JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  19 Positions      
Sort By 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการภาค (ภาคกลาง)
-จัดหาช่างให้ทันกับงาน -ตรวจสอบหน้างาน(Audit) -ควบคุมคุณภาพงาน -ดูความเรียบร้อยภาพรวมงานหน้างาน -แก้ปัญหาร่วมกับสาขา - สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary 28,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
23 Jul 19
2 . วิศวกรผู้จัดการ สาขาสุพรรณบุรี
- ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร - ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง - ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย - จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า - ควบคุม...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary 28,000 บาท ขึ้นไป/ตามประสบการณ์
23 Jul 19
3 . วิศกรผู้จัดการสาขาปราจีนบุรี
- ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร - ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง - ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย - จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า - ควบคุม...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary 28,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
23 Jul 19
4 . วิศวกรผู้จัดการสาขาสระบุรี
- ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร - ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง - ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย - จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า - ควบคุม...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary 28,000 ตามประสบการณ์
23 Jul 19
5 . วิศวกรผู้จัดการ สาขานครปฐม
- ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร - ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง - ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย - จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า - ควบคุม...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary 28,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
23 Jul 19
6 . วิศวกรผู้จัดการสาขาฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
-วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมงาน -ควบคุม ตรวจสอบการก่อสร้างและแก้ใขปัญหาที่หน้างาน -ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร -ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง -สามารถอ...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary 28,000 บาทขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
23 Jul 19
7 . สถาปนิกสำนักงาน สาขาจันทบุรีรับสมัครด่วน !
- ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ - ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า - ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน - เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน - ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า - ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุ...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary 22,000 บาทขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
23 Jul 19
8 . วิศวกรหน้างาน สาขาจังหวัดเลย
- ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร - ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง - ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย - จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า - ควบคุม...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary 21,500 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
23 Jul 19
9 . ทีมจัดหาช่างก่อสร้าง
- ประสานกับหน้างาน - จัดหาผู้รับเหมาเข้าหน้างาน

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary 15,000บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
23 Jul 19
10 . ผู้ช่วยสถาปนิกสำนักงาน สาขาสระบุรีรับสมัครด่วน !
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน -เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน -ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า -ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเห...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary 21,500 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
23 Jul 19
11 . ผู้ช่วยผู้จัดการภาค (ภาคเหนือ)รับสมัครด่วน !
-จัดหาช่างให้ทันกับงาน -ตรวจสอบหน้างาน(Audit) -ควบคุมคุณภาพงาน -ดูความเรียบร้อยภาพรวมงานหน้างาน -แก้ปัญหาร่วมกับสาขา - สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary 28,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
23 Jul 19
12 . วิศวกรผู้จัดการสาขา สาขาฉะเชิงเทรา
- ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร - ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง - ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย - จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า - ควบคุม...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary 28,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
23 Jul 19
13 . วิศวกรหน้างาน สาขาชัยภูมิ
-ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร -ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง -ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย -จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า -ควบคุมงบประ...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary 23,000 หรือตามประสบการณ์
23 Jul 19
14 . สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขาบุรีรัมย์รับสมัครด่วน !
- ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ - ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า - ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน - เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน - ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า - ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุ...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary 23,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
23 Jul 19
15 . วิศวกรหน้างาน สาขาอุบลราชธานี
- ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร - ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง - ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย - จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า - ควบคุม...

Modern Tage Co.,Ltd.
2 ตำแหน่ง
Salary 21,500 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
23 Jul 19
16 . วิศวกร หน้างาน สาขา เพชรบูรณ์รับสมัครด่วน !
- ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร - ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง - ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย - จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า - ควบคุม...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary 23,000 ขึ้นไปตามประสบการณ์
23 Jul 19
17 . สถาปนิกหน้างาน สาขาจังหวัดเลย
-จบงานหน้างานได้ -ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน -เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน -ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary 21,500 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
23 Jul 19
18 . วิศวกรหน้างานสาขาพระนครศรีอยุธยา
-ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร -ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง -ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย -จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า -ควบคุมงบประ...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary 23,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
23 Jul 19
19 . ดราฟท์แมน,พนักงานดราฟท์แบบก่อสร้าง,Draft man
-ดราฟท์งานตามสถาปนิกมอบหมายในโปรแกรม Autocad -ถอดแบบ,จำนวนพื้นที่,วัสดุ ตามสถาปนิกมอบหมาย -ติดต่อประสานงานกันทีมหน้างาน

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary 11,000 บาทขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
23 Jul 19
  19 Positions      
Sort By 
Disability Jobs