JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  8 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีตั้งหนี้ ด้านเจ้าหนี้ ภาษีซื้อ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 2. จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย และ ภพ.30 เพื่อส่งไปยังกรมสรรพากร 3. จัดทำรายงานการหัก ณ ที่จ่ายรายเดือนและ ภงด.3, ภงด.53 สำหรับ...

บริษัท เจแอนด์ดับบลิว ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
1 Position
Salary 25,000 - 50,000
20 Feb 19
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. เปรียบเทียบ / สรรหา / สั่งซื้อสินค้า 2. จัดทำรายงานการสั่งซื้อ 3. เบิกเงิน/เคลียร์เงินทดรองจ่าย 4. หากเคยสั่งซื้อสำหรับร้านอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เจแอนด์ดับบลิว ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
1 Position
Salary 18,000 ขึ้นไป
20 Feb 19
3 . พนักงานขายของร้าน Pet Shop
ขายของและดูแลของภายในร้าน Pet Shop

บริษัท เจแอนด์ดับบลิว ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
2 Position
Salary 17,000
20 Feb 19
4 . พนักงานเสิร์ฟ (Full time และ Part time)
1. รับออเดอร์จากลูกค้า 2. เช็ดโต๊ะ จัดโต๊ะ ทำความสะอาดสถานที่ทำงาน 3. สามารถอธิบายถึงกรรมวิธีการทำอาหารและเครื่องดื่มของร้าน รวมถึงส่วนประกอบในรายการอาหารและเครื่องดื่ม 4. ทำหน้าที่ตรวจเช็คการจัดเต...

บริษัท เจแอนด์ดับบลิว ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
2 Position
Salary 15,000 - 17,000
20 Feb 19
5 . เจ้าหน้าที่ดูแลสุนัข (Dog Care)
1.ดูแลให้สุนัขทานอาหาร 2 มื้อ (เช้า-เย็น) 2.ดูแลสนามหญ้า สถานที่ออกกำลังกาย และดูแลสุนัขพาวิ่งเล่น 3.ดูแลให้สุนัขทานยา ในกรณีที่สุนัขมียาประจำตัว 4.ดูแลทำความสะอาดบริเวณที่สุนัขพักให้สะอาดเรียบร้อย...

บริษัท เจแอนด์ดับบลิว ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
2 Position
Salary 17,000
20 Feb 19
6 . เจ้าหน้าที่บุคคลรับสมัครด่วน !
- สรรหา, ทำสัญญาจ้าง - แจ้งเข้า-ออกประกันสังคม - อบรมพนักงาน - ทำ Time Attendance - ดูแลสต๊อคชุดฟอร์มและสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน เป็นต้น - และอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย - ทำงาน ...

บริษัท เจแอนด์ดับบลิว ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000 ขึ้นไป (ตามประสบการณ์)
20 Feb 19
7 . เจ้าหน้าที่ขับรถผู้บริหารและส่วนกลางรับสมัครด่วน !
- ขับรถยนต์ให้ผู้บริหารชาวไทย - ดูแลรักษาความปลอดภัยเบื้องต้นแก่ผู้บริหาร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจแอนด์ดับบลิว ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
2 Position
Salary 15,000 - 18,000 บาทหรือตามตกลง (ไม่รวมโอที)
20 Feb 19
8 . เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรับสมัครด่วน !
ดูแล ตรวจตรา ความปลอดภัยของอาคาร

บริษัท เจแอนด์ดับบลิว ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
2 Position
Salary 15,000 บ.ขึ้นไป หรือตามตกลง
20 Feb 19
  8 Positions      
Sort By 
Disability Jobs