลูกค้า - เสิร์ฟอาหาร - ดูเเลเเละบริการลูกค้า

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
3 Position
Salary 13,000 ++
19 Jul 19
15 . Senior Investor Relation Executiveรับสมัครด่วน !
1. Handle day-to-day inquiries from investors/analysts and unitholder 2. Prepare monthly report on unitholder movement and complaint case 3. Prepare, updated the operational performance and financi...

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 Position
Salary N/A
19 Jul 19
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs