JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  8 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้(งานโครงการ)
-เปิดใบกำกับภาษีขาย -ตามยอดที่ลูกค้าได้ -จัดทำรายงานภาษีขาย -คิดค่าคอมมิชชั่นให้กับ Sale -อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 Aug 19
2 . ผู้จัดการส่วนติดตั้ง
-ควบคุม วางแผน งานโครงการ / บริหารงานโครงการให้สอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้า จัดทำ BOQ จัดทำ BG งานโครงการ

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 Aug 19
3 . เจ้าหน้าที่บริการเทคนิค
-แนะนำผลิตภัณฑ์ อลูมิเนียมเส้นรูปหน้าตัด และ เทคนิคการประกอบสำเร็จและการใช้อุปกรณ์

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 Aug 19
4 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำนิคมอุตสาหกรรมนวนคร)รับสมัครด่วน !
- ซ่อมเครื่องจักร - PM เครื่องจักร - งานระบบไฟฟ้า - งานกลึง - งานเชื่อม

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
3 Position
24 Aug 19
5 . ช่างซ่อมบำรุง(ประจำโกลด์สตาร์เมททอล)รับสมัครด่วน !
- งานซ่อมแซมเครื่องจักรระบบไฮดรอลิก, นิวเมติก งานสร้างต่างๆ เชื่อมงาน บำรุงรักษา ดูแลตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน หากมีความรู้เรื่องรถยนต์ สามารถซ่อมโฟลคลิฟได้เบื้องต้น จะพิจรณาเป็นพิเศษ และสามารถเข้าก...

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 Aug 19
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการติดตั้ง (ประจำ เอสแอล วินโดว์)รับสมัครด่วน !
-รวบรวมเอกสารโอที เอกสารต่าง ๆ ส่งฝ่ายบุคคล -ควบคุมและดูแลงานด้านเอกสารประจำแผนก/ฝ่าย -ดูแลความเรียบร้อยด้านต่างๆของพนักงาน -ประสานงานกับหน่วยงาน บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง -บันทึกข้อมูลต่างๆตามที...

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 Aug 19
7 . เจ้าหน้าที่กราฟฟิค(ประจำโกลด์สตาร์เมททอล)รับสมัครด่วน !
-ออกแบบ เขียนแบบอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ประสานงานกับหน่วยงาน โครงการที่เกี่ยวข้อง -พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ -ตรวจสอบงานให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ -ปรับปรุงอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
8 . วิศวกรการผลิตรับสมัครด่วน !
- เก็บข้อมูลกระบวนการผลิตและนำข้อมูลในกระบวนการผลิตมาวิเคราะห์พร้อมทั้งนำเสนอผลการวิเคราะห์ - เสนอแนะแนวทางแก้ไข-ปรับปรุง กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - คำนวณหาเวลาการทำงาน,วิเคราะห์ปัญห...

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
  8 Positions      
Sort By 
Disability Jobs