JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานฝ่ายการตลาดรับสมัครด่วน !
- อัพเดทข้อมูลสินค้าบนช่องทางต่างๆของบริษัทฯ - ให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ลูกผ่านช่องทาง Online รวมทั้งบริการหลังการขาย - เปิดบิลและประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - สรุปข้อมูลและยอดขายรายสัปดาห์

บริษัท อินฟินิทเท็กไทล์จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary 15,000 บาท
21 Feb 19
2 . ผู้จัดการคลังสินค้านวนคร (สัมภาษณ์ที่วิภาวดีรังสิต 41)ด่วนรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบนโยบายการวางแผนและควบคุมการรับการจัดเก็บและการเบิกจ่ายสินค้าสำเร็จรูป - บริหารจัดการด้านการจัดส่งสินค้าทั้งระบบ - วางแผนการบริหารการขนส่งสินค้าให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท เพื่อเพิ่มประส...

บริษัท อินฟินิทเท็กไทล์จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
21 Feb 19
3 . Sale Excutiveรับสมัครด่วน !
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าเเก่ลูกค้า - จัดทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้า - รับงานจากเซลล์ เพื่อไปประสานงานต่อ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งสินค้าให้ทันตามกำหนด - วางเเผนงานด้...

บริษัท อินฟินิทเท็กไทล์จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary 12,000-50,000
21 Feb 19
4 . Project eventรับสมัครด่วน !
- ดูเเลเเละวางเเผนการทำงานของทีมงานให้ประสบความสำเร็จ - ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง Supplier เเละลูกค้า - ดูเเลควบคุมบริหารทีมงานภายใต้ความรับผิดชอบให้ทำงานตามเป้าหมาย - นำเสนอเเผนงา...

บริษัท อินฟินิทเท็กไทล์จำกัด
1 ตำเเหน่ง
Salary ตามตกลง
21 Feb 19
5 . โฟร์แมน รับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารงานทั่วไป - ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง - ออกนอกสถานที่เพื่อควบคุมงานก่อสร้าง สาขาเปิดใหม่ - รายงานความคืบหน้างานก่อสร้างต่อผู้บริหาร

บริษัท อินฟินิทเท็กไทล์จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
21 Feb 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs