JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  4 Positions      
Sort By 
1 . IT Manager
- พัฒนา วางแผน Implement ระบบ/เทคโนโลยีใหม่ๆ ในองค์กร - พัฒนา ประสานงาน แผนการดำเนินงานในการสนับสนุนพันธกิจและแผนกลยุทธ รวมทั้งแนะนำ บำรุงรักษาระบบ IT - บริหารจัดการติดตามทีม IT Support ในการให้บริ...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 Position
Salary 60,000-70,000
17 Sep 18
2 . ธุรการคลัง
- เบิกจ่ายสินค้าในคลัง - ลงบันทึกการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง - รับสินค้าเข้าในคลังพร้อมลงบันทึกการรับสินค้าเข้าระบบ - ตรวจนับสินค้าในคลังพร้อมทั้งจัดทำรายงานคลังสินค้า - ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในคลังสินค...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary 10,000
17 Sep 18
3 . เจ้าหน้าที่ RD อาหารเสริม
1.คิดค้นและพัฒนาสูตรตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ตามความต้องการของลูกค้า 2.แก้ไขปรับปรุงสูตรตัวอย่างได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 3.ส่งมอบผลิตภัณฑ์ตัวอย่างให้ลูกค้าได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด 4.ติดตาม...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
17 Sep 18
4 . ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาเครื่องสำอาง
1.ดูแล / ปรับปรุงพัฒนา กระบวนการวิจัยพัฒนา และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 2.คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามความต้องการของลูกค้า / บริษัท 3.ตรวจเช็คสต๊อควัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแต่ละครั้ง 4.จัดทำระบบ...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Sep 18
  4 Positions      
Sort By 
Disability Jobs