JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  20 Positions      
Sort By 
1 . Sales Supervisor (Fashion)
- ดูแลรับผิดชอบงานขาย, การทำยอดขาย และการบริการลูกค้า - ดูแลรับผิดชอบสต๊อคสินค้า - ดูแลรับผิดชอบงานด้านแคชเชียร์ของร้านค้า - ดูแลรับผิดชอบงานด้านการจัดทำรายงานและเอกสารต่างๆ

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 20,000 บาทขึ้นไป+คอมมิชชั่น
23 Apr 19
2 . ผู้จัดการสาขา (ชิดลม)
1. ดูแลและให้บริการทำ treatment แก่ลูกค้าด้วยความเป็นมืออาชีพ(ควบคุมพนักงานอีกที) 2. แนะนำบริการใหม่ของคลินิคที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า 3. ดูแลลูกค้าหน้าร้าน 4. ดูแลบริหารจัดการภายในคลินิคให้มีความเป็...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000-40,000บาท
23 Apr 19
3 . Accounting Supervisor (สัญญาจ้าง 1 ปี)
- จัดทำใบสำคัญลงบัญชี บันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเจ้าหนี้ ลงในโปรแกรมสำเร็จรูปของทางบริษัทฯ - จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้อง ของเอกสารแนบการจ่าย/เอกสารตั้งเบิกจากทุ...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000 - 35,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
23 Apr 19
4 . Assistant Accounting Manager (Chatuchak)
Location : Near MRT Phahon Yothin Station Working Hours : Mon - Fri (8 am. - 5 pm.) • Due date controlling, Decision making, Kaizen and Accounting Regulation of all process support to concern. • ...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
1 Position
Salary 40,000 - 45,000 บาท
23 Apr 19
5 . Architect (รัชดาภิเษก 32)
-สถาปนิกออกแบบ เขียนแบบโครงสร้าง สถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน -ตรวจสอบ/จัดทำ แบบ Shop Drawing,แก้ไขแบบหน้างานจริง -รับผิดชอบงานออกแบบภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ -จัดเตรียมวัสดุเพื่อการอ...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
Salary เงินเดือนปัจจุบัน: 30,000 - 40,000 บาท
23 Apr 19
6 . โฟร์แมน (รัชดาภิเษก 32 )
- ดูเเลงานก่อสร้างภาพรวมโครงการ - ตรวจสอบงานก่อสร้าง และผลงานของผู้รับเหมา - ตรวจสอบวัสดุสำหรับงานก่อสร้าง - ประสานงานระหว่างผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ และเจ้าของโครงการ - เป็นตัวแทนฝ่ายเจ้าของโครงการ ...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
Salary เงินเดือนปัจจุบัน: 20,000 - 25,000 บาท
23 Apr 19
7 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สวนหลวง)
-ดูแลรับผิดชอบงานด้านเอกสารและติดต่อประสานงานภายในและภายนอก -ติดต่อโรงแรมในการจัดเทรนนิ่ง -จำทำใบ quotation -รับผิดชอบงานธุรการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย -ทำ Art work เพื่อลงประชาสัมพันธ์ใน Social M...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
Salary 15,000-20,000บาท
23 Apr 19
8 . Web developer (Joomla, PHP)
- รับผิดชอบงานออกแบบและพัฒนา Website ของสถาบันฯ ให้ทันสมัย และสามารถออกแบบ Banner และ Poster - รับผิดชอบดูแล ปรับปรุงและพัฒนาระบบการขอใช้บริการ Beamtime application และจัดการฐานข้อมูลผู้ใช้บริการให้...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
1 Position
Salary 17,000 - 18,000 บาท
23 Apr 19
9 . Senior Graphic Designer
-ออกแบบงาน Artwork เพื่อการตลาดและประชาสัมพันธ์ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ Online อาทิ Logo, Info Graphic, จัดวางหน้าหนังสือ, Website Banner, Social Media Banner ฯลฯ -ออกแบบตัดต่อวีดีโอและปรับแต่งรูปให...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000 บาท
23 Apr 19
10 . Import - Export Officer (ลาดพร้าว)
1.รับผิดชอบการติดตามนำเข้า-ส่งออก เครื่องจักร และอะไหล่ต่างๆ 2.ตรวจสอบและประสานงานเอกสาร นำเข้า-ส่งออก 3.จัดการและติดต่อประสานงานรถขนส่ง ของบริษัท Logistic 4.ประสานงานกับทาง shipping ในการเดินพิธีก...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000 - 40,000
23 Apr 19
11 . Process Engineer (Die-Cast)
สถานที่ทำงาน : ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันและเวลาทำงาน : จันทร์ - เสาร์ (08.00 - 17.00 น.) 1. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้มีประสิทธิผล (Effectiveness) และมีความ...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000 - 35,000 บาท ตามประสบการณ์
23 Apr 19
12 . Back end Developerรับสมัครด่วน !
-พัฒนา ระบบ Back - end โดยใช้ PHP (Laravel),Nodejs หรืออื่น ๆ -วิเคราะห์และออกแบบ REST API ที่ จำเป็นต้องใชในการพัฒนา Application ต่างๆ -มีความรู้ในเรื่อง MySQL สามารถใช้พัฒนาระบบร่วมกับ PHP หรืออื่...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
Salary 30,000 - 40,000
23 Apr 19
13 . พนักงานควบคุมคุณภาพ QC
- ควบคุมดูแลเครื่องจักรที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด - ลงบันทึกผลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามที่ปฏิบัติจริง และส่งต่อให้กับผู้บังคับบัญชาในระดับท...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000-20,000 บาท
23 Apr 19
14 . Interior Draftman (ช่องนนทรี)
- ออกแบบ เขียนแบบและอ่านแบบ Auto cad , Sketch up ,3D MAX - เข้าตรวจสอบหน้างานเพื่อให้เป็นไปตามแบบที่ได้ออกแบบไว้

