JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  15 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานแนะนำผลิตภัณฑ์ (ประจำศรีบุญมาโฮมแคร์)
- แนะนำผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าที่สนใจ

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง+ค่าเดินทาง+ค่าคอม
19 Aug 19

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
19 Aug 19
3 . ผู้แทนขาย (ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และปุ๋ยชีวอินทรีย์)
เป็นตัวแทนบริษัทในการติดต่อลูกค้า และเสนอขายผลิตภัณฑ์กลุ่มปศุสัตว์ /กลุ่มปุ๋ยชีวอินทรีย์ทีพีไอ

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ค่าเดินทาง+ค่าคอม
19 Aug 19
4 . Sales Engineer/Sales Supervisor (Chemical Product)
- Selling and presenting chemical products Eva resin in hot melt and PSA (Extra EVA Latex / Redispersible product for cement & construction / Ink binder) to customers. - Maintain and build up both ex...

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary 20-50 K
19 Aug 19
5 . หัวหน้ากะสถานีน้ำมัน (ถ.จันทน์) เป็นพนักงานประจำรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลพนักงานหน้าลาน ตัดกะ 2. จดบันทึกมิเตอร์ งานลงน้ำมัน - รับน้ำมัน 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
19 Aug 19
6 . พนักงานประจำฝ่ายสินเชื่อ รับสมัครด่วน !
- จัดชุดแจ้งหนี้ค่าสินค้า - งานธุรการฝ่าย - หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -ไม่ใช่งานขาย

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
19 Aug 19
7 . R&D SUPERVISOR (ADHESIVES AND NANO PAINT)
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สีนาโนและกาวน้ำของบริษัทฯ ประจำสำนักงานใหญ่สาทร

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง บวกค่าประสบการณ์
19 Aug 19
8 . ผู้แทนขายปูน รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานขายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ค่าประสบการณ์+ค่าคอม
19 Aug 19
9 . โปรแกรมเมอร์ (Microsoft Dynamic AX)
1.จัดทำแผนงาน ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ให้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2.พัฒนาระบบสารสนเทศของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 3.รายงานและประเมินการปฏิบัติงาน ประสานงานและสนับสนุนให้ดำเนินการได้อย่างต่อ...

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง บวกค่าประสบการณ์
19 Aug 19
10 . พนักงานติดรถส่งสินค้า (เป็นพนักงานประจำ)
ติดรถจัดส่งสินค้า ยกสินค้าขึ้น-ลงและจัดเรียงสินค้า

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง
19 Aug 19
11 . พนักงาน PC ประจำมาร์ท (สาขาสุขุมวิท49 / สาขาอ่อนนุช) รับสมัครด่วน !
แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท (วัสดุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์การเกษตร น้ำดื่ม และอื่นๆ) ให้ผู้ที่สนใจ

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์+ค่าคอม+สวัสดิการ
19 Aug 19
12 . ผู้ช่วยช่างเทคนิค (ซ่อมบำรุง) ประจำสำนักงานใหญ่สาทรรับสมัครด่วน !
1. เป็นผู้ช่วยช่างเทคนิค และวิศวกร 2. ตรวจสภาพ วิเคราะห์สาเหตุ ดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรเบื้องต้น 3. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
19 Aug 19
13 . ช่างเทคนิค (ซ่อมบำรุง) ประจำสำนักงานใหญ่สาทรรับสมัครด่วน !
1. ควบคุม ซ่อมบำรุง ดูแลการใช้งานเครื่องจักรระบบลำเลียงปูนผงอาคารสูง 2. หน้าที่อื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary 12,000-16,000
19 Aug 19
14 . เจ้าหน้าที่หรือวิศวกรบริการเทคนิค(ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
1.ควบคุมดูแลผู้รับเหมาในส่วนของงานสี งานปูน และงานบล็อคของโครงการบ้านจัดสรรที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ 2.แก้ไขปัญหาในด้านการใช้งานผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท และช่วยผลักดันยอดขายผลิตภัณฑ์ 3.งานเขียนแบบและอ่...

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าประสบการณ์
19 Aug 19
15 . หัวหน้าศูนย์วิจัยเกษตรอินทรีย์
ควบคุมดูแลงานในโครงการศูนย์วิจัยเกษตรอินทรีย์ ซอยศูนย์วิจัย

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท บวกค่าประสบการณ์(เจรจาต่อรองได้)
19 Aug 19
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs