JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1 Positions      
Sort By 
1 . ที่ปรึกษาด้านการขายสินเชื่อ(Directsale hybrid)
-รับผิดชอบดูแลการขายสินเชื่อบุคคลSPL,สินเชื่อรถยนต์MCMC,สินเชื่อบ้านMHMC -วางแผนการขาย นำเสนอ แนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อเปิดและปิดการขายตลอดจนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์
20 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับความสามารถ
12 Jun 19
  1 Positions      
Sort By 
Disability Jobs