JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการงานทรัพยากรบุคคล
- จัดทำระบบงานเอกสารภายในสำนักงาน - คีย์ข้อมูลและควบคุม ทะเบียนเอกสาร - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
Bang Chan Industrial Bangkok
1 Position
19 Apr 19
2 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
- ดูแลงานระบบโครงการ KPIs และสารบรรณธุรการ HRM. - ดูแลงานด้านการจัดประชุม และเอกสารภายในบริษัทฯ - ดูแลงานด้านการสนับสนุนข้อมูล ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์รายงาน HRM. - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
Bang Chan Industrial Bangkok
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Apr 19
3 . พนักงานส่งเอกสาร(ประจำโรงงานบางชัน)
- รับ-ส่ง เอกสารและอื่นๆ ตามสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลความพร้อม ความสะอาด รถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่รับผิดชอบ - ใช้รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ของบริษัทฯในการปฎิบัติงาน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
Bang Chan Industrial Bangkok
1 Position
19 Apr 19
4 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (สาขากิ่งแก้ว)
- ดูแลงานด้านเอกสาร คีย์ข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - สรุปข้อมูล ทำรายงาน นำเสนอข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชา - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - หยุ...

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 13,000
19 Apr 19
5 . หัวหน้าแผนกบัญชีบริหาร
- วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายประจำเดือน - บันทึกบัญชียอดซื้อจากต่างประเทศ - จัดทำ ภ.พ.30 - ตรวจภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ปิดบัญชีเพื่อออกงบการเงิน

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary N/A
19 Apr 19
6 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหารญี่ปุ่น ซาโบเตน (พารากอน,เซ็นทรัลเวิลด์)รับสมัครด่วน !
- วางแผนการทำงาน เช่น การจัดตารางทำงานรายสัปดาห์ การจัดตำแหน่งในการทำงาน - การวางแผนในการแพลนวัตถุดิบ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริการ - ให้คำแนะนำ หรือ แนะแนว เมื่อพนักงานมีปัญหา หรือ มีข้อบกพร่องไม่เข...

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary 15,000 - 20,000
19 Apr 19
7 . พนักงานขับรถส่งสินค้า สาขาซอยกิ่งแก้ว60/2
- เป็นผู้ช่วยพนักงานขายในการขับรถส่งสินค้าตามร้านค้าที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลจัดสินค้าตามที่รับมอบหมาย - ดูแลความเรียบร้อย และความสะอาดของรถ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
10 Position
Salary 18,000 - 25,000
19 Apr 19
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีขายรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารด้านการขาย - ทำการวิเคราห์การขาย (สต๊อกสินค้า) - ตรวจสอบ/เคลียร์ยอดขาย และการจัดรายการขายต่างๆ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
Bang Chan Industrial Bangkok
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Apr 19

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
Bang Chan Industrial Bangkok
5 Position
Salary N/A
19 Apr 19
10 . โปรแกรมเมอร์Urgently Required !
- ทดสอบระบบต่างๆที่ใช้ในองค์กร - พัฒนาซอฟท์แวร์ PHP, VB.NET, C# - ดูแลระบบฐานข้อมูล SQL SERVER - วิเคราะห์และออกแบบระบบ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
Bang Chan Industrial Bangkok
1 Position
Salary N/A
19 Apr 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs