JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานฝ่ายขายภาคกลางรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานขายสินค้า 2. บันทึกฐานข้อมูลลูกค้า ติดตามลูกค้า เปิดลูกค้าใหม่ 3. ติดตามงานทุกขบวนการทำงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากที่สุด 4. จัดทำเอกสารด้านการตลาด การขาย 5. สร้างความสัมพันธ์...

บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
19 Jul 19
2 . Programmer รับสมัครด่วน !
- ทำงานร่วมกับนักพัฒนา เพื่อออกแบบปรับปรุงเว็บไซต์และเว็บแอพพลิเคชั่น ตามความต้องการของลูกค้าและบริษัท - มีความรู้และความชำนาญ ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์บนแพลตฟอร์ม IOS / Android สำหรับโท...

บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
19 Jul 19
3 . ONLINE MARKETER
• ควบคุมดูแลช่องทางสื่อออนไลน์ของบริษัทร่วมกับทีมการตลาดเพื่อ Update ข้อมูลและพัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพ • วิเคราะห์และวางแผนงานสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างแนวทางด้านการตลาดให้กับแบรนด์สินค้าต่างๆ ขององค์...

บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
19 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่บุคคล
- การดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ของพนักงานภายในองค์กร - ดูแล งานด้านการบริหารงานบุคคล(ขาด,ลา,มาสาย) - การรับสมัครงาน, การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงาน - นัดสัมภาษณ์, สัมภาษณ์เบื้องต้น - สัญญาจ้าง...

บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
19 Jul 19
5 . Sales spce
• มีประสบการณ์ด้านการวางสเป็คสินค้าหรือการตลาดกับทางผู้ออกแบบและมัณฑนาการจะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำงานเป็นทีม สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ • มีรถยนต์และใบขับขี่ • สามารถใช้ภาษาอังกฤ...

บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
19 Jul 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs