JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  29 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ข้อมูลสินค้า-Ecommerce
1. ตรวจสอบและจัดทำ ความถูกต้องของหมวดหมู่สินค้า ก่อนขึ้นเว็ปไซด์ 2. ตรวจสอบและจัดทำ ความเหมาะสมของคำ ชื่อ และ Keyword ของหมวดหมู่สินค้า 3. จัดทำหมวดสินค้าที่ถูกต้องและครบคลุม ให้สอดคล้องและง่ายต่อก...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Dec 18
2 . ธุรการ MRP (ประจำสำนักงานใหญ่ดินแดง)
1. ดำเนินการตรวจสอบปริมาณสินค้าคงเหลือ (Stock) และประมาณการยอดสินค้าที่จะนำเข้ามาขายในบริษัทฯ 2. จัดทำเอกสาร และตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารต่าง ต่อจากพนักงานจัดซื้อต่างประเทศ 3. ติดต่อ ประสา...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Dec 18
3 . พนักงานขาย/PC /พนง.จัดเรียง/แคชเชียร์ (ประจำสาขาบางนา-ตราด กม.38) รับสมัครด่วน !
1. ขายสินค้าในแผนก เพื่อให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนดไว้ 2. ให้บริการที่เกี่ยวกับการขายสินค้าและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า 3. จัดเรียงสินค้าภายในพื้นที่ขาย ตามมาตราฐานการจัดเรียงสินค้า 4. ติดตามและเข...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Dec 18
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน (ประจำสำนักงานใหญ่ดินแดง)
1. ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลทรัพย์สินของบริษัท พร้อมทั้งบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักบัญชี 2. ติดต่อ ประสานงานต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. รายงานผลการปฏิบัติให้แก่ผู้บังคับบัญชารับทราบ 4. ง...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Dec 18
5 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (ประจำสำนักงานอุบลราชธานี,สำนักงานใหญ่ดินแดง)
- ติดตามการชำระเงินของลูกค้าให้ตรงตามรอบที่บริษัทกำหนด - ออกพบลูกค้าที่เกินกำหนดชำระ - ประจำสำนักงานอุบลราชธานี1 อัตรา สำนักงานใหญ่ดินแดง 1 อัตรา

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Dec 18
6 . ผู้จัดการแผนกขาย ( ประจำสาขาบางนาตราด)
เปิดรับตำแหน่งาน 1.ผจก.ผน.ขายโคมไฟตกแต่ง จำนวน 1 อัตรา 2.ผจก.ผน.ขายเครื่องครัวบานซิงค์ จำนวน 1 อัตรา มีรายละเอียดงานดังนี้ 1. บริหาร จัดการ ควบคุม ดูแลงานในแผนกโคมไฟตกแต่ง และดูแลยอดขาย ให้...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Dec 18
7 . โปรแกรมเมอร์-แอพพิเคชั่น (ประจำสำนักงานใหญ่ดินแดง)
1. ดำเนินการพัฒนาโปรแกรม แอพพิเคชั่น ที่รับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติงานของพนักงาน 2. ตรวจสอบและติดตามผลการใช้งานโปรแกรม แอพพิเคชั่น ที่ได้พัฒนาขึ้น 3. ถ่ายทอดความรู้...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Dec 18
8 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขายเฉพาะกลุ่ม-เครื่องใช้ไฟฟ้า
1. เพื่อช่วยงานผู้จัดการแผนกขายเฉพาะกลุ่ม-เครื่องใช้ไฟฟ้า ในอำนาจหน้าที่หรือปฏิบัติงานตามที่ผู้จัดการแผนกขายเฉพาะกลุ่ม-เครื่องใช้ ไฟฟ้ามอบหมาย 2. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชารั...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Dec 18
9 . ผู้จัดการแผนกขาย(ประจำสาขาอุบลราชธานี)
1.ผลักดันยอดขายของเเผนกที่รับผิดชอบ การบริหารจัดการความสูญเสียเเละงบประมาณทางด้านต้นทุน 2.วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของเเผนก 3.จัดเตรียมเเผนการทำงานเพื่อเพิ่มจุดเเข็งเเละหาโอกาสในการทำธุรกิจ 4.ตรวจสอบ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Dec 18
10 . เจ้าหน้าที่การเงิน-ธนาคาร (ประจำสำนักงานใหญ่อุบลฯ)
1. จัดทำประมาณการจ่ายเงินประจำวัน, ประจำสัปดาห์, ประจำเดือน, ประจำ ปีของบริษัท 2. บันทึกรับเงินสด / เช็ค จากลูกค้า หรือ ผู้นำเงินมาจ่าย ในระบบ 3. ดำเนินการยืนยันยอดเงินคงเหลือ ภาระหนี้ และวง...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Dec 18
