JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . Hospitality & PR Executive (เจ้าหน้าที่บริการและประชาสัมพันธ์)
- ประจำสำนักงานอาคารมหานครยิบซั่ม ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร - ให้การต้อนรับ สร้างความประทับใจ ประสานงานให้ลูกค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - แนะนำ Product ต่อลูกค้า - ดูแลภาพ...

บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์ และโครงสร้างของบริษัท
23 Aug 19
2 . Hospitality & PR Supervisor (หัวหน้างานบริการและประชาสัมพันธ์)
- ประจำสำนักงานอาคารมหานครยิบซั่ม ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร - ให้การต้อนรบ สร้างความประทับใจ ประสานงานให้ลูกค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - แนะนำ Product ต่อลูกค้า - ดูแลภาพ...

บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์ และโครงสร้างของบริษัท
23 Aug 19
3 . ON LINE SALE MANGER (ผู้จัดการทีมขาย ON LINE)
- เป็นศูนย์การขาย ON LINE ให้กับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อต่างๆ อาทิ TOYOTA, BENZ, HONDA, MITSUBISHI - บริหารทีมขาย ON LINE เพื่อพิชิตเป้าการขาย และดัชนีชี้วัดอื่นๆ ให้เป็นไปตามทิศทางที่บริษัทกำหนด ...

บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด
2 Position
Salary 20,000-100,000 ขึ้นอยู่กับความสามารถ
23 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่อะไหล่
ดูแลระบบอะไหล่ทั้งหมด

บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด
3 Position
Salary ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและประสบการณ์
23 Aug 19
5 . ผู้ชำนาญด้านสินค้า Mercedes-Benz (Product Expert)
- อธิบายและแนะนำรายละเอียดสินค้า Mercedes-Benz ให้กับลูกค้า - ประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อบริการการส่งมอบรถยนต์ Mercedes-Benz - สร้างความมั่นใจและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า - พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ Merced...

บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด
2 Position
Salary ตามวุฒิ และประสบการณ์
23 Aug 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs