JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานคลังสินค้า
1.งานด้านสต๊อค ตรวจเช็คและนับสินค้าทั้งเข้า-ออก 2.งานด้านตรวจสอบคุณภาพสินค้า/จำนวน ให้ถูกต้อง ก่อนนำส่งลูกค้า (ขั้นตอนงานขนส่ง) 3.บริหารพื้นที่การจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย ) จำกัด
1 อัตรา
Salary 10,000 - 12,000
19 Jul 19
2 . จัดซื้อ (ประจำสำนักงานภูเก็ต)
1. จัดซื้อ-จัดหาสินค้าภายในประเทศ 2. จัดหา-เปรียบเทียบราคา supplier เพื่อเสนอซื้อ 3. เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการชำระที่ดีที่สุด 4. ติดต่อขอข้อมูล / รายละเอียดสินค้ากับผู้ขาย 5. หาสินค้า เทียบ...

บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย ) จำกัด
1 อัตรา
Salary 16,000
19 Jul 19
3 . Project Engineer/ Presales
- เขียนแบบติดตั้ง ประมาณค่าใช้จ่าย - ออกพบลูกค้าหรือดูงานกับฝ่ายขาย เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงเทคนิคของผลิตภัณฑ์ - ควบคุมประสานงานในด้านเทคนิคและงานติดตั้ง สวัสดิการ - ค่าโทรศัพท์ - ค่าน้ำมัน

บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย ) จำกัด
1 อัตรา
Salary 28,000 - 35,000
19 Jul 19
4 . Sales Executive (ประจำภูเก็ต)รับสมัครด่วน !
- นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมประหยัดพลังงานทุกชนิดของบริษัทฯ ผ่านเจ้าของโครงการ สถาปนิค เป็นต้น - สร้างยอดขาย ด้วยการหาลูกค้ารายใหม่ - ปิดการขายพร้อมทั้งดูแลเรื่องการเก็บเงินลูกค้า - จัดเตรียมใบเสน...

บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย ) จำกัด
2 อัตรา
Salary 20,000 - 25,000
19 Jul 19
5 . Sales Executive (ประจำกรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
-นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมประหยัดพลังงานทุกชนิดของบริษัทฯ ผ่านเจ้าของโครงการ สถาปนิค เป็นต้น -สร้างยอดขาย ด้วยการหาลูกค้ารายใหม่ -ปิดการขายพร้อมทั้งดูแลเรื่องการเก็บเงินลูกค้า -จัดเตรียมใบเสนอราค...

บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย ) จำกัด
2 อัตรา
Salary 20,000 - 25,000
19 Jul 19
6 . วิศวกรขาย (Sales Engineer) ประจำเกาะสมุย
-นำเสนอขายระบบปรับอากาศ และระบบทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน -ประสานงานในด้านเทคนิคและงานติดตั้ง -เขียนแบบการติดตั้ง งบประมาณค่าใช้จ่าย -ออกแบบพบลูกค้า หรือดูหน้างานกับฝ่ายขายเพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงเทคนิคข...

บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย ) จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 25,000 บาท
19 Jul 19
7 . วิศวกรขาย (Sales Engineer) ประจำกรุงเทพฯรับสมัครด่วน !
-นำเสนอขายระบบปรับอากาศ และระบบทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน -ประสานงานในด้านเทคนิคและงานติดตั้ง -ออกแบบพบลูกค้า หรือดูหน้างานกับฝ่ายขายเพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงเทคนิคของผลิตภัณฑ์ สวัสดิการ -ค่าโทรศัพท์ ...

บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย ) จำกัด
2 อัตรา
Salary 20,000 - 25,000
19 Jul 19
8 . HR & Admin Manager Assistant
- บริหารจัดการงานบริการและงานสนับสนุนทั้งหมดในบริษัทฯ เช่น โทรศัพท์ ยานพาหนะ งานอาคารสถานที่ทำงาน สาธารณูปโภค รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับทุกหน่วยงาน - ดูแลการข้อสัญญา รวมถึงการต่อสัญญาต่างๆ ทั้งหมดข...

บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย ) จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000-25,000
19 Jul 19
9 . พนักงานบัญชี (ประจำสำนักงานภูเก็ต)รับสมัครด่วน !
- ออกใบแจ้งหนี้ , ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี พร้อมบันทึกบัญชีลูกหนี้และรายรับอื่นๆ     - รับวางบิล, ทำเช็คจ่าย รวมถึงบันทึกบัญชีเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเบิกจ่าย, จัด...

บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย ) จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 - 18,000
19 Jul 19
10 . Sales Managerรับสมัครด่วน !
1. บริหารทีมงานขายให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท 2. สร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพิ่มยอดขายด้วยการสร้างฐานลูกค้ารายใหม่ๆ เพื่อให้บสามารถบรรลุยอดขายได้ม...

บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย ) จำกัด
2 อัตรา
Salary 40,000-50,000 บาท/เดือน
19 Jul 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs