JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  2 Positions      
Sort By 
1 . Sales Managerรับสมัครด่วน !
1. วางแผนกลยุทธ์ด้านการขาย ตลอดจน กิจกรรมส่งเสริมการขาย 2. บริหารทีม เพื่อให้บรรลุเป้า ตามที่บริษัทฯกำหนด 3. ควบคุมดูแลสภาพความเรียบร้อย ของสำนักงาน ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมต้อนรับลูกค้าอยู่เสมอ...

บริษัท ซัคเซส สแควร์ จำกัด
1 Position
Salary 30,000 - 35,000
17 Aug 19
2 . Real Estate Agent ตัวแทนนายหน้าขายคอนโดรับสมัครด่วน !
1. ติดต่อลูกค้า และเสนอขายโครงการที่บริษัทฯดูแล โดยเป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อ และ ผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ 2. สร้างยอดขายตามที่บริษัทฯกำหนด 3. จัดการดูแล ในเรื่องของเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขาย/เช่า อ...

บริษัท ซัคเซส สแควร์ จำกัด
3 Position
Salary 15,000 + Commission + Incentive + ค่าโทรศัพท์
17 Aug 19
  2 Positions      
Sort By 
Disability Jobs