JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  60 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขาบิ๊กซี วงศ์สว่าง
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ให้บริการลูกค้า รับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงานซ่อมบำรุงอาคาร
- ประสานงานกับผู้รับเหมาหลังจากได้รับแจ้งซ่อมจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ติดตามประสานงานซ่อมแซมจนแล้วเสร็จ รวมถึงบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง - ตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาค่าแรงและอุปกรณ์จากราคามาตรฐ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (Officer-Supervisor) รับสมัครด่วน !
AR - บัญชีลูกหนี้ 1. Reconcile บัญชีเกี่ยวข้องกับบัญชีลูกหนี้ พร้อมทั้งนำส่ง ตรวจสอบในระบบ TLM เพื่อนำส่งธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2. ทำข้อมูล Month end บัญชีลูกหนี้ เช่น Write off / Recovery / Provi...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 Jul 19
4 . Customer Intelligence
1. ประสานงานจัดการงานออกร้าน ร่วมกับสมาคมขนส่งฯ 2. จัดการ Lead รายชื่อกลุ่มลูกค้ารถบรรทุกเพื่อมุ่งหวังในการเสนอขาย 3. ประสานงานส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 4. เก็บ Feedback จากลูกค้ารถบรรทุกตามที่ได้รับมอบ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 Position
22 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี
**ลักษณะงาน และ คุณสมบัติ ตำแหน่งงาน ((เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา)) หน้าที่รับผิดชอบ - นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + Incentive+ค่าตำแหน่ง+อื่นๆ
22 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำสาขาปาย จ.แม่ฮ่องสอน
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ให้บริการลูกค้า รับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 อัตรา
Salary เงินเดือน + ค่าตำแหน่ง + โบนัส + อื่น ๆ
22 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำสาขาในจังหวัดระนอง
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ให้บริการลูกค้า รับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ (เงินเดือน+ค่าตำแหน่ง+ค่า Incentive)
22 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำสาขาละแมเมืองใหม่ จ.ชุมพร
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ให้บริการลูกค้า รับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
6 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ (เงินเดือน+ค่าตำแหน่ง+ค่า Incentive)
22 Jul 19
9 . 19 ก.ค. 2562 สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ที่สาขาหัวอิฐ เวลา 09.00น.-15.00น.
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำสาขาใน จ.นครศรีธรรมราช และ จ.พัทลุง - นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบใน...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
15 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ (เงินเดือน+ค่าตำแหน่ง+ค่า Incentive)
22 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเครดิต
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ - จัดทำเอกสารและไฟล์รูปภาพสำหรับนำส่ง Consent - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
4 Position
Salary ตามโครงสร้างริษัท
22 Jul 19
11 . 26ก.ค.62สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันทีเจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขาณเงินติดล้อสาขาคลองเตย
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
Salary เงินเดือน + Incentive +ค่าตำแหน่ง+ โบนัส + อื่น ๆ
22 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาคุณภาพสินเชื่อทางโทรศัพท์/เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม
เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาคุณภาพสินเชื่อทางโทรศัพท์ 1. ติดตามทวงถามและดูแลบัญชีลูกค้าที่ค้างชำระ 31-60 วัน ทางโทรศัพท์ 2. เจรจาต่อรอง โน้มน้าว ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำลูกค้า 3. ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ท...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
20 Position
22 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำสาขาสันกำแพง(เชียงใหม่)
เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา - นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า คือ สินเชื่อรถ,ประกันภัย,ประกันชีวิต มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ - ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 อัตรา
Salary เงินเดือน + ค่าตำแหน่ง + อื่น ๆ
22 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา พื้นที่จังหวัดอุดรธานี
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + Incentive+ค่าตำแหน่ง+อื่นๆ
22 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา พื้นที่ สาขาโพนพิสัย จ.หนองคาย
เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ลักษณะงาน - นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านก...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง+Incentive+อื่นๆ
22 Jul 19
16 . Fraud Investigation
1. สืบสวน สอบสวน เหตุทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2. แจ้งความดำเนินเนินคดีกับผู้กระทำผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการยุติธรรม 3. ประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจในการ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
2 Position
22 Jul 19
17 . 25กค62สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันทีเจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขาณเงินติดล้อสาขาสะพานใหม่
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
Salary เงินเดือน + Incentive +ค่าตำแหน่ง+ โบนัส + อื่น ๆ
22 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาคสนาม (ลาดกระบัง)
- ตรวจสอบการมีตัวตัวของลูกค้าภาคสนามเพื่อสำรวจที่อยู่อาศัยและที่ทำงานของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดและถูกต้อง - ตรวจสอบและประเมินรายได้เบื้องต้นของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน - ประ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา เมืองปทุมธานี, สะพานนวลฉวี
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขาประจำพื้น บางแค,หนองแขม,เพชรเกษม
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
21 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำสาขาแม่จัน สาขาพร้าว
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ให้บริการลูกค้า รับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
3 อัตรา
Salary เงินเดือน + ค่าตำแหน่ง + โบนัส + อื่น ๆ
22 Jul 19
22 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำสาขาแม่สอด จ.ตาก
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ให้บริการลูกค้า รับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
Tak
1 อัตรา
Salary เงินเดือน + ค่าตำแหน่ง + โบนัส + อื่น ๆ
22 Jul 19
23 . ผู้จัดการสาขาฝึกหัด ประจำสาขาแม่สาย 2
- รับผิดชอบการบริหารยอดขายสาขาให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด - บริหารทีมสาขาและพัฒนาทีมขายสาขา - วางแผนในการหาช่องทางด้านการตลาด ขยายเพิ่มลูกค้าให้ได้ตามเป้าหมาย - วิเคราะห์ ตรวจสอบ ความเสี่ยงในการอนุม...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 อัตรา
Salary เงินเดือน + ค่าตำแหน่ง + Incentive + อื่น ๆ
22 Jul 19
24 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ณ สาขาอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ให้บริการลูกค้า รับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
10 อัตรา
Salary เงินเดือน+Incentive+โบนัส
22 Jul 19
25 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขาประจำพื้นที่ พระราม2 และพื้นที่ใกล้เคียง
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ให้บริการลูกค้า รับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 Jul 19
26 . 24กค62 สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันทีเจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขาณเงินติดล้อสาขาลาดพร้าว
-นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ -งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ -ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา -งานรับชำระค่างวด ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
Salary เงินเดือน + Incentive +ค่าตำแหน่ง+ โบนัส + อื่น ๆ
22 Jul 19
27 . 23กค62 สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขาณเงินติดล้อสาขาหนามแดง
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
Salary เงินเดือน + Incentive +ค่าตำแหน่ง+ โบนัส + อื่น ๆ
22 Jul 19
28 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + Incentive+ค่าตำแหน่ง+อื่นๆ
22 Jul 19
29 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำพื้นที่ จังหวัดมุกดาหาร
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง+อื่นๆ
22 Jul 19
30 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำพื้นที่ จังหวัดสกลนคร
เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา พื้นที่จังหวัดสกลนคร **ลักษณะงาน และ คุณสมบัติ ตำแหน่งงาน ((เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา)) หน้าที่รับผิดชอบ - นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง+อื่นๆ
22 Jul 19
31 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขาประจำพื้นที่ สวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ให้บริการลูกค้า รับชำระค่างวด ค่าบริการ ออกใบเสร็จ - บริหารหนี้เสียสาขาเกินที่กำหนดไว้ - ส่งเสริ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
Salary เงินเดือน + Incentive
22 Jul 19
32 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา จรัญสนิทวงศ์ และพื้นที่ใกล้เคียง
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
33 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานประจำภาค (ประจำจังหวัดขอนแก่น)
- ติดตามงานระหว่างพื้นที่ต่างๆ และสำนักงานใหญ่ - ควบคุมค่าใช้จ่ายและตรวจสอบเอกสารต่างๆ เก็บและรักษาเอกสารให้เป็นระเบียบ - ประสานงานและรับเรื่องต่างๆ จากทุกฝ่าย ในกรณีที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลของ Prem...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
34 . 26กค62 สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขาณเงินติดล้อสาขาบางโฉลง
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ ค่าครองชีพ +Incentive
22 Jul 19
35 . ผู้จัดการสาขาฝึกหัด ประจำพื้นที่ จังหวัด ลพบุรี สระบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์
- รับผิดชอบการบริหารยอดขายสาขาให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด - บริหารทีมสาขาและพัฒนาทีมขายสาขา - วิเคราะห์ ตรวจสอบ ความเสี่ยงในการอนุมัติปล่อยสินเชื่อ - วางแผนในการหาช่องทางด้านการตลาด ขยายเพิ่มลูกค้าใ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
20 อัตรา
Salary เงินเดือน + Incentive + โบนัส + อื่น ๆ
22 Jul 19
36 . 19กค62 สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขาณเงินติดล้อสาขาอุดมสุข
-นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ -งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ -ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา -งานรับชำระค่างวด ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
37 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขาจังหวัดลพบุรี พัฒนานิคม ลำนารายณ์ โคกสำโรง บ้านหมี่
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
10 อัตรา
Salary เงินเดือน + Incentive + โบนัส + อื่น ๆ
22 Jul 19
38 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขาประจำพื้นที่ พระประแดงและพื้นที่ใกล้เคียง
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
39 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ณ สาขาพระพุทธบาท แก่งคอย ปากเพรียว จังหวัดสระบุรี
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
10 อัตรา
Salary เงินเดือน + Incentive + โบนัส
22 Jul 19
40 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำพื้นที่ จ.ขอนแก่น ด่วน !รับสมัครด่วน !
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
5 อัตรา
Salary เงินเดือน+ค่าตำแหน่ง+Incentive+โบนัส+อื่นๆ
22 Jul 19
41 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา พื้นที่ อ.เซกา จ.บึงกาฬ ด่วน!รับสมัครด่วน !
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
2 Position
Salary เงินเดือน + Incentive + โบนัส + อื่น ๆ
22 Jul 19
42 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำพื้นที่สาขาเพชรบุรี
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
10 อัตรา
Salary เงินเดือน + Incentive + โบนัส + อื่น ๆ
22 Jul 19
43 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขาประจำพื้นที่สมุทรสาคร
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
44 . หัวหน้าหน่วยงานพัฒนาคุณภาพสินเชื่อภาคสนาม (Field Collections)
- กำหนดพื้นที่ในการติดตามของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม พร้อมทั้งจ่ายงานให้กับเจ้าที่ภาคสนาม - Review งานกับเจ้าหน้าที่ภาคสนาม เพื่อตรวจสอบวิธีการและการงานให้เป็นไปตามระเบียนข้อบังคับ - ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 Position
22 Jul 19
45 . หัวหน้าหน่วยอาวุโสทะเบียน
- ควบคุมทีมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามระเบียบการปฏิบัติงานและ KPI ที่กำหนด - แนะนำ/ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงาน เพื่อนำไปพัฒนากระบวนการทำงานของทีมงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น - สรุปรายงานการปฏิบัติงานข...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 อัตรา
22 Jul 19
46 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขาประจำพื้นที่ฉะเชิงเทรา, บางน้ำเปรี้ยว,บางคล้า
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
Salary เงินเดือน + Incentive
22 Jul 19
47 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย เพื่อปฏิบัติงานพื้นที่ รามคำแหง แฮปปี้แลนด์ พัฒนาการ
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
Salary เงินเดือน + Incentive + โบนัส + อื่น ๆ
22 Jul 19
48 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำพื้นที่ สาขาโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ด่วน!!
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
Salary เงินเดือน+Incentive+โบนัส + อื่น ๆ
22 Jul 19
49 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขาประจำพื้นที่ โพธิสาร มิตรกมล จอมเทียน พัทยา
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ให้บริการลูกค้า รับชำระค่างวด ค่าบริการ ออกใบเสร็จ - บริหารหนี้เสียสาขาเกินที่กำหนดไว้ - ส่งเสริ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
Salary เงินเดือน + Incentive
22 Jul 19
50 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสาขาประจำพื้นที่ บึง(ศรีราชา)
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ให้บริการลูกค้า รับชำระค่างวด ค่าบริการ ออกใบเสร็จ - บริหารหนี้เสียสาขาเกินที่กำหนดไว้ - ส่งเสริ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
Salary เงินเดือน + Incentive
22 Jul 19
51 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
10 อัตรา
Salary เงินเดือน+ค่าครองชีพ+Incentive
22 Jul 19
52 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา เพื่อปฏิบัติงานพืนที่สมุทรปราการ
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ ค่าครองชีพ +Incentive
22 Jul 19
53 . ผู้จัดการสาขา-ฝึกหัด/ จนท.บริการลูกค้า/ จนท.เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม
ผู้จัดการสาขา-ฝึกหัด รับผิดชอบดูแลและบริหารงานในสาขาที่รับผิดชอบ ในงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ สินเชื่อ และ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ รวมทั้งการบริหารทีมงานในสาขา เพื่อบรรลุให้ได้ตามเป้าหมายของบริษ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
100 อัตรา
Salary รายได้เฉลี่ย 15,000++ บาท
22 Jul 19
54 . 23 ก.ค.62สมัครสัมภาษณ์ทันที เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย ณ สาขาตลาดนานาเจริญ
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
Salary เงินเดือน + Incentive + (ค่าตำแหน่งบางตำแหน่ง)
22 Jul 19
55 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำพื้นที่ อ.พล จ.ขอนแก่น
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลาย อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + Incentive+ค่าตำแหน่ง+อื่นๆ
22 Jul 19
56 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขาประจำพื้นที่ นิคม 304 ,ปราจีนบุรี ,กบินทร์บุรี
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
304 Industrial Park Prachin Buri
หลายอัตรา
Salary เงินเดือน + Incentive
22 Jul 19
57 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขาประจำพื้นที่พุทธมณฑลและพื้นที่ใกล้เคียง
- เสนอขายผลิตภัณฑ์​ของบริษัท​ ทางด้านประกันภัย​ เเละ​ งานทางด้านสินเชื่อ - ​บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่สาขา - ดูเเลยอดสาขาเพิ่มยอดขาย - หาลูกค้า​ออกพบลูกค้า

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
Salary เงินเดือน+ ค่าครองชีพ +Incentive + ( ค่าตำแหน่งบางตำแหน่ง )
22 Jul 19
58 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขาประจำพื้นที่ เครือสหพัฒน์, แหลมฉบัง ,จ.ชลบุรี
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
Salary เงินเดือน + Incentive
22 Jul 19
59 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปฏิบัติการ (Branch Audit)
1. รับผิดชอบตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของสาขาตามรอบที่กำหนดทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ ต่างจังหวัดที่มอบหมายให้ 2. สามารถร่วมงานกับทีมงานหรือหน่วยงานอื่นได้อย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานพัฒ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 Jul 19
60 . Call Center/ Social Media
1. Call Center - Inbound - รับสาย ตอบคำถาม ให้ข้อมูลลูกค้า - รับเรื่องร้องเรียน คำแนะนำและคำติชม - บันทึกข้อมูลการรับสายในระบบ - ทำงานเป็นกะ (กะ 24) - ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน 2. Social Media -...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
10 Position
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
22 Jul 19
  60 Positions      
Sort By 
Disability Jobs