JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  27 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่การเงิน-ธนาคาร (ประจำสำนักงานใหญ่อุบลฯ)
1. จัดทำประมาณการจ่ายเงินประจำวัน, ประจำสัปดาห์, ประจำเดือน, ประจำ ปีของบริษัท 2. บันทึกรับเงินสด / เช็ค จากลูกค้า หรือ ผู้นำเงินมาจ่าย ในระบบ 3. ดำเนินการยืนยันยอดเงินคงเหลือ ภาระหนี้ และวง...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Sep 18
2 . ผู้จัดการแผนกขายเฉพาะกลุ่ม-กระเบื้องสุขภัณฑ์(สำนักงานใหญ่ดินแดง)
1. กำหนดกลยุทธ์ และแผนงานต่างๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อกระตุ้นยอด ขายให้บรรลุตามเป้าที่บริษัทฯ กำหนด 2. บริหารจัดการอัตราการหมุนเวียนของสต็อก และผลกำไรของบริษัทฯ ให้ได้ ตามเป้าหมายที่...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Sep 18
3 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (ประจำสาขาพระราม 2)
1.วางแผนการสรรหาว่าจ้างพนักงานในส่วนงานสำนักงานใหญ่ 2.สรรหาว่าจ้างพนักงานตามเกณฑ์ที่บริษัทต้องการ 3.สรุป และรายงานผลการสรรหาว่าจ้างพนักงานในแต่ละสายงาน 4.ปฏิบัติงานอื่นๆของฝ่ายบุคคลที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Sep 18
4 . Product Marketing Manager (เครื่องใช้ไฟฟ้า)
1.วางแผนงานการพัฒนาตัวสินค้ากลุ่มกระเบื้องสุขภัณฑ์ประจำปี 2.อัพเดตเทรนสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า ทั้งในและต่างประเทศ 3.จัดทำแผนการตลาด สำหรับกลุ่มสินค้าที่ดูแล 4.อัพเดต ราคา คุณภาพสินค้าคู่แข่ง เ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
20 Sep 18
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชีศูนย์ข้อมูลและงบประมาณ
ด้านการบริหารจัดการ 1.บริหารจัดการฐานข้อมูลและการจัดทำรายงานรวมถึงงบประมาณ 2.สร้างรายงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ 3.แนะนำทีมและหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับแหล่งที่มาข้อมูล...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Sep 18
6 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล (ประจำสำนักงานใหญ่ ดินแดง)
1.วิเคราะห์ข้อมูล บริหารและจัดการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานด้านผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการขาย 2.พัฒนาระบบ และออกแบบการวัดผล การจัดทำรายงานสารสนเทศ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจง...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
20 Sep 18
7 . Customer Development Manager(ประจำสาขารังสิต,อุบลฯ)
1.วิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนาช่องทางในการพัฒนาลูกค้า 2.วางแผน จัดทำฐานข้อมูล จัดระบบลูกค้า และค้นหาความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มเพื่อนำเสนอขายสินค้า และโครงการก่อสร้างต่าง ๆ 3.พัฒนาช่องทางในการสร้างโ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Sep 18
8 . เจ้าหน้าที่ IOS Developer
1.วิเคราะห์ ออกแบบและเขียนแอปพลิเคชันบน IOS 2.ร่วมมือกับฝ่ายอื่นๆ เพื่อพัฒนาดีไซน์ ฟังชั่น และUI/UX ของ แอปพลิเคชัน 3.debug แอปพลิเคชัน โดยการทดสอบและแก้ไขส่วนที่ผิดพลาด 4.ค้นหาและใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Sep 18
9 . เจ้าหน้าที่ Android Developer
1.วิเคราะห์ ออกแบบและเขียนแอปพลิเคชัน บนAndriod 2.ร่วมมือกับฝ่ายอื่นๆ เพื่อพัฒนาดีไซน์ ฟังก์ชันและ UI/UX ของแอปพลิเคชัน 3.ค้นหาและใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชัน 4.พัฒน...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Sep 18
10 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ รับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์ และพัฒนาระบบโปรแกรม SAP และโปรแกรมอื่นๆของบริษัท เพื่อให้สามารถรองรับการดำเนินการของธุรกิจได้เป็นอย่างดี 2.ติดตาม ตรวจสอบการใช้งานของระบบที่ทำการพัฒนา พร้อมแก้ไขให้เกิดความสมบูรณ์ในการใช...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
20 Sep 18
11 . เจ้าหน้าที่ IT Help Desk รับสมัครด่วน !