11 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ (ประจำสำนักงานใหญ่อุบลฯ)
1.เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขกับทางผู้ขาย ให้สอดคล้องกับนโยบายที่บริษัทกำหนดให้ (ส่วนลดทางการค้า) 2.จัดหาสินค้าที่มีคุณภาพและมีราคาที่เหมาะสมและเป็นที่นิยมของลุกค้า 3.ทำการปรับปรุงราคาทุนและราคาขายใ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Dec 18
12 . พนักงานออกแบบและตกแต่ง(Design Center)สาขาบางบัวทอง,บางนา,รังสิต,พระราม2 รับสมัคร
1.บริการลูกค้าและให้คำปรึกษาลูกค้าในการออกแบบกระเบื้องสุขภัณฑ์ 2.แนะนำกระเบื้องที่จะใช้ในห้องต่างๆ 3.คำนวณปริมาณกระเบื้องที่จะใช้ให้เพียงพอตามขนาดห้องที่ลูกค้าต้องการ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจาก...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Dec 18
13 . Customer Development Manager(ประจำสาขารังสิต,อุบลฯ,บางบัวทอง,บางนา-ตราด)
1.วิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนาช่องทางในการพัฒนาลูกค้า 2.วางแผน จัดทำฐานข้อมูล จัดระบบลูกค้า และค้นหาความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มเพื่อนำเสนอขายสินค้า และโครงการก่อสร้างต่าง ๆ 3.พัฒนาช่องทางในการสร้างโ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Dec 18
14 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ รับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์ และพัฒนาระบบโปรแกรม SAP และโปรแกรมอื่นๆของบริษัท เพื่อให้สามารถรองรับการดำเนินการของธุรกิจได้เป็นอย่างดี 2.ติดตาม ตรวจสอบการใช้งานของระบบที่ทำการพัฒนา พร้อมแก้ไขให้เกิดความสมบูรณ์ในการใช...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
18 Dec 18
15 . เจ้าหน้าที่ IT Support (ประจำสาขาบางนา-ตราด กม.38)) รับสมัครด่วน !
1.สำรวจและวางแผนการสำรองเครื่องมือ อุปกรณ์ IT ประจำสาขา 2.ดูแลรับผิดชอบการติดตั้ง ซ่อมแซม แก้ไขปัญหาการใช้งาน 3.บำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ IT ประจำสาขา 4.สรุปรายงานการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Dec 18
16 . ผู้แทนขาย (สำนักงานใหญ่อุบลฯ)รับสมัครด่วน !
1.งานหาลูกค้า 1.1.หาข้อมูลลูกค้า (ทางอินเตอร์เน็ต / เยลโล่เพจเจจ / พนักงานของซัพพลายเออร์) 1.2.นำข้อมูลมาจัดกลุ่มประเภท พื้นที่ ระยะทางของลูกค้า 1.3.วางแผนและนัดหมายการเข้าพบลูกค้า 1.4.เตรียมนามบั...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
2อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Dec 18
17 . เลขานุการ ( สายงานปฏิบัติการ )
1.ดูแลรับผิดชอบตารางการนัดหมายการทำงานด้านต่างๆ ของผู้ช่วยกรรมการสายงานปฏิบัตการ 2.อำนวยความสะดวกด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 3.ประสาน ติดตามผลการดำเนินงานของหน่...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Dec 18
18 . ผู้ช่วยจัดซื้อในประเทศ (ประจำสำนักงานใหญ่ อุบลราชธานี) รับสมัครด่วน !
1.เปรียบเทียบราคาและจัดซื้อสินค้าตามประเภทสินค้าที่รับผิดชอบให้กับทุกๆสาขา พร้อมจัดทำราคาขายหน้าร้าน 2.ประสานงานกับบริษัทซัพพลายเออร์ 3.เจรจาต่อรองการจัดซื้อสินค้าประเภทที่รับผิดชอบ 4.เปิด PR สั่...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
18 Dec 18
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี GL รับสมัครด่วน !
1.จัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน พร้อมตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล 2.ประสานงานกับบุคคลภายนอก เพื่อดำเนินการงานต่างๆ เช่น ผู้สอบบัญชี,กรมสรรพากร,ธนาคาร 3.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กร ใน...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Dec 18
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ รับสมัครด่วน !
