JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  6 Positions      
Sort By 
1 . แคชเชียร์ร้าน Pet Shop
ขายของและดูแลของภายในร้าน Pet Shop ทำงานตั้งแต่ 9.00-19.00 น. (พักเบรก 2 ชม.)

บริษัท เจแอนด์ดับบลิว ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
2 Position
Salary 17,000
26 Apr 19
2 . เจ้าหน้าที่ดูแลสุนัข (Dog Care)
1.ดูแลให้สุนัขทานอาหาร 2 มื้อ (เช้า-เย็น) 2.ดูแลสนามหญ้า สถานที่ออกกำลังกาย และดูแลสุนัขพาวิ่งเล่น 3.ดูแลให้สุนัขทานยา ในกรณีที่สุนัขมียาประจำตัว 4.ดูแลทำความสะอาดบริเวณที่สุนัขพักให้สะอาดเรียบร้อย...

บริษัท เจแอนด์ดับบลิว ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
2 Position
Salary 13,000 - 15,000 บาท
26 Apr 19
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีตั้งหนี้ ด้านเจ้าหนี้ ภาษีซื้อ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 2. จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย และ ภพ.30 เพื่อส่งไปยังกรมสรรพากร 3. จัดทำรายงานการหัก ณ ที่จ่ายรายเดือนและ ภงด.3, ภงด.53 สำหรับ...

บริษัท เจแอนด์ดับบลิว ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
2 Position
Salary 25,000 - 50,000
26 Apr 19
4 . เจ้าหน้าที่ขับรถผู้บริหารและส่วนกลางรับสมัครด่วน !
- ขับรถยนต์ให้ผู้บริหารชาวไทย - ดูแลรักษาความปลอดภัยเบื้องต้นแก่ผู้บริหาร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจแอนด์ดับบลิว ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
2 Position
Salary 17,000 บาทหรือตามตกลง (ไม่รวมโอที)
26 Apr 19
5 . Customer Serviceรับสมัครด่วน !
1. บริหารจัดการพื้นที่เช่าตลอดจนการหาผู้เช่า 2. ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า 3. จัดทำเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 4. วางบิล รับเช็คจากลูกค้า 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เจแอนด์ดับบลิว ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
2 Position
Salary 15,000 - 25,000
26 Apr 19
6 . เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรับสมัครด่วน !
ดูแล ตรวจตรา ความปลอดภัยของอาคาร

บริษัท เจแอนด์ดับบลิว ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
2 Position
Salary 15,000 บ.ขึ้นไป หรือตามตกลง
26 Apr 19
  6 Positions      
Sort By 
Disability Jobs