1.รับแจ้งปัญหาจากผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานต่างๆ 2.คอยตอบคำถาม ให้ข้อมูล คำแนะนำ และแก้ไขการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ใช้งาน 3.ส่งต่อปัญหาการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์สให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Sep 18
12 . ผู้แทนขาย (สำนักงานใหญ่อุบลฯ)รับสมัครด่วน !
1.งานหาลูกค้า 1.1.หาข้อมูลลูกค้า (ทางอินเตอร์เน็ต / เยลโล่เพจเจจ / พนักงานของซัพพลายเออร์) 1.2.นำข้อมูลมาจัดกลุ่มประเภท พื้นที่ ระยะทางของลูกค้า 1.3.วางแผนและนัดหมายการเข้าพบลูกค้า 1.4.เตรียมนามบั...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
2อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Sep 18
13 . เลขานุการ ( สายงานปฏิบัติการ )
1.ดูแลรับผิดชอบตารางการนัดหมายการทำงานด้านต่างๆ ของผู้ช่วยกรรมการสายงานปฏิบัตการ 2.อำนวยความสะดวกด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 3.ประสาน ติดตามผลการดำเนินงานของหน่...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
20 Sep 18
14 . ผู้ช่วยจัดซื้อในประเทศ (ประจำสำนักงานใหญ่ อุบลราชธานี) รับสมัครด่วน !
1.เปรียบเทียบราคาและจัดซื้อสินค้าตามประเภทสินค้าที่รับผิดชอบให้กับทุกๆสาขา พร้อมจัดทำราคาขายหน้าร้าน 2.ประสานงานกับบริษัทซัพพลายเออร์ 3.เจรจาต่อรองการจัดซื้อสินค้าประเภทที่รับผิดชอบ 4.เปิด PR สั่...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
20 Sep 18
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี GL รับสมัครด่วน !
1.จัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน พร้อมตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล 2.ประสานงานกับบุคคลภายนอก เพื่อดำเนินการงานต่างๆ เช่น ผู้สอบบัญชี,กรมสรรพากร,ธนาคาร 3.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กร ใน...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Sep 18
16 . เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟฟิค **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่**รับสมัครด่วน !
1.ออกแบบกราฟฟิค และสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบใหม่ๆ 2.ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบริษัท เช่น แค็ตตาล็อก โบรชัวร์ แผ่นพับ ป้าย Event โปรโมชั่นต่างๆ 3.ร่วมวางแผนงานกับทีมการตลาด เพื่อให้ได้ผลงานที่ต...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Sep 18
17 . ผู้จัดการขาย -Telesales (ประจำสาขาบางนาตราด)รับสมัครด่วน !
1.นำเสนอขายสินค้าวัสดุก่อสร้างผ่านทางโทรศัพท์ 2.เปิดบิลขาย พร้อมระบุเงื่อนไขการขนส่งให้กับลูกค้าได้รับทราบ 3.ติดตามดูแลลูกค้า 4.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ตามความต้องการ 5....

