JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  18 Positions      
Sort By 
1 . ผู้ตรวจสอบสายงานโยธา (Auditor : Civil/Construction)
- ตรวจสอบงานโยธา งานก่อสร้าง - ตรวจสอบคุณภาพตามระบบ ISO 9001

SGS (Thailand) Co., Ltd.
Salary 40,000 - 55,000
20 Jan 19
2 . IT Auditor (ISO 27001)
• ตรวจสอบระบบ ISO 270001 และ ISO 9001 • จัดทำรายงานส่งลูกค้าตามที่กำหนด

SGS (Thailand) Co., Ltd.
20 Jan 19
3 . ผู้ตรวจสอบคุณภาพปั้มน้ำมัน (QC Man)รับสมัครด่วน !
• ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้ตรงตามแบบที่กำหนด(สถานีบริการน้ำมัน) • ติดตามตรวจสอบงานโยธาเบื้องต้นได้ เช่น การทำเสาเข็มเจาะ, การทำฐานเสา, การตั้งเสา, การยึดต่อโครงสร้าง เป็นต้น • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบ...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
20 Jan 19
4 . เจ้าหน้าที่ Customer Service / ประสานงานลูกค้า
- ติดต่อ ประสานงานลูกค้า ใช้ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ - ทำงาน 8.30 - 17.30 น.

SGS (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 15,000 - 25,000
20 Jan 19
5 . นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (งานด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน)Urgently Required !
รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ • การจัดงานประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการ EIA ที่ได้รับมอบหมาย • ออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ของหน่วยงาน • งานสัญญาจ้าง 6 เดือน (มีแนวโน้มบรรจุเป็นพนักงานป...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
20 Jan 19
6 . Government and Public Affair (EIA)Urgently Required !
• Responsible for the work as assigned in scope of Communication and Engagement service. • Provide customer support in a technical capacity of Communication and Engagement service. • To support tech...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
20 Jan 19
7 . Event / OrganizerUrgently Required !
• Event planning, design and production while managing all project delivery elements within time limits • Liaise with clients to identify their needs and to ensure customer satisfaction • Conduct ma...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
20 Jan 19
8 . Administrative Executiveรับสมัครด่วน !
Responsibility for Onboarding of suppliers on the Transparency-One platform • = onboard as many suppliers as possible until primary producers to ensure end-to-end supply chain mapping • Convince sup...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
20 Jan 19
9 . Purchasing Officer
- ทำเอกสาร ประสานงาน ด้านการจัดซื้อของบริษัท - ติดต่อ Supplier - เปรียบเทียบราคา - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย **ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.

SGS (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 20,000 - 25,000
20 Jan 19
10 . Sales & Marketing Executive(จบวิศวกรรม หรือ วิทยาศาสตร์)
- นำเสนอบริการของ SGS, ติดตามสอบถามความต้องการของลูกค้า และ ทำการปิดการขาย - ออกเยี่ยมลูกค้าตามแผนงานและจัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย

SGS (Thailand) Co., Ltd.
10 Position
20 Jan 19
11 . พนักงานบัญชีสัญญาจ้าง 9 เดือน (เงินเดือนสูง ต่อรองได้)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี ทั้งด้านรับและจ่าย - ปิดบัญชีประจำเดือน - จัดทำงบการเงิน - ลงบันทึกบัญชี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายทางด้านบัญชี

SGS (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนมาก
20 Jan 19
12 . พนักงานขับรถผู้บริหาร(เป็นพนักงานประจำของบริษัท)
- รับผิดชอบในการขับรถผู้บริหาร (คนไทย-ผู้ชาย) เป็นพนักงานประจำของบริษัท - ดูแลการขับรถผู้บริหาร รับส่งระหว่างบริษัท(ถนนนางลิ้นจี่) และ ที่พักอาศัย(สุขุมวิท ทองหล่อ) - ดูแลบำรุงรักษารถยนต์เพื่อให้สาม...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
20 Jan 19
13 . System AnalystUrgently Required !
Our company is searching for a Systems Analyst to join our staff in the Information Technology division. We’re looking for a highly efficient, knowledgeable professional with business systems, ...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
2 Position
20 Jan 19

SGS (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
20 Jan 19
15 . Environmental Scientist Urgently Required !
• Prepare and submit report/certificate to client and control its schedule in a timely manner • Maintain the quality of environmental monitoring report to meet the requirements. • Support knowledge ...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
20 Jan 19
16 . Food Auditor(QA / QC / Production Line) - สายโรงงานอาหาร
- เดินทางตรวจสอบบริษัทหรือโรงงานที่มีการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงภาชนะที่ใส่อาหาร - สามารถเดินทาง และ ค้างคืนต่างจังหวัดได้(มีค่าเบี้ยเลี้ยงเป็นรายวันเพิ่มเติม) - จัดทำรายงานการตรวจประเมิน

SGS (Thailand) Co., Ltd.
10 Position
Salary 30,000 - 50,000
20 Jan 19
17 . HSE Auditor(ผู้ตรวจสอบสายงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม)รับสมัครด่วน !
• Acting as the audit team leader and manage the audit team (if no lead or senior auditor in team) • Check daily job allocation for audit assignment detail. • Review reference audit documents, i.e.,...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนมาก
20 Jan 19
18 . Supervisor Microbiologist / Senior Microbiologist(นักจุลชีววิทยาอาวุโส)
•Carry out micro testing tasks as assigned by Supervisor. •Supervise Technicians in their respective tasks. •Monitor, use, and maintain equipments and housekeeping in the laboratory. •Monitor, con...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริท
20 Jan 19
  18 Positions      
Sort By 
Disability Jobs