JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . Production Supervisor / หัวหน้าฝ่ายผลิต (ประจำโรงงานท่าเสา อ.กระทุ่มแบน)
- ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามแผน - กำหนดเป้าหมายการทำงานของฝายผลิต - กำหนดวิธีและขั้นตอนการปฎิบัติงานของพนักงานเพื่อการบรรลุเป้าหมาย - ควบคุมการทำงานและกระตุ้นพนักงานให้ปฎิบัติตา...

บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
4 อัตรา
Salary N/A
23 Jul 19
2 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
1.จัดสรรพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบหรือสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2.อนุมัติเอกสารเบิกจ่ายสินค้าเข้าออกจากคลังสินค้า 3.ควบคุมดูแลการเคลื่อนย้ายสินค้า โดยการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 4.บริหารและพัฒนาบ...

บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามข้อตกลงของบริษัท
23 Jul 19
3 . พนักงานฝ่ายผลิต
-คัดแยกและบรรจุผลไม้อบแห้ง

บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
หลายอัตรา
Salary ค่าแรงขั้นต่ำ
23 Jul 19
4 . ฝ่ายขายต่างประเทศ รับสมัครด่วน !
• เสนอขายสินค้าให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศ • วิเคราะห์และติดตามลูกค้าเพื่อสร้างยอดขายต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมาย • วางแผนการขาย กำหนดเป้าการขายประจำปี และสรุปเพื่อติดตามผล • สรรหาลูกค้ารา...

บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และข้อตกลง
23 Jul 19
5 . ช่างซ่อมบำรุง ( สาขาบางบอน )รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบและดำเนินการซ่อมบำรุง สุขภัณฑ์ ครุภัณฑ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน 2.จัดทำรายงานจุดที่ต้องได้รับการแก้ไขต่างๆ 3.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามข้อตกลงของบริษัท
23 Jul 19
6 . พนักงานควบคุมคุณภาพ ( สาขาบางบอน )
- ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน - ลงบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบประจำวัน - รายงานสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพ - วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของชิ้นงานที่ไม่ได้คุณภาพ - ติดต่อประสานงาน กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
2 อัตรา
23 Jul 19
7 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานท่าเสา)รับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบซ่อมบำรุง ตรวจรักษาเครื่องจักร - จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน และ สรุปรายงานการซ่อมบำรุงประจำวัน - ตรวจและติดตาม ควบคุมอะไหล่เครื่องจักร อุปกรณ์ซ่อมบำรุง - รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jul 19
8 . Sale Executive
-เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทและดูแลผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย -ดูแลลุกค้าเก่า เข้าไปดูแลและให้ข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมรับออเดอร์กับลูกค้าเก่า -หาลูกค้าใหม่ๆ โดยให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทวางแผน...

บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามข้อตกลงของบริษัท
23 Jul 19
9 . Key Account ( เพศชาย )รับสมัครด่วน !
1.ดูแลวางแผน วิเคราะห์ทางการขาย และการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย 2.ควบคุมและกระตุ้นยอดขายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 3.วางแผนหาลูกค้ารายใหม่ และรักษาลูกค้ารายเก่าให้สั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง 4.กำหนดแนวทางในการดูแ...

บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jul 19
10 . พนักงานขับรถขนส่งรับสมัครด่วน !
1. ส่งสินค้า,วางบิล,รับ-เก็บเช็ค,เก็บเงิน 2. จัดส่งสินค้าตามแผนการจัดส่งสินค้าให้ตรงตามเวลาที่กำหนด 3. ตรวจสอบเช็คสินค้าและเอกสารก่อนออกปฏิบัติงานทุกวัน 4. ดูแลรักษาและทำความสะอาดรถ 5. เก็บเอกสารเ...

บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
23 Jul 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs