JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างรับสมัครด่วน !
หน้าที่รับผิดชอบ -วิเคราะห์หาความต้องการของงาน ว่าต้องการคนที่มีคุณสมบัติอย่างไร -ลงประกาศรับสมัครงาน คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น -นัดหมายสัมภาษณ์งาน ทดสอบด้วยเครื่องมือวิธีก...

บริษัท นาเอะกิ ซูชิ จำกัด (Naeki Sushi Co., Ltd.)
1 อัตรา
Salary 17,000++ บาท
20 Aug 19
2 . พนักงานขายหน้าร้านรับสมัครด่วน !
1. บริการและต้อนรับลูกค้า 2. จัดเตรียมร้านวัตถุดิบและสินค้า ต่าง ๆ 3. ชงกาแฟ ( Barista ) และผสมเครื่องดื่มต่าง ๆ 4. เช็คสต็อคและดูแลรักษาความสะอาดของร้านและอุปกรณ์ต่าง ๆ 5. จัดเก็บและดูแลยอดขายประ...

บริษัท นาเอะกิ ซูชิ จำกัด (Naeki Sushi Co., Ltd.)
10 อัตรา
Salary 12,000 - 16,000
20 Aug 19
3 . เชฟซูชิ ระดับมีประสบการณ์รับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมวัตถุดิบการทำซูชิ หุงข้าว ตีข้าว เตรียมปลา - ทำซูชิพื้นฐาน ข้าวห่อ - ดูแลงานครัวพื้นฐาน - รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นาเอะกิ ซูชิ จำกัด (Naeki Sushi Co., Ltd.)
3 อัตรา
Salary รายได้รวม 16,000- 22,000 บาท
20 Aug 19
4 . ผู้จัดการครัวร้อนรับสมัครด่วน !
- ปั้นข้าวโอนิกิริส่งสาขา - ทำเอกสารและทำเบิกของ Stock - ดูแลพนักงานในครัว - ตรวจสอบวัตกุดิบและอุปกรณ์ทั้งหมด - รับออเดอร์ที่ต้องส่งขาย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นาเอะกิ ซูชิ จำกัด (Naeki Sushi Co., Ltd.)
1 อัตรา
Salary 15,000++ บาท
20 Aug 19
5 . เจ้าหน้าที่ Auditorรับสมัครด่วน !
- สุ่มเช็ควัตถุดิบตามสาขา ป้องกันการสูญหาย หรือ การทุจริตของทรัพย์สิน - ตรวจสอบและเสนอแนะ วิธีป้องกันเกี่ยวกับการรั่วไหล - ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะรายงานผลการตรวจสอบเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประ...

บริษัท นาเอะกิ ซูชิ จำกัด (Naeki Sushi Co., Ltd.)
1 อัตรา
Salary รายได้รวม 14,000-16,000 บาท
20 Aug 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs