JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  8 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานคลังสินค้า
1. กระจายสินค้า ตรวจเอกสารใบเบิก ประสานงานสาขา 2. บันทึกข้อมูลในระบบ 3. จัดส่งเอกสาร/สินค้า

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
2 อัตรา
Salary 10,000-15,000
20 Jul 18
2 . Merchandiser (Sport Lifestyle products )
- จัดหา เลือกซื้อสินค้าตาม concept และตามกลุ่มเป้าหมาย - บริหารสินค้า(Buy, Consolidate, Promote, Allocate etc.) จากการวิเคราะห์ตัวเลขยอดขายและสต็อคสินค้าเพื่อให้เกิดยอดขายสูงสุด - จัดเตรียม และจัดก...

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
2 Position
Salary 17,000 - 24,000
20 Jul 18
3 . พนักงานขาย ประจำโลตัส ฟอร์จูน
1.ต้อนรับลูกค้า และแนะนำสินค้า 2.ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ขาย 3.รับผิดชอบความปลอดภัยของสินค้า และตรวจนับสต็อกสินค้า 4.จัดเตรียมเอกสารให้สำนักงานใหญ่ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 5.สามาร...

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
2 อัตรา
Salary 9,750+โอที+คอมมิสชั่น
20 Jul 18
4 . พนักงานขาย ประจำโลตัสบางใหญ่
1.ต้อนรับลูกค้า และแนะนำสินค้า 2.ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ขาย 3.รับผิดชอบความปลอดภัยของสินค้า และตรวจนับสต็อกสินค้า 4.จัดเตรียมเอกสารให้สำนักงานใหญ่ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 5.สามาร...

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
1 อัตรา
Salary 14,000 - 17,000
20 Jul 18
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน สาขาโลตัสนวนคร
1.ดูแลยอดขาย และดูแลพนักงานในสาขาที่รับผิดชอบ 2.ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ขาย 3.รับผิดชอบความปลอดภัยของสินค้า และตรวจนับสต็อกสินค้า 4.จัดเตรียมเอกสารให้สำนักงานใหญ่ 5.ดูและความเรียบร้อยขอ...

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
1 Position
Salary 15,500 - 18,500 บาท
20 Jul 18
6 . Area Manager (Retail Operation)
- ดูแลยอดขาย และพนักงานของกลุ่มสาขา(9-11 สาขา)ที่ได้รับมอบหมาย - วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อยอดขาย รายงานพร้อมเสนอแนวทางพัฒนา และแก้ไขปัญหา - ลงรายละเอียดการปฏิบัติงานด้วยตัวเอง

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
2 Position
Salary 25,000 +
20 Jul 18
7 . พนักงาน PC ประจำสาขาโลตัสนวนคร
1.ต้อนรับลูกค้า และแนะนำสินค้า 2.ดูแลพื้นที่ขาย รับผิดชอบความปลอดภัยของสินค้า และตรวจนับสต็อกสินค้า 3.จัดเตรียมเอกสารให้สำนักงานใหญ่ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 4.สามารถทำงานเป็นกะ ทำงานวันเสาร...

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000 - 17,000 (รวมโอทีและคอมมิชชั่นแล้ว)
20 Jul 18
8 . พนักงานขาย ประจำสาขาโลตัส สระบุรีรับสมัครด่วน !
1.ต้อนรับลูกค้า และแนะนำสินค้า 2.ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ขาย 3.รับผิดชอบความปลอดภัยของสินค้า และตรวจนับสต็อกสินค้า 4.จัดเตรียมเอกสารให้สำนักงานใหญ่ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 5.สามาร...

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
2 อัตรา
Salary 9,600+โอที+คอมมิชชัน
20 Jul 18
  8 Positions      
Sort By 
Disability Jobs