JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  15 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานติดรถขนส่งรับสมัครด่วน !
- ส่งสินค้าให้กับร้านค้า หรือไซร์ดงาน ให้ถึงจุดหมายตามที่กำหนด - ช่วยยกของ และจัดเรียงสินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย - จัดเก็บ ยกของ แพ็คสินค้า ส่งสินค้า ติดรถขนส่ง

บริษัท อาร์ อาร์ เพ็ท ฟู้ด จำกัด
2 Position
Salary 9,300 - 16,000+OT ค่าเที่ยว
15 Jun 19
2 . ธุรการประสานงานขาย อายุ28 ปีขึ้น มี ปสก. ทำงาน อ.สามโคก ปทุมธานีรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบเอกสารการรับจ่ายสินค้าให้ถูกต้อง - บันทึกการรับจ่ายสินค้าลงในโปรแกรม Excel และในระบบ - จัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ - สุ่มตรวจนับ Stock - บันทึกข้มมูลสินค้าเข้าออกในแต่ละวัน - ทำบันทึกข...

บริษัท อาร์ อาร์ เพ็ท ฟู้ด จำกัด
1 Position
Salary 13,000 - 22,000
15 Jun 19
3 . หัวหน้าธุรการประสานงาน อายุ 35 ปี ขึ้นไป มี ปสก. ทำงาน อ.สามโคก ปทุมธานีรับสมัครด่วน !
- เน้นวางแผน มอบหมายงาน ตรวจสอบและติดต่อประสานงานและแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน -ตรวจสอบระบบ - จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานฝ่ายขายและสต็อค - ควบคุมตรวจสอบการดำเนินงานต่างๆ เกี่ยวกับงานธ...

บริษัท อาร์ อาร์ เพ็ท ฟู้ด จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและตามตกลง
15 Jun 19
4 . พนักงานขับรถขนส่งสินค้า ทำงาน อ.สามโคกรับสมัครด่วน !
- จัดส่งสินค้า และตรวจเช็คสินค้าให้ถูกต้อง - รับสินค้าจากคลังส่งให้กับสาขาต่างๆ - นำใบส่งของแนบไปกับสินค้าให้กับลูกค้าและนำสำเนากลับบริษัท - ตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถขนส่งสินค้า - ดูแลรักษาสินค้า...

บริษัท อาร์ อาร์ เพ็ท ฟู้ด จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Jun 19
5 . ธุรการประสานงานขาย อายุ 28 admin ทำงานที่หน้าว่าการ อำเภอ สามโคก รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานสาขาในการจัดส่ง ดูแลเคลื่อนไหวสินค้าสาขาต่างๆ - จัดทำใบเบิกสินค้ารอจัดส่งให้สาขาต่างๆ ตามที่สาขาต้องการ - ทำใบเตรียมสินค้ารอส่ง - จัดทำใบนำสินค้าออกจากสามโคก อ้างอิงจากใบเตรียมสิ...

บริษัท อาร์ อาร์ เพ็ท ฟู้ด จำกัด
2 Position
Salary 12,000-18,000
15 Jun 19
6 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ชาย ธุรกิจค้าปลีก อายุ 26 ปีขึ้นไป เมืองทอง แจ้งวัฒนะรับสมัครด่วน !
ดูแล ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน ช่วยผู้จัดการ ตรวจงาน ทำเอกสาร ขายสินค้า

บริษัท อาร์ อาร์ เพ็ท ฟู้ด จำกัด
1 Position
Salary 13,000-22,000
15 Jun 19
7 . Auditor ตรวจสอบการทำงานต่างๆ อายุ 28 ปีขึ้นไป officeที่ สามโคก ปทุมธานีรับสมัครด่วน !
audit มีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน และ ตรวจสอบสินค้าที่ได้รับมอบหมาย ว่าผิดปกติหรือไม่ (First in First out) ตรวจสอบการทำงานของพนักงานว่าปฏิบัติตามนโยบายบริษัทหรือไม่

บริษัท อาร์ อาร์ เพ็ท ฟู้ด จำกัด
2 Position
Salary 18,000-25,000
15 Jun 19
8 . พนักงานแคชเชียร์ PC จัดเรียงสินค้า ถนน พัฒนการ74 กทมรับสมัครด่วน !
- เคยขายสินค้า โดยใช้คอมพิวเตอร์มากก่อน (มีการอบรมการใช้โปรแกรมก่อนเริ่มงาน ) - เคยผ่านงานขาย ประเภทธุรกิจค้าปลีกมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ -มีการจัดเรียงสินค้าที่ได้รับมอบหมาย -ตรวจสอบ สินค้าที่ไ...

บริษัท อาร์ อาร์ เพ็ท ฟู้ด จำกัด
2 Position
Salary 12,000-17,000
15 Jun 19
9 . เจ้าหน้าที่สรรหา Recruiter รับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่สรรหา 1.สรรหาพนักงานตามใบขออัตรากำลังพล 2.จัดทำและควบคุมฐานข้อมูลผุ้สมัครแต่ละตำแหน่ง เพื่ให้สามารถคัดเลือกผู้สมัครได้

บริษัท อาร์ อาร์ เพ็ท ฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000-28,000
15 Jun 19
10 . ธุรการแผนกบุคคล อายุ26 ปีขึ้นไป ประจำ อำเภอ สามโคก ปทุมธานีรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานเกี่ยวกับงานบุลคล เช่น การสรรหา คักเลือกใบสมัคร การเตรียมสัมภาษณ์เบื้องต้น - ควบคุมดูแลการยื่นประกันสังคม,เรื่องสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน และงานเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -จัดเตรียมเอกสาร,วั...

บริษัท อาร์ อาร์ เพ็ท ฟู้ด จำกัด
1 Position
Salary 12,000-22,000
15 Jun 19
11 . เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์อายุ26ปีขึ้น admin web อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานีรับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบภาพรวมของเนื้อหาในเว็บไซค์ เว็บแฟนเพจ และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook , webside เป็นต้น - ตอบคำถาม ส่งจดหมาย พูดคุยสื่อสาร แก้ปัญหา รับเรื่องเรียนและดูแลรับผิดชอบการเผยแพร่ข่าวสารข้อ...

บริษัท อาร์ อาร์ เพ็ท ฟู้ด จำกัด
5 Position
Salary 12,000-15,000
15 Jun 19
12 . ผู้จัดการสาขา ธุรกิจค้าปลีกอาหารสัตว์ อำเภอเมือง ระยองรับสมัครด่วน !
- บริหารงานหน้าร้านให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - งานด้านบริหารงานขาย - ดูแลควบคุมติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานในร้าน - ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามหลักทำงาน - สั่งสินค้าให้เพียงพอกับยอดขายและเหมาะ...

บริษัท อาร์ อาร์ เพ็ท ฟู้ด จำกัด
1 Position
Salary 20,000-35,000
15 Jun 19
13 . แคชเชียร์+ PC (จัดเรียงสินค้า) ระยอง ตลาดสตาร์รับสมัครด่วน !
ร้าน กิตติศักดิ์ เพ็ท มาร์ท สาขา ระยอง(อำเภอเมือง) - จัดเรียงสินค้า (สมัครงานแจ้งความถนัดก่อน PC) - คิดเงินลูกค้า (แคชเชียร์ กรุณาแจ้งความถนัดก่อน ) - นับ Stock สินค้า - บริการ ลูกค้า หน้าร้าน

บริษัท อาร์ อาร์ เพ็ท ฟู้ด จำกัด
5 Position
Salary 12,000 - 18,000(+ ค่าคอมมิชชั่น)
15 Jun 19
14 . พนักงานคลังสินค้าชายอายุ28ปีขึ้น ( เช็คเกอร์+ขับรถโฟร์คลิพได้ อ.สามโคก ปทุมธานีรับสมัครด่วน !
- ตรวจนับสต๊อคสินค้าของบริษัท - จัดเบิก สินค้าตาม เอกสารทั้งขาเข้า-ขาออก -รับสินค้าเข้าตรงตามเอกสารการสั่งซื้อ (PO) รวมถึงตรวจสอบวันหมดอายุก่อนรับสินค้า ตาม กติกาของบริษัท - ขับโฟร์คลิพ (เป็นควา...

บริษัท อาร์ อาร์ เพ็ท ฟู้ด จำกัด
3 Position
Salary 9,300-16,000 + OT
15 Jun 19
15 . แคชเชียร์+ PC (จัดเรียงสินค้า) เมืองทองธานี แจ้งวัฒนะรับสมัครด่วน !
-จัดเรียงสินค้า (สมัครงานแจ้งความถนัดก่อน PC) - คิดเงินลูกค้า (แคชเชียร์ กรุณาแจ้งความถนัดก่อน ) - นับ Stock สินค้า - บริการ ลูกค้า หน้าร้าน

บริษัท อาร์ อาร์ เพ็ท ฟู้ด จำกัด
4 อัตรา
Salary 12,000 - 18,000(+ ค่าคอมมิชชั่น)
15 Jun 19
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs