JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  15 Positions      
Sort By 
1 . แพทย์ด้าน Plastic Surgery / Skin (Full Time)
แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งและผิวพรรณ

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
2 อัตรา
Salary *รายได้รวม : Full time 200,000 - 3,000,000 บาท /เดือน*
19 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ (Labเลือด) รับสมัครด่วน !
-สามารถอ่าค่าของ CBC , PT , PTT ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ -วินิจฉัย , ติดตามผล ,วิเคราะห์ผลเกร็ดเลือดต่ำ -ตรวจค่าน้ำตาลในเลือด -ตรวจความเข้มข้นของเลือด

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง / ประสบการณ์
19 Aug 19
3 . ช่างภาพ (ขอมีประสบการณ์ เน้นผู้หญิง)
-ถ่ายภาพและวีดีโอ เพื่อใช้ทำสื่อโฆษณาต่างๆให้สอดคล้องกับแผนงานและ Concept ที่กำหนด (สามารถตัดต่อ Graphic ได้ด้วย) -รวบรวม คัดเลือกภาพ และนำส่งเทปบันทึกภาพรายการที่ได้รับมอบหมายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยว...

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง / ประสบการณ์
19 Aug 19
4 . Dr.Coordinator (เจ้าหน้าที่ประสานงานแพทย์)
-บันทึกตารางนัดผ่าตัด -รายงานสรุปเคสผ่าตัดประจำวัน -ติดต่อลูกค้าเพื่อคอนเฟริมเคสผ่าตัด -ประสานงานภายในองค์กร -จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง / ประสบการณ์
19 Aug 19
5 . Reception
- ต้อนรับลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ ดูแลความสะดวกระหว่างการรักษา/ทำหัตถการต่างๆ ให้กับลูกค้าระดับปกติจนถึง VIP ได้อย่างเหมาะสม - มีความสามารถในการพูดคุย สามารถดูแลเทคแคร์คนไข้ให้ได้รับความพึงพอใจกับก...

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
3 อัตรา
Salary 15,000-18,000 บาท +ค่าภาษา
19 Aug 19
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (Admin)
-ดำเนินงานธุรการทั่วไป -ประสานงาน รวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารต่างๆให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน -จัดทำเอกสารข้อมูลต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนงานทางด้านเอกสารของแผนก -สรุปข้อมูล และจ...

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามที่ตกลง
19 Aug 19
7 . เจ้าหน้าที่การเงิน
-จัดทำรายงานกระแสเงินสด Cash Flow -ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง Confirm ยอดเงิน -ทำเช็คจ่าย และคุมทะเบียนเช็คจ่าย -ติดต่อประสานงานธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร -ตรวจสอบความถูกต้องของเอก...

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
8 . Customer Service-Register
ต้อนรับ ดูแล และอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าตลอดการเข้าใช้บริการ เพื่อสร้างความประทับใจ และความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า รวบรวมเอกสาร สอบถามข้อมูล และลงทะเบียนลูกค้า เพื่อจัดทำประวัติ และฐานข้อมูล รวบ...

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 10,000-13,000 บาท
19 Aug 19
9 . International Marketing Manager(ด่วน)รับสมัครด่วน !
ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มตลาด กลุ่มลูกค้า รวมถึงข้อมูลคู่แข่ง เพื่อวางแผนการตลาดให้มีความเหมาะสม วางแผนงาน และควบคุมดูแลการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรเ...

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
10 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ รับสมัครด่วน !
- วางแผน และกำหนดกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานในการดำเนินงานทางด้านจัดซื้อจัดจ้างให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ - จัดทำแผนงาน และควบคุมติดตามการจัดซื้อจัดจ้างงานคุรุภัณฑ์ เวชภัณฑ์ แ...

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000-45,000
19 Aug 19
11 . Web Masterรับสมัครด่วน !
- เขียน ออกแบบเว็บไซต์ตามที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมระบบและปรับปรุงระบบเว็ปไซต์ - พัฒนาและแก้ปัญหาเว็ปไซต์ - นำเสนอ วิเคราะห์ การพัฒนาเว็ปไซต์ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบ...

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามความสามารถ/ประสบการณ์
19 Aug 19
12 . HRD Officer (Trainer ด้านความงาม Skin/Surgery/อื่นๆ)
- วางแผนการฝึกอบรมด้านหัตถการ /และการบริการ - ศึกษาวิธีการทำหัตการ ด้านความงาม และจัดเตรียมสื่อเพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรมพนักงาน - ฝึกสอนการทำหัตถการด้านความงาม ให้กับบุคลากรภายในโรงพยาบาล - กำหนดตัว...

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 18,000 - 25,000
19 Aug 19
13 . พยาบาลวิชาชีพ (ห้องผ่าตัด) Full-Time รับสมัครด่วน !
1.เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการผ่าตัดและทำหัตถการแทนแพทย์ เช่น การเจาะน้ำเกลือ ฉีดยา ตัดไหม และอื่น ๆ 2.ดูแลความสะอาดและจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ประจำห้องผ่าตัด 3.ดูแลและเตรียมความพร้อมให้กับคนไข้ก่อนการผ...

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ / ตามความสามารถ
19 Aug 19
14 . ผู้ช่วยพยาบาล (ห้องผ่าตัด)รับสมัครด่วน !
- เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการทำหัตถการต่างๆ - เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการผ่าตัดห้อง OR / ดูแลคนไข้ทั้งก่อนและหลังผ่าตัด - ให้คำแนะนำให้กับคนไข้ทั้งก่อนและหลังผ่าตัด - ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันหยุด 1 วัน/สัปดาห...

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
10 อัตรา
Salary ตามตกลง / ประสบการณ์
19 Aug 19
15 . Sales & Beauty Consultant (ที่ปรึกษาด้านความงาม)+ค่าคอมรับสมัครด่วน !
- ให้คำแนะนำและคำปรึกษา ตลอดจนการอธิบายให้ลูกค้า ใน Style MTP Consultant System - ให้การบริการทางด้านการปรึกษาความงาม ศัลยกรรมตกแต่งตามมาตรฐานของโรงพยาบาล - สามารถบริหาร และทำยอดขายให้เป็นไปตามเป้...

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
จำนวนมาก เริ่มงานได้ทันที
Salary ตามตกลง + ค่าคอมฯ
19 Aug 19
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs