JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  18 Positions      
Sort By 
1 . Android / iOS Developer
- ประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปีในการพัฒนาแอปพลิเคชัน Android - วุฒิปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ไอที หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ในการพัฒนา JAVA สำหรับ Android - คว...

NGG Group
2 อัตรา
Salary N/A
19 Aug 19
2 . นักศึกษาฝึกงาน ทรัพยากรบุคคล/บัญชี/ไอที (รับตลอดปี)
ทรัพยากรบุคคล>> ฝึกงานด้าน PAYROLL / RECRUITMENT / ADMIN บัญชี >> ดูแลงานด้านบัญชี IT >> ดูแล Support หน่วยงาน IT

NGG Group
10 อัตรา
Salary N/A
19 Aug 19
3 . Overseas Sales (มีประสบการณ์)รับสมัครด่วน !
- Make invoice and P/O document in order to organize receiving order and delivery between client and supplier - Preparation monthly and time to time documents related to assigned customers - Coordin...

NGG Group
2 อัตรา
Salary N/A
19 Aug 19
4 . ธุรการ ประสานงานฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
- จัดการงานด้านธุรการและเอกสาร - ติดต่อประสานงานลูกค้าทั้งภายในและภายนอกบริษัท - จัดทำเอกสาร PR PO TSR TSO การเบิกสินค้า - จัดหา Supplier ติดต่อประสานงาน - อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

NGG Group
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
5 . LEASING (เจ้าหน้าที่หาพื้นที่เช่าและการตลาด)
- สำรวจหาพื้นที่ในการเปืดสาขาใหม่ - วิเคราะห์ความน่าลงทุนของพื้นที่เป้าหมาย - เจรจาตอ่รองเช่าพื้นที่รวมถึงการต่อสัญญาร้านสาขาเดิมกับเจ้าของพื้นที่ - เจรจาต่อรองขอลดราคาเค่าเช่าสำหรับร้านที่ขาดทุน ...

NGG Group
2 อัตรา
Salary N/A
19 Aug 19
6 . Jewelry Designer
1. ออกแบบเครื่องประดับ สไตร์งานยุโรป 2. ออกแบบงานโดยคอมพิวเตอร์หรือสเก็ตมือ 3. ออกแบบชิ้นงานตาม Concept หรือตามความต้องการของลูกค้า Research และ Update เทรนใหม่ๆ เพื่อนำเสนองานให้กับบริษัทได้ 4. ส่...

NGG Group
1 Position
19 Aug 19
7 . พนักงานขาย (PC) ทองคำ/เพชร/พลอย สาขาเซ็นทรัลภูเก็ต (สาขาใหม่)
1.แนะนำสินค้าประเภทอัญมณี เครื่องประดับ และจิวเวลรี ให้กับลูกค้า 2.เปิด-ปิด การขายภายในสาขา (สร้างยอดขาย) และให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 3.เน้นหาลูกค้าและขายสินค้าทั้งภายในห้างสรรพสินค้าและภายนอก ต...

NGG Group
5 อัตรา
Salary 10,000 - 20,000 บาท
19 Aug 19
8 . ช่างเลี่ยมทอง เซ็นทรัลภูเก็ตรับสมัครด่วน !
-เลี่ยมกรอบพระทอง/กรอบพลาสติกกันน้ำ -เชื่อมต่อสร้อยทอง -มีปะสบการณ์รับพิจารณาเป็นพิเศษ

NGG Group
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
9 . คัดพลอย
-คัดพลอยก้อน -คัดพลอยสำเร็จโดยใช้กล้อง Microscope -ส่งรายงานประจำวัน -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

NGG Group
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
10 . Sale & Marketing (ทองคำ/เพชร/พลอย)
- ดูแลงานในด้านการขายแบบออนไลด์ วางแผนการขายเพื่อให้ยอดขายเติบโต - วางแผนการตลาด , การโฆษณา, ประชาสัมพันธ์ , การสื่อสารต่างๆ และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ยอดขายบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ...

NGG Group
5 อัตรา
Salary N/A
19 Aug 19
11 . Telemarketing Supervisor
- บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย - บริหารทีมงาน Telesales ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อปฎิบัติของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ - บริหารจัดการงานของ Telesales กับลูกค้าโดยมี Script ที่ถูกต้องและเหมาะสม...

NGG Group
2 อัตรา
Salary N/A
19 Aug 19
12 . Sale & Online Marketing Managerรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานในด้านการขายแบบออนไลด์ วางแผนการขายเพื่อให้ยอดขายเติบโต - วางแผนการตลาด , การโฆษณา, ประชาสัมพันธ์ , การสื่อสารต่างๆ และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ยอดขายบรรลุเป้าหมาย...

NGG Group
2 อัตรา
Salary N/A
19 Aug 19
13 . Graphic Designer
- ออกแบบสื่อ Graphic สิ่งพิมพ์ทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อโฆษณา สื่อออนไลน์ รวมไปถึงโปรโมชั่น ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้า - ทำงานด้าน creative Branding - Corporate Iden...

NGG Group
2 Position
Salary N/A
19 Aug 19
14 . Assistant Brand Manager (นาฬิกา Suunto)รับสมัครด่วน !
• รับผิดชอบนำแผนธุรกิจของแบรนด์ทางด้าน (Brand Suunto)ไปจัดทำเป็นแผนการตลาดในระยะสั้นและระยะยาว • กำหนดกลยุทธ์ จัดทำ และนำเสนอแผนงานด้านการตลาดของแบรนด์ • มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงภาพรวมของแบรน...

NGG Group
2 Position
Salary 30,000-40,000
19 Aug 19
15 . Sales Supervisor ( Consignment )รับสมัครด่วน !
Consignment --------------------------------------- -ดูแลวางแผนการทำงานให้พนักงานขาย -ผลักดันยอดขายในกลุ่ม Brand Store, Department Store (Central, The mall Group, Robison) -ต่อรองเงื่อนไข G...

NGG Group
3 อัตรา
Salary N/A
19 Aug 19
16 . Assistant Factory Manager (Gold)
1.บริหารจัดการ วางแผน ควบคุมผลิต และ พัฒนา ปรับปรุงขบวนการผลิต ควบคุมคุณภาพในแต่ละแผนกให้ได้ตามมาตราฐาน 2.บริหาร และควบคุมดูแลบริหารจัดการงานในฝ่ายผลิตทั้งระบบ 3.วิเคราะห์ วางแผนการผลิต จัดทำข้อมูลก...

NGG Group
1 Position
19 Aug 19
17 . Call Center Inbound & Outbound Supervisor
1. Brief Train New Product,New Promotion ให้ Agent 2. ดูแล Agent performance ให้ได้ตาม KPI ที่กำหนด 3. ฟังสาย Agent เพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริการ 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Sale, MKT, IT 5...

NGG Group
2 อัตรา
Salary 22,000 บาท ขึ้นไป
19 Aug 19
18 . พนักงานขาย (PC) ทองคำ/เพชร/พลอย/นาฬิกา ประจำสาขา ปิ่นเกล้า(สาขาเปิดใหม่) รับสมัครด่วน !
1) แนะนำสินค้าประเภทอัญมณี เครื่องประดับ และจิวเวลรี่ ให้กับลูกค้า 2) เปิด-ปิดการขายภายในสาขา (สร้างยอดขาย) และให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 3) เน้นหาลูกค้าและขายสินค้าทั้งภายในห้างสรรพสินค้า และภายน...

NGG Group
5 อัตรา
Salary 12,000-20,000 บาทขึ้นไป
19 Aug 19
  18 Positions      
Sort By 
Disability Jobs