JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  2 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์/ประสานงานขาย (พระรามสอง)
1. ดูแลเอกสารระบบ และเอกสารของฝ่ายขายทั้งหมด เช่น เอกสารในระบบ SAP,ใบเบิกตัวอย่าง เป็นต้น 2. ประสานงานระหว่างฝ่ายขายกับฝ่ายต่างๆ ภายในบริษัท 3. ประสานงานกับลูกค้า 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ...

บริษัท โรแยล พลัส จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Aug 19
2 . หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ห้องแล็บ)
1. วางแผนและควบคุมการเตรียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ทำการทดสอบวัตถุดิบ/สารเคมีในกระบวนการผลิต 2. วางแผน ควบคุม และศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ (Shelf-life) ทุกผลิตภัณฑ์ 3. พัฒนาปรับปรุงและสร้างนวัตกรรมใ...

บริษัท โรแยล พลัส จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Aug 19
  2 Positions      
Sort By 
Disability Jobs