JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  16 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
วางแผน ควบคุม ดูแลและตรวจสอบพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ให้สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ การสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานให้ผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบผลการดำ...

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
18 Jun 19
2 . วิศวกร (Engineer)
-จัดเตรียม / จัดทำ / ดำเนินการ / รายงานผลตามนโยบายของเเผนก/ฝ่าย ในด้านวิศวกรรมการผลิต (Process Engineer) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร - พร้อมบันทึกสิ่งที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลิตภัณฑ์,ระบบการผลิต,ระบบ...

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jun 19
3 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
1. วางแผน พัฒนาระบบ และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชี 2. พัฒนา และควบคุมการจัดทำข้อมูลเพื่อ รายงานต่อผู้บริหาร 3. ติดตามดูแลก...

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jun 19
4 . Supervisor การผลิต
- ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้เป้นไปตามเป้าหมาย - สั่งงาน,ควบคุม,ติดตาม,รายงาน,ปรัปปรุงผลงานตามนโยบายขององค์กรในด้านการควบคุมกระบวนการผลิตให้ตรงตามเเผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเลือกใช้ทรัพยาก...

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jun 19
5 . เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์
จัดทำ รวบรวม ข้อมูลภายในบริษัท และดำเนินการประสานงานกับผู้ถือหุ้น, นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการจัดเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมกรรมการชุดต่างๆ ภายในบริษัท ทักษะด้านกฎห...

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jun 19
6 . เจ้าหน้าที่ธุรกิจลูกค้าองค์กรและโครงการ(Sale องค์กร)
- ติดต่อประสานงานขายสินค้า กลุ่มธุรกิจลูกค้าองค์กรและโครงการ สินค้าเป็นประเภท เครื่องกรองน้ำ / เครื่องใช้ไฟฟ้า - จัดทำสรุปรายงานประจำแต่ละเดือน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jun 19
7 . เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงอาวุโส
• ประสานงาน จัดทำแผนประเมินความเสี่ยงและกำหนดแผนควบคุมความเสี่ยงขององค์กร • ให้คำปรึกษาในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร • ประสานงานและจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่...

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jun 19
8 . เจ้าหน้าที่ SOC (Sales)
ติดต่อลูกค้าออกพื้นที่พบลูกค้าที่ทางบริษัทติดต่อหรือลูกค้ารายใหม่ ทำการเสนอตัวสินค้าและปิดการขายติดตั้งเครื่องกรองน้ำ รายได้รวม 20,000 - 30,000 ขึ้นไปตามความสามารถ

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary 10,000 + ค่าน้ำมัน 5,000 + ค่าคอมมิชชั่น
18 Jun 19
9 . หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน
- รับผิดชอบข้อมูลด้านบัญชีต้นทุน - การปิดบัญชชีด้านสินค้าคงเหลือ - ตรวจสอบความถูกต้องของรายการต้นทุนทั้งระบบ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jun 19
10 . ซุปเปอร์ไวเซอร์ติดตั้งผลิตภัณฑ์(เครื่องใช้ไฟฟ้า)
1.ควบคุม ตรวจสอบการทำงานของพนักงานในเเผนกติดตั้งผลิตภัณฑ์ 2.วางเเผนเเละวิเคราะห์ปัญหาในการปรับปรุงของการติดตั้งให้มีประสิทธิภาพ 3.ดำเนินการติดต่อประสานงานกับทางลูกค้า

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jun 19
11 . พนง.แนะนำสินค้าภาคสนามรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบในการหาลูกค้ารายใหม่(ภาคสนาม) 2.ดูเเลลูกค้าเก่าในการขายสินค้าเเละการให้บริการ 3.สร้างยอดขายเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jun 19
12 . Telesales/Tele Marketing
1.ดูแลฐานลูกค้าของบริษัทเเบบต่อเนื่อง 2.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่เพื่อนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ 3.เสนอขายผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท ***หยุดวันอาทิตย์***

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary 12,000+++
18 Jun 19
13 . Internal Audit
1. รับผิดชอบตรวจมาตรฐาน กระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆในบริษัทฯตามมาตรฐานที่กำหนด 2. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jun 19
14 . Business information Analyst (นักวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ)รับสมัครด่วน !
1. สร้างเเละพัฒนารูปแแบบรายงาน Management report โดยใช้ Advance Excel เช่นคำสั่ง VLOOKUP,HLOOKUP,SUMIF เป็นต้น 2. วิเคราะห์ข้อมูลเเละเเผนการดำเนินงานจากเเหล่งข้อมูลต่างๆ 3. การค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่า...

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jun 19
15 . พนักงานขายประจำห้าง HomePro สาขา เอกมัย-รามอินทรา/รังสิต/ลำลูกกา/รัชดา/เพชรเกษมรับสมัครด่วน !
1.สาธิตผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า 2.ให้ข้อมูลบริการหลังการขาย 3.พนักงานทำงานประจำสาขาโซนต่างๆ 4.มีการ Training ก่อนเริ่มงาน

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามโครงสร้าง (เงินเดือนประจำ 9,300 + ค่าคอมมิสชั่น และอื่นๆ)
18 Jun 19
16 . หัวหน้าแผนกพัฒนาองค์กรและบุคลากร (HRD)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการพัฒนาเครื่องมือการบริหาร และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร - บริหารการพัฒนาองค์กรให้มีการบริหารงานที่ดี มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี รวมถึงสภาพแวดล้อมในองค์กร - พัฒนาและสร้างการเรียนรู้ในองค์กรใ...

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
18 Jun 19
  16 Positions      
Sort By 
Disability Jobs