JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บริการขายเช่า
-รับผิดชอบการขายปล่อยเช่าโครงการ ผ่านสื่อ Online ให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ดูแล รูปแบบเนื้อหาของการโฆษณาให้มีความน่าสนใจ และมีประสิทธิภาพ ที่จะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ - ประสานงานและบริการลูกค้าให้มี...

บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
21 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่บุคคล (สรรหา)
- วิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อกำหนดวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร - จัดทำโครงสร้างการพัฒนาบุคลากร - รับผิดชอบดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร รายบุคคล - รับผิดชอบจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงา...

บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
21 Aug 19
3 . เจ้าหน้าที่ขายโครงการ(วุฒากาศ,วงเวียนใหญ่,สะพานพระราม8,พระนั่งเกล้า,สุขุมวิท105)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบหาฐานลูกค้าใหม่ - ดูแลและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับฐานลูกค้าเดิม - ขายสินค้าและบริการ รวมถึงรับผิดชอบยอดการขาย และติดตามการชำระเงินของลูกค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยอด - งานอื่นๆ ตามที่ได้ร...

บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท / ตามประสบการณ์
21 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่ประสานงานสถาปัตยกรรมรับสมัครด่วน !
วัตถุประสงค์ - รับผิดชอบงานออกแบบหรือตรวจสอบสถาปัตยกรรมของโครงการต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารทั้งด้านควบคุมงาน ประสานงาน ติดตามกำกับ ดูแล สนับสนุนและตรวจสอบ กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อใ...

บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
21 Aug 19
5 . เจ้าหน้าที่โฆษณา(อสังหาริมทรัพย์)
- ออกบูธ Event - จัดทำ Master Marketing Plan - จัดทำแผนตลาดประจำเดือน - ประสานงานกับ Vender / Supplier ต่างๆ - รับผิดชอบสำรวจคู่แข่งเพื่อทำการวิเคราะห์การตลาด - Design แผนการโฆษณาและส่งเสริมการข...

บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs