JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  9 Positions      
Sort By 
1 . PC Supervisor (Retail Operation)
1. บริหารคน(PC) ใน 4-5 สาขาที่รับผิดชอบให้ได้ตามมาตรฐาน 2. บริหารงานของร้านค้าสาขาให้ได้ตามมาตรฐาน 3. บริหารยอดขายและสต็อกสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย 4. ลงรายละเอียดการทำงานทั้งหมดด้วยตัวเองเมื่อจำเป็น...

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 27,000 บาท
21 Apr 19
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาบางใหญ่ ประชาชื่น (รับสมัครด่วน)
1.ดูแลยอดขาย และดูแลพนักงานในสาขาที่รับผิดชอบ 2.ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของพื้นที่ขาย 3.รับผิดชอบความปลอดภัยของสินค้า และตรวจนับสต็อกสินค้า 4.จัดเตรียมเอกสารให้สำนักงานใหญ่ และงานอื่นๆตามที่...

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Apr 19
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้านสาขา Big C พัทยา (รับสมัครด่วน)
1.ดูแลยอดขาย และดูแลพนักงานในสาขาที่รับผิดชอบ 2.ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ขาย 3.รับผิดชอบความปลอดภัยของสินค้า และตรวจนับสต็อกสินค้า 4.จัดเตรียมเอกสารให้สำนักงานใหญ่ 5.ดูและความเรียบร้อยขอ...

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Apr 19
4 . เจ้าหน้าที่บริหารสินค้าและจัดหา
1. จัดทำเอกสารคำสั่งซื้อ (PO) 2. ป้อนข้อมูล 3. ทำเอกสารเบิกจ่าย 4. ตรวจสอบข้อมูลบนระบบ และเอกสาร 5. ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร 6. จัดเตรียม จัดทำ จัดเก็บงานเอกสารและข้อมูลต่างๆตามที่ได้รับมอบห...

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000 - 15,000
21 Apr 19
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้านสาขาโลตัสศาลายารับสมัครด่วน !
1.บริหารยอดขาย บริหารสินค้า 2.ดูแลความสะอาดเรียบร้อย และภาพลักษณของร้าน 3.รับผิดชอบความปลอดภัยของสินค้า และตรวจนับสต็อกสินค้า 4.จัดเตรียม-จัดทำเอกสารให้สำนักงานใหญ่ 5.บริหารพนักงานทั้งในด้านการ...

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Apr 19
6 . พนักงานขายสาขาโลตัส บางใหญ่/ประชาชื่นรับสมัครด่วน !
1.ต้อนรับลูกค้า และแนะนำสินค้า 2.ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ขาย 3.รับผิดชอบความปลอดภัยของสินค้า และตรวจนับสต็อกสินค้า 4.จัดเตรียมเอกสารให้สำนักงานใหญ่ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
6 อัตรา
Salary 9,750 + OT + ค่าคอมมิชชั่น + อื่นๆ
21 Apr 19
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาโลตัสบางกะปิรับสมัครด่วน !
1.ดูแลยอดขาย และดูแลพนักงานในสาขาที่รับผิดชอบ 2.ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของพื้นที่ขาย 3.รับผิดชอบความปลอดภัยของสินค้า และตรวจนับสต็อกสินค้า 4.จัดเตรียมเอกสารให้สำนักงานใหญ่ และงานอื่นๆตามที่...

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Apr 19
8 . พนักงานขาย ประจำสาขาโลตัสสระบุรี รับสมัครด่วน !
1.ต้อนรับลูกค้า และแนะนำสินค้า 2.ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ขาย 3.รับผิดชอบความปลอดภัยของสินค้า และตรวจนับสต็อกสินค้า 4.จัดเตรียมเอกสารให้สำนักงานใหญ่ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 5.สามาร...

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
1 อัตรา
Salary 9,600+OT+ค่าคอมมิสชั่น+อื่นๆ
21 Apr 19
9 . พนักงานขาย สาขาโลตัสศาลายา รับสมัครด่วน !
1.ต้อนรับลูกค้า และแนะนำสินค้า 2.ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ขาย 3.รับผิดชอบความปลอดภัยของสินค้า และตรวจนับสต็อกสินค้า 4.จัดเตรียมเอกสารให้สำนักงานใหญ่ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
4 อัตรา
Salary 9,750 + OT + ค่าคอมมิชชั่น + อื่นๆ
21 Apr 19
  9 Positions      
Sort By 
Disability Jobs