JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  15 Positions      
Sort By 
1 . Adminรับสมัครด่วน !
1. จัดพิมพ์ข้อมูล 2. ตรวจสอบข้อมูลด้านเอกสาร 3. ประสานงานทั้งภายในและภายนอก 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด
3 อัตรา
Salary 12,000
19 Apr 19
2 . บัญชีลูกหนี้เซลล์รับสมัครด่วน !
-ตามเงินจากเซลล์และลูกค้าที่ค้างชำระ -สรุปยอดการชำระประจำสัปดาห์ -อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด
2-4 Position
Salary 10,000+
17 Apr 19
3 . พนักงานขาย (ภาคตะวันออก)รับสมัครด่วน !
1. เปิดลูกค้ารายใหม่ รักษาลูกค้ารายเก่า 2. กระตุ้นยอดขาย และเข้าพบลูกค้า, บริการหลังการขาย 3. เสริมสร้างการขายในทุกช่องทาง 4. นำเสนอสินค้า อุปกรณ์ไอที

บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด
3 อัตรา
Salary 10,000 +เบี้ยเลี้ยง4,000 +ค่าคอม
17 Apr 19
4 . ขับรถส่งสินค้ารับสมัครด่วน !
ตรวจสอบสินค้ากับที่จัดส่งแล้ว ขนย้ายสินค้าขึ้นรถ และไปส่งที่ขนส่งต่างๆใน กทม.และปริมณฑล (ยกสินค้าด้วย)

บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด
2 อัตรา
Salary 10,000+
17 Apr 19
5 . เจ้าหน้าที่พัฒนาเว็บไซค์รับสมัครด่วน !
1.พัฒนา ออกแบบโครงสร้างและเขียนโปรแกรมที่เป็นโปรเจคใหม่ของบริษัท 2.เขียนโปรแกรมทำเว็บไซต์ (Web Programming) เชื่อมกับฐานข้อมูล (Database) 3.พัฒนาและทดสอบระบบ เพื่อให้ตรงกับการใช้งาน และทำการ Debug ...

บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด
2-4 Position
Salary ตามตกลง
16 Apr 19
6 . หัวหน้าฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
1.ดูแลยอดขายของทีมเซลล์ ให้เป็นไปตามยอดที่บริษัทกำหนด 2.จัดทำรายงานการขาย และปัญหาต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไข 3.จัดทำสรุปและวิเคราะห์ยอดขาย ในแต่ละสัปดาห์/เดือน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด
2-4 อัตรา
Salary 20,000 - 40,000 ขั้นต่ำ
16 Apr 19
7 . เร่งรัดหนี้สินรับสมัครด่วน !
1.โทรตามหนี้ค้างชำระ 2.เจรจาประนีประนอม หนี้ 3.เคราะห์สาเหตุและปัญหาของลูกค้าที่ทำให้ไม่สามารถชำระได้ รวมถึงนำเสนอวิธีแก้ไขสภาพหนี้ให้เป็นปกติ

บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด
3-5 Position
Salary ตามตกลง
16 Apr 19
8 . Key Account (ดูแลสินค้า Gadget,IT )รับสมัครด่วน !
-ดูแลยอดขายและการตลาดผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ -นำเสนอสินค้าเข้าห้างฯต่อรอง ราคา,GP ค่าใช้จ่ายต่างๆกับจัดซื้อห้างฯ -จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ผ่านช่องทาง ModernTrade , Hyper Mar...

บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด
3 อัตรา
Salary 40,000
16 Apr 19
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีภาษีอากร รับสมัครด่วน !
1.จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ลงรายการส่งสรรพกรได้ 2.จัดทำใบกำกับภาษี หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3.จัดทำรายงานพร้อมยื่นแบบภาษีอากร ภงด.1, 2, 3, 53, ภพ.30 ภพ.36 และอื่นๆ 4.บันทึกบัญชีสมุดรายวัน...

บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด
3 อัตรา
Salary 12,000-ตามตกลง
16 Apr 19
10 . พนักงานขาย (ภาคเหนือตอนล่าง)รับสมัครด่วน !
1. เปิดลูกค้ารายใหม่ รักษาลูกค้ารายเก่า 2. กระตุ้นยอดขาย และเข้าพบลูกค้า, บริการหลังการขาย 3. เสริมสร้างการขายในทุกช่องทาง 4. นำเสนอสินค้า โทรศัพท์ สมาร์ทโฟน อุปกรณ์ไอที 5. สามารถเดินทางออกต่างจั...

บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด
3 อัตรา
Salary 10,000 +เบี้ยเลี้ยง4,000 +ค่าคอม
16 Apr 19
11 . พนักงานขายประจำจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑลรับสมัครด่วน !
1. เปิดลูกค้ารายใหม่ รักษาลูกค้ารายเก่า 2. กระตุ้นยอดขาย และเข้าพบลูกค้า, บริการหลังการขาย 3. เสริมสร้างการขายในทุกช่องทาง 4. นำเสนอสินค้า อุปกรณ์ไอที

บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด
3 อัตรา
Salary 10,000 + ค่าคอม + มีค่าที่พัก + ค่าเสื่อมสภาพรถ
16 Apr 19
12 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล รับสมัครด่วน !
- สรรหาว่าจ้างบุคลากรเข้ามาปฎิบัติหน้าที่ - Time Attendance - จัดทำเอกสารเริ่มงาน - ประสานงานทั้งภายในและภาายนอกองค์กร - ปฏิบัติงานด้านบุคคลตามที่ได้รับมอบหมาย - รู้เรื่องแรงงานต่างด้าว การขึ้นท...

บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด
5อัตรา
Salary 14,000+
16 Apr 19
13 . พนักงานขาย (ภาคใต้)รับสมัครด่วน !
1. เปิดลูกค้ารายใหม่ รักษาลูกค้ารายเก่า 2. กระตุ้นยอดขาย และเข้าพบลูกค้า, บริการหลังการขาย 3. เสริมสร้างการขายในทุกช่องทาง 4. นำเสนอสินค้า โทรศัพท์ สมาร์ทโฟน อุปกรณ์ไอที 5. สามารถเดินทางออกต่างจั...

บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด
3 อัตรา
Salary 10,000 +เบี้ยเลี้ยง4,000 +ค่าคอม
16 Apr 19
14 . พนักงานขาย(ภาคกลาง)รับสมัครด่วน !
1. เปิดลูกค้ารายใหม่ รักษาลูกค้ารายเก่า 2. กระตุ้นยอดขาย และเข้าพบลูกค้า, บริการหลังการขาย 3. เสริมสร้างการขายในทุกช่องทาง 4. นำเสนอสินค้า โทรศัพท์ สมาร์ทโฟน อุปกรณ์ไอที 5. สามารถเดินทางออกต่างจั...

บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด
4อัตรา
Salary 10,000 +เบี้ยเลี้ยง4,000 ค่าคอมไม่ต่ำ5,000
16 Apr 19
15 . กราฟฟิคดีไซน์ รับสมัครด่วน !
1. ลงข้อมูลสินค้า และดูแลจัดการเว็ปไซด์และสื่อออนไลน์ 2. ถ่ายรูป วิดีโอ และตกแต่งภาพสินค้า ลงเว็บไซด์และสื่อออนไลน์ 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-20,000
15 Apr 19
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs