JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  4 Positions      
Sort By 
1 . Sale Coordinator/เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการตลาด
- ประสานงานระหว่างฝ่ายผลิตกับลูกค้า เรื่องงานผลิตติดตั้ง - ประสานงานกับส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ติดตามความคืบหน้าต่างๆของงาน - ให้การสนับสนุนงานด้านเอกสาร บันทึกข้อมูล ท...

บริษัท ดับบลิว.โอ.เอ.แอ๊ดเว่อร์ไท้ซิ่ง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
23 Jul 19
2 . Sale พนักงานฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
- นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ประเภท สื่อโฆษณาประเภท ป้าย สื่อส่งเสริมการขายต่างๆของบริษัทฯ ให้กับลูกค้า - รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าเก่า และสร้างฐานลูกค้าใหม่ - ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ประสาน...

บริษัท ดับบลิว.โอ.เอ.แอ๊ดเว่อร์ไท้ซิ่ง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
1. วางระเบียบการจัดซื้อและปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้ออย่างเป็นระบบ 2. สำรวจ เปรียบเทียบราคาสินค้าที่ได้รับการอนุมัติให้สั่งซื้อ และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 3. จัดซื้อ...

บริษัท ดับบลิว.โอ.เอ.แอ๊ดเว่อร์ไท้ซิ่ง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
23 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่ Graphic Designรับสมัครด่วน !
1. การใช้ QC Sheet ประกอบการทำงาน 2. ทำ Proof File เป็น Master/+10/-10 (ให้ทันตามกำหนด 30 นาที เฉพาะ Proof#1) 3. ทำการแบ่ง File Print ที่มีขนาดใหญ่ ได้ สามารถแก้ไข AW ได้ 4. ทำ...

บริษัท ดับบลิว.โอ.เอ.แอ๊ดเว่อร์ไท้ซิ่ง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
23 Jul 19
  4 Positions      
Sort By 
Disability Jobs