JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  3 Positions      
Sort By 
1 . บัญชี
บัญชีลูกหนี้ -ออกใบแจ้งหนี้ ตรวจสอบรายการให้ถูกต้อง -หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย บัญชีเจ้าหนี้ -บันทึกบัญชีรายจ่าย ตรวจสอบรายการให้ถูกต้อง -หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย บัญชีรายงาน -ตรวจสอบราย...

บริษัท แนฟเท็ค จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jan 19
2 . Programmer
- พัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการของบริษัทและลูกค้า - ติดตามและตรวจสอบการทำงานของระบบ - และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ไม่จำกัดเวลาเข้างาน (วันละ 9 ชม.)ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์

บริษัท แนฟเท็ค จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jan 19
3 . Sales Engineerรับสมัครด่วน !
- เสนอขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า รักษาฐานลูกค้าเก่า และสร้างฐานลูกค้าใหม่ - ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ เสาร์เว้นเสาร์ เวลา 8.30 - 17.30 น

บริษัท แนฟเท็ค จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jan 19
  3 Positions      
Sort By 
Disability Jobs