JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  2 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าหน่วยผลิต
วางแผน ควบคุม และติดตามงานด้านการผลิต แนะนำให้คำปรึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหางานเบื้องต้นให้กับพนักงานและอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
1อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Jun 19
2 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาดรับสมัครด่วน !
- จัดการทีมขายและการตลาดเพื่อบรรลุเป้าหมายในแง่ปริมาณการชาย - พัฒนากิจกรรมทางการตลาด - วิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่ง

บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Jun 19
  2 Positions      
Sort By 
Disability Jobs