JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  8 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
-สืบราคา หาแหล่งผู้ขายใหม่ -จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน -ส่งเอกสารจัดซื้อ -ประสานงานสั่งซื้อและส่งสินค้า -ดำเนินการประสานงานสั่งซื้อและกำหนดการส่งสินค้า วัตถุดิบและอุปกรณ์ตามใบขอซื้อ

COCA RESTAURANT GROUP
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
22 Aug 19
2 . ผู้ช่วยเชฟ
- เตรียมอาหาร วัตถุดิบ - ทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเชฟ ให้เป็บไปตามเป้าหมาย - เตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหาร

COCA RESTAURANT GROUP
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
22 Aug 19
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
- ควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบและแก้ปัญหางานด้านการเงิน - วางแผนจัดทำงบประมาณและตรวจสอบดูแลการใช้ให้เป็นไปตามแผน - การวิเคราะห์งบประมาณและต้นทุนการผลิต - การปิดงบการเงินประจำเดือนให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหน...

COCA RESTAURANT GROUP
1 อัตรา
Salary 30K-35K
22 Aug 19
4 . แคชเชียร์
- คิดเงิน ทอนเงิน บันทึก และรับผิดชอบเงินรายได้จากยอดขายประจำวัน - สร้างความประทับใจแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

COCA RESTAURANT GROUP
หลายอัตรา
Salary 13,000-15,000Up
22 Aug 19
5 . สโตร์ (Store)
งานรับ - รับวัตถุดิบ/สินค้า - ตรวจนับวัตถุดิบ - ตรวจสอบเอกสาร - บันทึกข้อมูลเข้าระบบ - ส่งเอกสารให้ผู้บังคับบัญชา งานจัดเก็บ - จัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่และสถานที่ - ตรวจสอบสภาพของวัตถุดิบและสิน...

COCA RESTAURANT GROUP
หลายอัตรา
Salary 12,000-15,000
22 Aug 19
6 . ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็คทรอนิคส์ ช่างซ่อมบำรุง
- ซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์และสถานที่ - ซ่อมกรณีฉุกเฉิน - ประเมินความเสียหาย - ให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาซ่อมแซมและบำรุงรักษา - ให้คำแนะนำในการวางแผนซ่อมบำรุงและรักษา

COCA RESTAURANT GROUP
2 Position
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
7 . พนักงานบริการ,เสิร์ฟรับสมัครด่วน !
- ต้อนรับลูกค้า - ดูแลบริการลูกค้า - เสิร์ฟอาหาร - แนะนำเมนูอาหาร

COCA RESTAURANT GROUP
หลายอัตรา
Salary 12,000 - 15,000
22 Aug 19
8 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (HR Recruiter)
- ดูแลงานสรรหาคัดเลือกพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ และพนักงานสาขาต่างๆ - หาช่องทางการสรรหาบุคลากร - จัดทำรายงานการสรรหาบุคลากรประจำสัปดาห์/ประจำเดือน (ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์)

COCA RESTAURANT GROUP
1 Position
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
  8 Positions      
Sort By 
Disability Jobs