1.ตรวจเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้าจ่ายต่างๆ เพื่อทำจ่าย 2.ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกเงินสดย่อย/เงินทดลองจ่าย/เงินมัดจำต่างๆ 3.ติดตามการเคลียร์เงินทดลองจ่าย ตามเวลาที่กำหนด 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Dec 18
21 . เจ้าหน้าที่ Visual Merchandising ( ประจำสาขารังสิต,บางบัวทอง,พระราม2,บางนา-ตราด)
1.ดูแลงานด้านการออกแบบตกแต่งภายในและภายนอก ของบริษัท ,showroom ,Display ,กราฟฟิค เพื่อส่งเสริมการขายและสร้างแรงจูงใจให้กับลูกค้า 2.การเลือกซื้อสินค้า ภายใต้ Concept ของบริษัท 3.ออกแบบ-เขียนแบบเพื่อก...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Dec 18
22 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (ประจำสาขาบางบัวทอง)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนการสรรหาว่าจ้างพนักงานในส่วนงานสำนักงานใหญ่ 2.สรรหาว่าจ้างพนักงานตามเกณฑ์ที่บริษัทต้องการ 3.สรุป และรายงานผลการสรรหาว่าจ้างพนักงานในแต่ละสายงาน 4.ปฏิบัติงานอื่นๆของฝ่ายบุคคลที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Dec 18
23 . ผู้จัดการสาขา ( ประจำสาขาขอนแก่น,สาขาเพชรเกษม,สาขารังสิต)รับสมัครด่วน !
1. บริหารจัดการ/ดูแลรับผิดชอบงานในส่วนงานสาขาทั้งหมด 2. สร้างยอดขายและหาช่องทางในการเพิ่มยอดขายให้กับสาขา 3. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในสาขาและหาแนวทางการแก้ไข 4. ควบคุมค่าใช้าจ่ายของสาขาตามงบประมา...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Dec 18
24 . เจ้าหน้าที่การตลาดโปรโมชั่น
1.วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย 2.จัดทำแผนส่งเสริมการขายที่ช่วยเพิ่มยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3.ดำเนินการจัดหาการสื่อสารกิจกรรมส่งเสริมการขายได้มีประสิทธิ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Dec 18
25 . เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์-เว๊ปไซด์ (ประจำสำนักงานใหญ่ ดินแดง)
1. ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมเว็บไซด์ที่รับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติงานของพนักงาน 2. ตรวจสอบและติดตามผลการใช้งานโปรแกรมเว็บไซด์ที่ได้พัฒนาขึ้น 3. ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบงาน...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Dec 18
26 . โปรแกรมเมอร์ SAP (ประจำสำนักงานใหญ่ ดินแดง) หลายอัตรารับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ และเขียนโปรแกรม SAP 2.ตรวจสอบ ติดตามการใช้งานโปรแกรมว่ามีความสมบูรณ์ดีหรือไม่ 3.แก้ไขปัญหาโปรแกรม หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในฝ่ายและแผนก 4.เขียนโปรแกรมต่างๆ ท...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Dec 18
27 . เจ้าหน้าที่ Shipping ** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ **รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวกับกระบวนการนำเข้าและตรวจปล่อยสินค้าจากต่างประเทศ 2.ประสานงานเพื่อการตรวจปล่อยสินค้าตามพิธีการศุลกากรกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.ประสานงานกับหน่วยงานขนส่ง ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง/ประสบการณ์
18 Dec 18
28 . ธุรการ (ประจำสำนักงานใหญ่ จ.อุบลราชธานี)รับสมัครด่วน !
1. บริหารจัดการตารางนัดผู้บริหาร และการเดินทางของผู้บริหาร 2. นัดหมายการประชุมต่างๆ รวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม 3. ติดตามงานต่างๆที่ผู้บริหารได้สั่งการต่อหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสอนความก้าวหน้าการดำเน...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Dec 18
29 . ผู้จัดการแผนกสินเชื่อ (ประจำสำนักงานใหญ่อุบลฯ)รับสมัครด่วน !
1. กำหนดกลยุทธ์ และแผนงานในแผนกสินเชื่อ ให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัทฯ และกฎหมายในปัจจุบัน 2. กำหนดแผนการปฏิบัติงาน และมอบหมายงานต่างๆ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และติดตามผล 3. ประเม...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Dec 18
  29 Positions      
Sort By 
Disability Jobs