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าคอมมิชชั่นทุกเดือน
20 Sep 18
18 . หัวหน้าแผนกบัญชีทรัพย์สิน
• จัดทำทะเบียนทรัพย์สินของที่บริษัท ทำทะเบียนคุมการโอน ย้าย ทรัพย์สิน • ตรวจสอบ งานโครงการ และติดตามสถานะ งานโครงการเปรียบเทียบ Actual vs Budget • การตรวจนับทรัพย์สินประจำปี การปรับปรุง บัญชีหลัง...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
20 Sep 18
19 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (โคมไฟและตกแต่ง ) ประจำสำนักงานใหญ่ อุบลราชธานี
1.สรรหา เจรจาต่อรองกับ Vendor และคัดเลือก สินค้าใหม่ๆ ตามเงื่อนไขและความต้องการของตลาด รวมถึงการบริหารสินค้าใหม่ให้ทันต่อคู่แข่งขันในตลาด 2.เปรียบเทียบราคาและจัดซื้อสินค้าตามประเภทสินค้าที่รับผิดชอบ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Sep 18
20 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (ประจำศูนย์กระจายสินค้าลำลูกกา)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนการสรรหาว่าจ้างพนักงานในส่วนงานสำนักงานใหญ่ 2.สรรหาว่าจ้างพนักงานตามเกณฑ์ที่บริษัทต้องการ 3.สรุป และรายงานผลการสรรหาว่าจ้างพนักงานในแต่ละสายงาน 4.ปฏิบัติงานอื่นๆของฝ่ายบุคคลที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Sep 18
21 . เจ้าหน้าที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์ (ประจำสำนักงานใหญ่ดินแดง)
1.ออกแบบ Graphic บรรจุภัณ์ / ฉลาก สินค้าต่างๆ ของบริษัท 2.ออกแบบสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา สินค้าและบริการของบริษัท 3.ออกแบบ Banner โฆษณา เพื่อประลงในเว็บไซต์ และ Social Media 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 15,000 บาท ขึ้นไป/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 Sep 18
22 . เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์-เว๊ปไซด์ (ประจำสำนักงานใหญ่ ดินแดง)
1. ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมเว็บไซด์ที่รับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติงานของพนักงาน 2. ตรวจสอบและติดตามผลการใช้งานโปรแกรมเว็บไซด์ที่ได้พัฒนาขึ้น 3. ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบงาน...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Sep 18
23 . โปรแกรมเมอร์ (ประจำสำนักงานใหญ่ ดินแดง) หลายอัตรารับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ และเขียนโปรแกรม SAP 2.ตรวจสอบ ติดตามการใช้งานโปรแกรมว่ามีความสมบูรณ์ดีหรือไม่ 3.แก้ไขปัญหาโปรแกรม หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในฝ่ายและแผนก 4.เขียนโปรแกรมต่างๆ ท...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
20 Sep 18
24 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ( ประจำสาขาบางบัวทอง)
1. ควบคุมดูและตรวจสอบและบริหารจัดการงานสรรหาว่าจ้าง/งานฝึกอบรม/งานสวัสดิการและงานข้อมูลเวลาให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ 2. มอบหมายงาน ติดตามงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 3. ปร...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Sep 18
25 . เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมโปรแกรม (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)รับสมัครด่วน !
1.ศึกษา Flow การทำงานที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม SAP ของแผนกที่รับผิดชอบ 2.จัดทำคู่มือการใช้โปรแกรมการทำงานให้สอดคล้องกับงาน 3.ถ่ายทอดความรู้ด้านโปรแกรมการใช้งานต่างๆ ให้กับ User 4.ติดตาม ประเมินผลกา...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
20 Sep 18
26 . ผู้จัดการแผนกสินเชื่อ (ประจำสำนักงานใหญ่อุบลฯ)รับสมัครด่วน !
1. กำหนดกลยุทธ์ และแผนงานในแผนกสินเชื่อ ให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัทฯ และกฎหมายในปัจจุบัน 2. กำหนดแผนการปฏิบัติงาน และมอบหมายงานต่างๆ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และติดตามผล 3. ประเม...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Sep 18

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
Salary รายวัน วันละ 200 บาท
20 Sep 18
  27 Positions      
Sort By 
Disability Jobs