JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  9 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
1. คอยติดต่อประสานงานและเอกสารให้แก่พนักงานภายในองค์กรและนอกองค์กร 2. คอยดูแลงานด้านเอกสาร หรือจดหมายต่างๆ ให้แก่พนักงานภายในแผนกหรือฝ่ายต่างๆ 3. คอยดูแลพนักงานรับ-ส่งเอกสารทั้งภายในองค์กรและภายนอกอ...

TOTO (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
24 Jun 19
2 . Graphic Designer
• ออกแบบกราฟฟิก เช่น สื่อโฆษณาต่างๆ เพื่อส่งเสริมด้านการตลาด • สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของทีมสื่อสารองค์กร • ตัดต่อวิดีโอเพื่อโปรโมทแคมเปญและโปรโมชั่นสินค้าสำหรับช่องทางออนไลน์ และช่องทางต่าง ๆ • ค...

TOTO (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
24 Jun 19
3 . พนักงานขายหน้าร้านผู้แทนจำหน่าย (PC) ร้านบ้านสุขภัณฑ์ จ.ภูเก็ต
หน้าที่และความรับผิดชอบ • แนะนำสินค้าและขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า ณ ร้านผู้แทนจำหน่าย • จัดเตรียมและดูแลสถานที่ขายผลิตภัณฑ์ • รายงานยอดขายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง • ให้คำปรึกษากับลูกค้าและผู้ที่สนใจผ...

TOTO (Thailand) Co., Ltd.
24 Jun 19
4 . Sales Promotion Executive (เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด)
- Manage, develop and implement sales promotion policies, program and initiative to maximize the profit of the organization 's sales - Developing ideas fir promotional sales campaigns - Researc...

TOTO (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
24 Jun 19
5 . พนักงานขายหน้าร้านผู้แทนจำหน่าย (SE) ประจำร้านแกรนด์โฮร์มมาร์ท สาขารัตนาธิเบศร์
• แนะนำและขายสินค้าสุขภัณฑ์ • ดูแลและบริการลูกค้า • ประสานงานกับลูกค้าและบริษัท • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยในการขาย • จัดส่งรายงานยอดการขายประจำวันให้กับบริษัท • ดูแลหน้าร้านเพื่อจัดดิสเ...

TOTO (Thailand) Co., Ltd.
24 Jun 19
6 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (Costing)
1. วางแผนการผลิต และแผนความต้องการใช้วัสดุ รวมถึงวางแผนการจัดส่งสินค้า 2. ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลรายงานผลการผลิต 3. ตรวจสอบ และควบคุม stock ของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามจริง 4. ดำเนินการควบคุม เพิ่...

TOTO (Thailand) Co., Ltd.
WHA Saraburi Industrial Land Saraburi
24 Jun 19
7 . วิศวกรไฟฟ้า
1. วางแผน ควบคุม และดูแลคุณภาพ งานต่อเติมหรือติดตั้งเครื่องจักร งานซ่อมบำรุงหรืองานบำรุงรักษาเครื่องจักรและงานสอบเทียบเครื่องมือวัด 2. ออกแบบและเขียนแบบงานโครงการ เครื่องจักรรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต...

TOTO (Thailand) Co., Ltd.
WHA Saraburi Industrial Land Saraburi
2 Position
24 Jun 19
8 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น (Japanese Interpreter)รับสมัครด่วน !
• ปฏิบัติงานกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น • ล่ามแปลการประชุมเกี่ยวกับการผลิต รวมถึงแปลวิธีการประบวนการต่าง ๆ ในการผลิต • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน • แปลเอกสารสำคัญ ที่เ...

TOTO (Thailand) Co., Ltd.
WHA Saraburi Industrial Land Saraburi
24 Jun 19
9 . After Service Engineer (Saraburi)
• ให้คำปรึกษาด้านเทคนิค การติดตั้ง ซ่อมแซม รวมถึงการวางแผนการติดตั้ง สุขภัณฑ์ในงานโครงการต่างๆ รวมถึงลูกค้าและพนักงาน • วางแผนและออกแบบในการติดตั้งสุขภัณฑ์ในงานโครงการต่างๆ • ซ่อมแซม บำรุงรักษา สุขภ...

TOTO (Thailand) Co., Ltd.
WHA Saraburi Industrial Land Saraburi
24 Jun 19
  9 Positions      
Sort By 
Disability Jobs