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
3 อัตรา
Salary 20,000-25,000
23 Apr 19
15 . พนักงานขายประกันภัยรถยนต์ทางโทรศัพท์ (การันตีค่าคอม 2,000 ต่อเดือน)
ลักษณะงาน - โทรออกหาลูกค้าเดิม เพื่อแนะนำประกันภัยรถยนต์ของบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นให้กับลูกค้าที่ประกันภัยใกล้จะหมดอายุ ปล.ทางบริษัทฯ มีฐานข้อมูลของลูกค้าให้ ซึ่งเป็นลูกค้าเดิมที่ใช้รถยนต์ญี่ปุ่นอยู่แ...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
20 อัตรา
Salary 12,000 (ค่าคอมฯ การรันตี 2,000 บาทขึ้นไป)
23 Apr 19
16 . Sale Executive (Home appliance or Electronic Equipment)
1) ติดต่อประสานงานขาย 2) จัดทำแผนการขายและแผนการเข้าพบลูกค้า 3) ประสานงาน รับผิดชอบงานให้เสร็จลุล่วง 4) แนะนำสินค้า รวมถึงวิธีการใช้งานให้กับลูกค้า 5) จัดทำใบเสนอราคา 6) จัดทำรายงานสรุปยอดขายปร...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
Salary 30,000 + commission + Other allowances
23 Apr 19
17 . Creative Video Editor (วิภาวดี,ทำงาน 6 วัน)
1.ตัดต่อกราฟฟิค VDO ออกแบบสื่อ online และ offline ของบริษัท 2.ออกแบบ Story board, Content, Visual และตัดต่อ Clip video สื่อโฆษณา social media ต่างๆ ได้แก่ facebook, instagram, youtube,line 3.ทำงา...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
3 อัตรา
Salary 25,000 - 30,000 ตามประสบการณ์
23 Apr 19
18 . Production Manager (ธุรกิจผลิตเสื้อผ้า)
- วางแผนการและควบคุมการผิต - วิเคราะห์, วางแผนพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต - การจัดการทั่วไป เช่น ดูแลการบริหารงานบุคคล เครื่องจักร วัตถุดิบในการผลิต วางแผนและจัดทำงบประมาณประมาณประจำปี - การบร...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 45,000 - 50,000 บาท
23 Apr 19
19 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า)
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล สถานที่ : อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี • ควบคุม ดูแล ตรวจสอบอุปกรณ์ฯ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย สำหรับพนักงานและผู้มาติดต่องานภายในบริษัท ฯ • ควบคุมดูแลและตรวจสอบสภาพ...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000 - 35,000 ตามประสบการณ์
23 Apr 19
20 . ช่างแพทเทิร์น/ช่างเย็บผ้า (พระราม 2 : ทำงานวันเสาร์)
- รับผิดชอบด้านงานแพทเทิร์นกระเป๋า/หมวกเพื่อส่งต่อห้องเย็บ (ช่างแพทเทิร์น) - ตัดเย็บงานตามแบบที่ได้รับมอบหมาย (ช่างเย็บผ้า) สวัสดิการ : เงินเดือน/ประกันสังคม/โบนัส/ปรับเงินประจำปี

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
2 Position
Salary 15,000 - 25,000
23 Apr 19
  20 Positions      
Sort By 
Disability Jobs