JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  3 Positions      
Sort By 
1 . ผจก.1ตำแหน่ง , ผช.1ตำแหน่ง , จนท.3ตำแหน่ง บัญชี-สนับสนุนการขาย
ควบคุมดูแลพนักงานในแผนกให้ ทำงานตามระบบบัญชี เช่น 1.รับผิดชอบในการออกเอกสารต่างๆ ดังนี้ - ใบกำกับภาษี, ใบสั่งซื้อ , ใบวางบิล , ใบแจ้งหนี้ ,ใบลดหนี้ ,ใบเพิ่มหนี้ , จัดเตรียมเอกสารนำเข้า-ส่งออก และ ห...

ไบรเทน กรุ๊ป
5 Position
19 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (สาธุประดิษฐ์ 15)รับสมัครด่วน !
1.ติดตามลูกหนี้คงค้างเมื่อครบกำหนดชำระ 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ไบรเทน กรุ๊ป
2 อัตรา
19 Jul 19
3 . Sales Representative / ซอยสาธุประดิษฐ์ 15
1.นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า 2.ดูแลรับผิดชอบฐานลูกค้าเดิม และ ขยายฐานลูกค้าใหม่ 3.สร้างสายสัมพันธ์แก้ปัญหาให้กับลูกค้า 4.รับคำ...

ไบรเทน กรุ๊ป
** รับจำนวนไม่จำกัด (เนื่องจากต้องการขยายตลาด)
Salary 15,000-30,000 บาท ** ค่าตอบแทนสูงแน่นนอน **
19 Jul 19
  3 Positions      
Sort By 
Disability Jobs