JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  4 Positions      
Sort By 
1 . ช่างไฟฟ้า/ช่าง Boiler
ช่างคุมควบระบบทำความเย็น จำนวน 1 อัตรา,ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา - ควบคุมดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องจักรระบบต้นกำลัง ประกอบด้วย ระบบทำความเย็น -ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป จบ ปวช-ปวส สาขาไฟฟ้าหรืออิเล็คทรอนิกส...

บริษัท พงศ์พาราโคดัน โพลิเมอร์ จำกัด
1 อัตรา (ประจำสาขา ชลบุรี)
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
2 . ช่างไฟฟ้า
ซ่อมเครื่องจักร-ตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องจักร-ซ่อมสร้างต่างๆ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

บริษัท พงศ์พาราโคดัน โพลิเมอร์ จำกัด
3 อัตรา
22 Aug 19
3 . Sale Supervisor
1.กำหนดแผนงานขาย ประจำเดือน/ประจำปี 2.ติดตามหลังการขาย ลูกค้าเก่า/ลูกค้าใหม่ 3.ควบคุม/บริหารงานในแผนก ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 4.เพิ่มยอดขายให้แก่บริษัท ตามแผนที่กำหนด

บริษัท พงศ์พาราโคดัน โพลิเมอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามเงื่อนไขบริษัท
22 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- รวบรวมเอกสารการบันทึกของฝ่ายผลิต - ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัตถุดิบของแต่ละ Work order - การตรวจนับ สินค้าคงคลัง - การบันทึกข้อมูลวัตถุดิบ และค่าแรง - สร้าง Product code ในระบบ - ตรวจนับ stock ประจำ...

บริษัท พงศ์พาราโคดัน โพลิเมอร์ จำกัด
1 อัตรา (ประจำสำนักงานใหญ่ นครปฐม)
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
  4 Positions      
Sort By 
Disability Jobs