JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาดรับสมัครด่วน !
-ดูแลหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่กำหนดเป้าหมายของฝ่าย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ มีหน้าที่วางแผนการทำงานของฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนกา...

บริษัท รัตนดำรงค์ จำกัด
1 Position
Salary รายได้ดีตามความสามารถและประสบการณ์
24 Jun 19
2 . เซลล์ภาคใต้รับสมัครด่วน !
ดูแลและรับออเดอร์จากลูกค้า - ประสานงานกับทีม ซับพอร์ต ต่างๆ - รับผิดชอบหน้าที่การขายตามเขตที่ดูแล - ทำตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท รัตนดำรงค์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามประสบการณ์
22 Jun 19
3 . ผู้จัดการฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย การจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อส่งเสริมการการจัดโครงสร้างของฝ่ายตลาดและฝ่ายขาย - การวิเคราะห์คู่แข่งขันและสภาวะของตลาด - การกำหนดเป้าหมายยอดขาย

บริษัท รัตนดำรงค์ จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
22 Jun 19
4 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ทำตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย - ตรวจเช็ค ดูแล ซ่อมแซม งานระบบส่วนกลางทุกระบบในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน - แก้ไข ซ่อมแซม และป้องกันความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้า และการทำ...

บริษัท รัตนดำรงค์ จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
22 Jun 19
5 . เซลล์ขายอลูมิเนียมรับสมัครด่วน !
- ดูแลและรับออเดอร์จากลูกค้า - ประสานงานกับทีม ซับพอร์ต ต่างๆ - รับผิดชอบหน้าที่การขายตามเขตที่ดูแล - ทำตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท รัตนดำรงค์ จำกัด
2 อัตรา
Salary รายได้ดีตามความสามารถและประสบการณ์
22 Jun 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs