JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  17 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรไฟฟ้า (เจริญกรุง)
- ติดตั้งอุปกรณ์และงานระบบจอ LED - รับผิดชอบงานบำรุงรักษา และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ไซต์ลูกค้าให้พร้อมใช้งาน - ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก ในเรื่องเกี่ยวกับงานติดตั้ง/ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ - งาน...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000-25,000บาท
20 Feb 19
2 . ผู้จัดการคลินิกเสริมความงาม (รัชดา)
- บริหารงานหน้าสาขาเพื่อให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าที่บริษัทกำหนด - เทรนพนักงานในสาขาเพื่อใหเ้กิดการพัฒนาอยู่เสมอ - ติดตามและประเมินพนักงานทุกตำแหน่งในสาขา - ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาขา - ตรว...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 25,000 บาท + รายได้อื่นๆ
20 Feb 19
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (พระราม9)รับสมัครด่วน !
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ วันและเวลาทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ (09.00 - 18.00 น.) - การสรรหา/คัดเลือก/ว่าจ้าง วางแผนอัตรากำลัง บริหารค่าตอบแทน กำกับดูดูแลบุลากรให้มีศักยภาพ - Time Attendance (Report ขาด/...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000 - 30,000 ตามประสบการณ์
20 Feb 19
4 . Interior design (ช่องนนทรี)
- ออกแบบ เขียนแบบและอ่านแบบ Auto cad , Sketch up ,3D MAX - เข้าตรวจสอบหน้างานเพื่อให้เป็นไปตามแบบที่ได้ออกแบบไว้

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
3 อัตรา
Salary 20,000-25,000
20 Feb 19
5 . Digital Marketing Executive (ประชาชื่น)
1. ดูแลส่วนงาน Digital Marketing ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละแผนก หรือแต่ละโครงการ 2. ประสานงาน ควบคุม ติดตาม ระบบ E-Commerce ของบริษัท 3. ดูแลงาน Marketing ทั่วไป (ออกบูธ, ทำโปรโมชั่น, CRM) 4....

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
Salary 40,000-50,000
20 Feb 19
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี (พระราม3)
- จัดทำใบวางบิล รายงานภาษีซื้อ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย - รายงานรายรับ - รายจ่าย - รับใบวางบิลและจัดทำเอกสารสำคัญจ่าย - ตรวจเอกสารรับชำระหนี้ - ดูแลเรื่องบัญชีภาษีซื้อขาย (ภพ.30) - ตรวจสอบความถูก...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
1 Position
Salary 20,000-30,000
20 Feb 19
7 . Telesales ( พนักงานขายสินค้าทางโทรศัพท์)
-เเนะนำผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทซึ่งจะเป็นประกันรถยนต์ ให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ - ทางบริษัทมีรายชื่อลูกค้าให้/ฐานลูกค้าเดิม ไม่ต้องหาลูกค้ารายใหม่ พร้อมอุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร - มีเงินเเดือนประจำให้ทุกเดือ...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
10 อัตรา
Salary รายได้รวม 20,000บาท+
20 Feb 19
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี (เรียบทางด่วน รามอินทรา หลัง CDC)
- ดูแล ตรวจสอบ จัดทำ เอกสารบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - พูดคุยเจรจากับลูกค้าและประสานงานกับพนักงานในองค์กร - ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
2 Position
Salary 15,000-20,000
20 Feb 19
9 . เจ้าหน้าที่เช็คสต๊อกสินค้า (พระราม4)
- เช็คสต๊อกสินค้า(ยางรถยนต์)ที่เข้า-ออกในแต่ละวัน - ติดบาร์โค้ดที่สินค้า ตรวจสอบความถูกต้อง - ทำงานที่ถนนพระราม4 วันจันทร์-เสาร์

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
3 ตำแหน่ง
Salary 15,000 - 17,000 บาท (ตามประสบการณ์)
20 Feb 19
10 . Web Master (จตุจักร ทำงาน 6 วัน จันทร์ - เสาร์) รับสมัครด่วน !
1) ดูแล Website ของบริษัทผ่านทางโซเชียล เช่น Facebook Line Line@ Instragram และ WebSite 2)การตลาดออนไลน์ รวมถึงคิดแคปเปญออนไลด์ content ลงหน้าสื่อ Social media ต่างๆ ของบริษัท 3)อัพเดทเว็บไซต์ข...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
Salary 25,000
20 Feb 19
11 . Sale Executive (Home appliance or Electronic Equipment)
1) ติดต่อประสานงานขาย 2) จัดทำแผนการขายและแผนการเข้าพบลูกค้า 3) ประสานงาน รับผิดชอบงานให้เสร็จลุล่วง 4) แนะนำสินค้า รวมถึงวิธีการใช้งานให้กับลูกค้า 5) จัดทำใบเสนอราคา 6) จัดทำรายงานสรุปยอดขายปร...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
Salary 30,000 + commission + Other allowances
20 Feb 19
12 . Video Content
- คิด ออกแบบ และผลิตสื่อ ทำภาพ ทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในสื่อออนไลน์ของบริษัท - ติดตามกระแสใหม่บน Social Media เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการออกแบบ - ดูแลและตรวจสอบความถูกต้องของชิ้...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
1 Position
Salary 20,000
20 Feb 19
13 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (รัชดา32: ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
ทำงาน : จันทร์-ศุกร์ (09.00-18.00น.) สถานที่ทำงาน : ซอยรัชดา32 ธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์ - ตรวจสอบการบันทึกบัญชีในใบสำคัญต่าง ๆ กับเอกสารประกอบบันทึกบัญชี - วิเคราะห์ตัวเลขทางบัญชี ตลอดจนสอบทานรา...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary 40,000 - 60,000 บาท
20 Feb 19
14 . พนักงานบัญชี เจ้าหนี-ลูกหนี้ AP/AR (เยาวราช)รับสมัครด่วน !
-ดูแลเกี่ยวกับระบบบัญชีต่างๆ เช่น บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีค่าใช้จ่ายของบริษัท -สรุปยอดเจ้าหนี้การค้าในแต่ละเดือนจากการตั้งหนี้ -กระทบยอดลูกหนี้ได้ (ภพ.30 ,ภงด .50 ) -วางบิลเก็บเงินและติดตาม...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 18,000-20,000
20 Feb 19
15 . Personal Assistant (PA)
1.ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2.จัดการประชุม,บันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม 3.ดูแลเอกสารสำคัญของบริษัทและของผู้บริหาร 4.ดูแล เบิก-จ่ายเงินให้กับผู้บริหาร 5.ดำเนินการเบิกเงิน / ...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
Salary 25,000 - 35,000 (ตามประสบการณ์)
20 Feb 19
16 . Site Engineer เสาเข็มเจาะ
- ตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้าง - วางแผนงาน - สั่งซื้อวัสดุนำมาใช้หน้างาน - สำรวจ,วางผังอาคาร - ทำเอกสาร - ถอดแบบประมาณราคา - ทำผลงานผู้รับเหมา - จัดทำเอกสารประชุม

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 30,000 ตามประสบการณ์
20 Feb 19
17 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (ธุรกิจผลิตเสื้อผ้า) - บางแค/บางบอนรับสมัครด่วน !
ทำงาน : 6 วัน (จันทร์ - เสาร์ : 08.30 - 17.30 น.) Team : 4 คน - กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนางานบุคคลเพื่อ ให้บรรลุเป้าหมายบริษัท - ควบคุมดูแลงานด้านทรัพยากรมนุษย...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 40,000 - 50,000 ตามประสบการณ์
20 Feb 19
  17 Positions      
Sort By 
Disability Jobs