JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . นักศึกษาฝึกงาน (Chinese Speaking)
-แปลเอกสาร เป็นล่ามให้กับแผนก -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Vivo Service (Thailand) Co., Ltd
หลายอัตรา
18 Jun 19
2 . Sale
-ดูแลพนักงานขายที่อยู่ตามสาขาต่างๆทั่วกรุงเทพและต่างจังหวัด -บริหารยอดขาย ดูแลยอดขาย -จัดกิจกรรมทางการตลาด -บริหารจัดการของแถม เช็คสต๊อก -ออกตลาด เพื่อเข้าพบพนักงานขาย -ตรวจค่าคอมมิสชั่น และเงินเ...

Vivo Service (Thailand) Co., Ltd
2 Position
Salary ตามโครางสร้างบริษัท
18 Jun 19
3 . Assistant Human Resources Manager
หน้าที่งาน * วางแผนนโยบายกำหนดกลยุทธ์การบริหารบุคลากรร่วมกับทีมงาน ดังนี้ - การวางแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร - การวางแผนพััฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับธุรกิจ - การวางระบบการ...

Vivo Service (Thailand) Co., Ltd
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jun 19
4 . พนักงานขายมือถือ (กรุงเทพฯทุกสาขา) โทร 02-294-2107
-ขายโทรศัพท์มือถือ -ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นให้กับลูกค้าทราบ -ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ตอบข้อคำถามของลูกค้า -อื่นๆ

Vivo Service (Thailand) Co., Ltd
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jun 19
5 . Foreman
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา - ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไ...

Vivo Service (Thailand) Co., Ltd
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jun 19
6 . ธุรการ / Sales Suppor
-โทรแจ้งกับสาขาเกี่ยวกับสินค้าตัวใหม่ และข้อมูลอื่นๆ -เปิดใบ PO ประสานงานภายในและภายนอก -จัดทำใบเบิกของแถม ของต่างๆ -ช่วยดู สรุปยอดขายที่ได้รับจากร้านค้า -Support Sales -ดูแลเอกสารต่างๆ -งานอื...

Vivo Service (Thailand) Co., Ltd
1 อัตรา
18 Jun 19
7 . ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ (เซ็นทรัลพระราม2)
- ดูแลซ่อมโทรศัพท์มือถือ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Vivo Service (Thailand) Co., Ltd
2 Position
Salary ตามตกลง
18 Jun 19
8 . พนักงานคนขับรถ(ราษฎร์บูรณะ)
1.จัดเก็บสินค้าเข้าในโกดังและดูแลความเรียบร้อยของสินค้า สินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ 2.ขับรถส่งของ 3.ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Vivo Service (Thailand) Co., Ltd
2 Position
Salary ตามตกลง
18 Jun 19
9 . Management Trainee (Chinese Speaking)รับสมัครด่วน !
1. แปลเอกสารจีน - ไทย และไทย - จีน 2. ติดต่อสื่อสารกับชาวจีน 3. เข้าที่ประชุม 4. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Vivo Service (Thailand) Co., Ltd
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jun 19
10 . วิทยากร/ผู้ฝึกสอน
- ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม และจัดกิจกรรมต่างๆ - ฝึกอบรมพนักงานPC ผู้จัดการร้านสาขา รวมไปถึงลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท - ออกตรวจหน้างาน รับฟังปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น - ออกงาน Event ต่างๆ - งานอื่นๆตามที่ได้...

Vivo Service (Thailand) Co., Ltd
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jun 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs